Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Afkortingen politie

'Mensen die bij de politie werken, zowel recherche als blauw, gebruiken onderling een ontoegankelijke mix van afkortingen, formele vaktaal­ en beroepsjargon. Ooit is dat begonnen met portoprotocol, een poging om het meeluisteren met de hulpdiensten te ontmoedigen. Tegenwoordig hebben wij een recherchewoordenboek voor straattaal nodig om criminele communicatie te kunnen begrijpen.'

Maarten Severyn over vaktaal

Achter de woorden: je weet niet wat je leest

Afkortingen politie

Afkortingen uit de wereld van de politie

De interne communicatie bij de politie kent door de jaren heen honderden afkortingen en sinds de vorming van de Nationale Politie is dat aantal fors omhoog gegaan. Om tijdens mijn research te kunnen begrijpen wat ik lees, hanteer ik inmiddels meerdere lijsten van termen, steekwoorden en afkortingen uit het politiejargon. Met de afkortingen zélf zal ik de geïnteresseerde lezer van Severyn & Govaert zo min mogelijk vermoeien, maar ik ga ze bijhouden in een alsmaar groeiend bestand. Ik wil de wereld waar ik over schrijf wel kunnen begrijpen 😉…

Hieronder tref een overzicht met de betekenis van honderden afkortingen uit de wereld van de politie. Vaak actueel, soms van wat langer geleden, maar altijd een poging tot verheldering. En alles op alfabetische volgorde natuurlijk…

NB.: De drie overzichten in de Kennisbank van All Fiction worden regelmatig aangevuld met nieuwe vaktermen uit de wereld van politie en justitie. Heb je aanvullingen of correcties?  Heel graag, twee weten meer dan één, toch? Stuur in dat geval alsjeblieft een mailtje naar All Fiction. Dank alvast! Veel leesplezier!

Kennisbank All Fiction - Afkortingen Politie

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 45 Afkortingen in deze lijst die beginnen met de letter B.
B&B
Stelsel Bewaken en Beveiligen.
BAC
Bezwarenadviescommissie.
BARD
Bureau auto- en rijwieldiefstal.
BAS
Bekeurings-afhandelsysteem.
BAT
Bureau arrestantentransport.
BB&C
Bewaken, Beveiligen en Crisisbeheersing
BB&V
De Dienst Beveiliging, Bewaking & Vervoer werkt op de rechtbank, het gerechtshof en aanverwante locaties. De BB&V draagt zorg voor de beveiliging van mensen en gebouwen en het vervoer van gedetineerden, zoals de opvang, fouillering en insluiting van arrestanten; de verzorging van arrestanten gedurende hun verblijf in het gerechtsgebouw; de begeleiding van arrestanten naar de zitting of voorgeleiding; de surveillance van gebouwen en daarin aanwezige personen; het transport van arrestanten en de ontvangst van bezoekers aan bodebalies.
BBE
Bijzondere Bijstandseenheid
BBO
Bureau Bijzondere Opdrachten
BFER
Het Bureau Financieel Economische Recherche staat binnen de politie bekend om het aangename dienstrooster: ma t/m vr van 9 tot 5 uur.
BHD
Bureau Herkenningsdienst
BIZA
Ministerie van Binnenlandse Zaken
BKR
Bureau Krediet Registratie
BLUE VIEW 4.0
Een zoekmachine waarmee men informatie in de verschillende politiesystemen kan opzoeken.
BOA
(1) Bureau Opsporing en Aanhouding. (2) Buitengewoon opsporingsambtenaar.

 
BOB
Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden
BOD
Er bestaan vier BOD's (Bijzondere Opsporingsdiensten): 1. Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD); 2. Inspectie Leefomgeving en Transport, Inlichtingen- en Opsporingsdienst (ILT-IOD); 3. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Inlichtingen- en Opsporingsdienst (NVWA-IOD); 4. Nederlandse Arbeidsinspectie, Directie Opsporing (NLA-DO).
BOM
1. Bureau opsporing minderjarigen. 2. Besluit Overleg en Medezeggenschap Politie
BOSZ
Betere Opsporing door Sturing op Zaken: programma om de sturing door het OM op de politie te verbeteren. De sturing heeft betrekking op de actuele werkvoorraad, de kwaliteit van dossiers en betere terugkoppeling en verantwoording van de aangeleverde zaken.
BOT
1. Bedrijfsopvangteam: collegas binnen de recherche die opgeleid zijn om nazorg te bieden aan collegas onder sterssvolle omstandigheden hun werk hebben moeten doen. 2. Bijzonder Ondersteuningsteam, onderdeel van de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O), de landelijke dienst die het vervoer van arrestanten, gedetineerden en vreemdelingen verzorgt.
BPA
Bloedspoor Patroon Analyse: het onderzoeken van bloedspetters, -sporen en -patronen.
BPD
Beheerder Plaats Delict
BPS
Bedrijfs processensysteem.
BPZ
Basispolitiezorg.
BRATRA
Brand- en traangaseenheid uit de tijd van de kroning van Beatrix en de krakersrellen in de jaren tachtig.
BRO
Basis Recherche Ondersteuning.
BRP
De Basisregistratie Personen is de opvolger van GBA, de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens. De BRP bevat een groot aantal persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland (ingezetenen), van personen die Nederland hebben verlaten (niet ingezetenen) en van personen die korter dan 4 maanden in Nederland wonen. De BRP bevat jouw voornamen en achternaam, geslacht en burgerservicenummer, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland, soortgelijke gegevens over jouw ouders, huwelijk en geregistreerd partnerschap, geslacht van je partner, eventuele kinderen, voogd of verzorger, nationaliteit, verblijfsrecht, verblijfplaats (adres, woonplaats), maar ook gegevens over jouw paspoort, rijbewijs en autobezit.
BRT
Bovenregionaal Recherche Team
BSB
De Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten is een eenheid van de Koninklijke Marechaussee gespecialiseerd in het fungeren als arrestatieteam, als observatieteam en in het beschermen van personen in risico-omgevingen/gebieden.
BSN
Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP). Iedereen die zich inschrijft in de BRP krijgt automatisch een BSN.
BT
Basisteam politie.
BTGV
Als de politie een vuurwapengevaarlijke verdachte ziet zetten ze een speciale procedure in. Die heet de BenaderingsTechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV).
BUCO
Bureaucoördinator.
BUZA
Ministerie van Buitenlandse Zaken.
BVA
Beveiligingsambtenaar
BVCM
Het softwaresysteem Basisvoorziening Capaciteitsmanagement waarin rechercheurs zélf hun gewerkte uren registeren. Tactisch rechercheurs kunnen losjes omgaan met hun werktijden. Je kunt minder uren schrijven (die worden dan ook níet betaald) dan je gewerkt hebt. Overuren draaien en wél schrijven kan beperkt en alléén met toestemming van je leidinggevende.
BVD
Binnenlandse Veiligheidsdienst, voorganger van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, een Nederlandse geheime dienst.
BVH
Basis Voorziening Handhaven (BVH) verzamelt handhavingsinformatie, is bedoeld voor blauw en wordt gebruikt voor de administratieve afhandeling van meldingen, incidenten en aangiftes. Dit systeem is eenzijdig gekoppeld aan het GMS systeem, dat wil zeggen dat alle meldingen van de politie uit GMS in het BVH-systeem worden opgeslagen voor verdere afhandeling.
BVI
BasisVoorziening Informatie
BVI / IB 1.0
Basis Voorziening Informatie / Integrale Bevraging is een landelijk bevragingssysteem en een uitgebreide versie van BVI, ingevoerd in 2011. Op trefwoord doorzoekt dit systeem meerdere bronnen: CVI/HKS (de strafrechtelijke geschiedenis van een persoon), RDW (technische en tenaamstellingsgegevens van een voertuig), de WAM (Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen), OPS (opsporingsregister), PAPOS (ParketPolitieSysteem voor openstaande boetes), CRB (Rijbewijzenregister), GBA (Gemeentelijke Basis Administratie). Integrale Bevraging toont de resultaten op het scherm en is ook als mobiele app beschikbaar in de patrouille-autos en op de diensttelefoons.
BVI-BSM
BVI-Blue Spot Monitor is net als BVI en BVI-IB een bevragingssysteem dat het mogelijk maakt relevante, gestructureerde en ongestructureerde politie-informatie en extern beschikbare informatie samen te brengen. Deze systemen maken informatie in samenhang bevraagbaar, signaleerbaar, analyseerbaar en rapporteerbaar waardoor de informatiepositie van de recherche verbetert. Je met één druk op de knop een omschreven soort misdrijven in een bepaald gebied of in een bepaalde periode kunt weergeven in een tabel of op een heatmap. Gebruik van het BSM-softwareprogramma wordt bekritiseerd omdat het vooroordeelbevestigend zou zijn.
BVO
BasisVoorziening Opsporing | Bureau Verkeers Onderzoek
BVS
Budgetverdeelsysteem
BW
Burgerlijk Wetboek
BZK
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties