Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Afkortingen politie

'Mensen die bij de politie werken, zowel recherche als blauw, gebruiken onderling een ontoegankelijke mix van afkortingen, formele vaktaal­ en beroepsjargon. Ooit is dat begonnen met portoprotocol, een poging om het meeluisteren met de hulpdiensten te ontmoedigen. Tegenwoordig hebben wij een recherchewoordenboek voor straattaal nodig om criminele communicatie te kunnen begrijpen.'

Maarten Severyn over vaktaal

Achter de woorden: je weet niet wat je leest

Afkortingen politie

Afkortingen uit de wereld van de politie

De interne communicatie bij de politie kent door de jaren heen honderden afkortingen en sinds de vorming van de Nationale Politie is dat aantal fors omhoog gegaan. Om tijdens mijn research te kunnen begrijpen wat ik lees, hanteer ik inmiddels meerdere lijsten van termen, steekwoorden en afkortingen uit het politiejargon. Met de afkortingen zélf zal ik de geïnteresseerde lezer van Severyn & Govaert zo min mogelijk vermoeien, maar ik ga ze bijhouden in een alsmaar groeiend bestand. Ik wil de wereld waar ik over schrijf wel kunnen begrijpen 😉…

Hieronder tref een overzicht met de betekenis van honderden afkortingen uit de wereld van de politie. Vaak actueel, soms van wat langer geleden, maar altijd een poging tot verheldering. En alles op alfabetische volgorde natuurlijk…

NB.: De drie overzichten in de Kennisbank van All Fiction worden regelmatig aangevuld met nieuwe vaktermen uit de wereld van politie en justitie. Heb je aanvullingen of correcties?  Heel graag, twee weten meer dan één, toch? Stuur in dat geval alsjeblieft een mailtje naar All Fiction. Dank alvast! Veel leesplezier!

Kennisbank All Fiction - Afkortingen Politie

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 40 Afkortingen in deze lijst die beginnen met de letter A.
A / AMF
Amfetamine, wit poeder, staat op lijst 1 van de Opiumwet.
A-G
Advocaat-Generaal. 1. Vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie (OM) in strafzaken bij een gerechtshof. Zijn taak als openbare aanklager in hoger beroep komt overeen met die van de officier van justitie bij de rechtbank. 2. Bij de Hoge Raad: adviseur van de Hoge Raad. Deze advocaat-generaal werkt niet voor het Openbaar Ministerie en heeft een andere rol. De Hoge Raad oordeelt of lagere rechters de wet goed hebben uitgelegd en toegepast. Deze AG verdiept zich in eerdere uitspraken het hof en geeft adviezen (neemt conclusies) over de juridische aspecten daarvan.
ABB
Afstemmingsoverleg Bewaken Beveiligen
ABC-er
Amsterdamse Beroepscrimineel.
AC
Alarmcentrale.
ACAB
A.C.A.B. is de afkorting van de Engelse slogan All Cop(per)s Are Bastards (Alle politieagenten zijn klootzakken). In plaats van deze afkorting wordt ook wel de code 1312 gebruikt, naar de positie van de letters van de afkorting in het alfabet. Slogan en afkorting worden gebruikt in jongerensubculturen zoals voetbalhooligans, punks, skinheads en anarchisten. Daarnaast komen ze voor in tatoeages en in graffiti.
ACID
Engels voor LSD (letterlijk: zuur). Zie LSD.
ACO
Assistent Opco (Operationeel Coördinator).
AE
Aanhoudingseenheid.
AED
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.
AICP
Afdeling informatie- en communicatiecentrum.
AID
De Algemene Inspectiedienst (AID) was de controle- en opsporingsdienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Sinds 2011 maakt de AID deel uit van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
AIVD
De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, een Nederlandse geheime dienst, houdt zich onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken bezig met binnenlandse veiligheid en verzamelt inlichtingen op civiel gebied uit het buitenland. De AIVD ontstond in 2002 uit de vroegere Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) en is sinds 2007 gevestigd in Zoetermeer. Het kantoor van de AIVD is volgens de wet een verboden plaats. Het wordt als een misdrijf beschouwd wanneer iemand zich daar ongewenst of illegaal bevindt. De ingang bevindt zich aan de achterkant van het gebouw.
AMAS
Alleenstaande minderjarige asielzoekers.
AMAZONE
Een softwareprogramma van de politie dat doelgroepinformatie verzamelt en doorzoekbaar maakt.
AMvB
Algemene Maatregel van Bestuur
ANPR
ANPR is automatische kentekenplaatherkenning. De afkorting staat voor de Engelse term Automatic Number Plate Recognition. Een speciale camera met ANPR-techniek leest kentekens van voorbijrijdende voertuigen. Dit systeem kan nummerplaten herkennen van als verdacht aangemerkte voertuigen. De laatste jaren worden in dat systeem ook de kentekens ingevoerd van voertuigen waarin volgens specialisten mogelijk een verborgen ruimte (stash) is ingebouwd om drugs, wapens of geld in te vervoeren.
AO
Algemeen Overleg.
AO / IC
Administratieve Organisatie / Interne Controle (AOIC) is een beschrijving van de politieorganisatie waarin de de processen, procedures, werkinstructies en taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd.
AOB
Het Actueel Operationeel Beeld (AOB) geeft operationele veiligheidsinformatie en bevat een selectie van operationele berichten van de afgelopen 24 uur aan de hand van de noodhulpmeldingen. Het AOB is bedoeld om de tactische/strategisch leidinggevenden bij de Nationale Politie te informeren en te positioneren. Hier een voorbeeld van zo'n bericht: 'Door onbekende oorzaak zijn 112 en alle doorschakelnummers (088) van en naar de hulpdiensten niet bereikbaar. Voor zover bekend werken de volledige 06-nummers nog wel. Er is sprake van een landelijke storing. In Amsterdam is om 15.12 uur opgeschaald naar Grip 2 (zie Grip). 'Beschikbaar personeel blijft tot nader order in dienst Alle beschikbare politie-eenheden zijn de straat op. Inmiddels is er een SGBO actief. Het is niet bekend hoelang de storing gaat duren.
AOE / AOT
Aanhoudings- en Ondersteuningseenheid, Aanhoudings- en Ondersteuningsteam.
AOL
Afspraak Op Locatie
AOL
Aandachtsvestiging op locatie. Een aandachtsvestiging wil zeggen dat wordt gevraagd om een specifieke locatie, voertuig of individu voor een bepaalde periode in de gaten te houden zodat de politie prioriteit kan geven bij een melding van onraad.
AOT
1. Aanhoudings- en Ondersteuningteam. 2. Arrestant onder toezicht
AP
Arrondissementsparket van het Openbaar Ministerie
APV
Algemene politieverordening
APZ
Algemene politiezaken
ARBI
De ARBI-centrale is een uitgebreide telefooncentrale waarmee de centralisten in de meldkamer bellen en gebeld worden. Het is mogelijk meerdere telefoontjes op één paneel te behandelen. Zo kunnen er gesprekken worden teruggeluisterd, kan iemand in de wacht worden gezet en kunnen meerdere centralisten meeluisteren op één paneel. Veel nummers zijn voor de centralisten al voor geprogrammeerd.
Art. 13
Artikel 13 van de Grondwet (Bescherming van brief- en telefoongeheim) geldt ní­et voor de Nationale Politie: zowel brieven gericht aan de politie als (het communiceren via) het bedrijfsprocessensysteem zijn eigendom van de politie en vallen níet onder de geheimhoudingsplicht.
AS / ASA
Algemene surveillance / Algemene surveillance met auto
AT
Arrestatieteam
ATc
AT chef
ATsc
AT sectiecommandant
AVG
Algemene verordening gegevensbescherming
AVI
Analist veiligheidsinformatie
AVID
Audiovisuele Verhoor Registratie
AVIM
Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel
AVLS
Het Automatisch Voertuig Volg Systeem wordt gebruikt in het Operationeel Centrum (vroeger meldkamer) en toont exact waar alle voertuigen van alle eenheden op een bepaald moment zijn.
AVR
Auditieve Verhoor Registratie
AZC
Asielzoekerscentrum.