Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Afkortingen politie

'Mensen die bij de politie werken, zowel recherche als blauw, gebruiken onderling een ontoegankelijke mix van afkortingen, formele vaktaal­ en beroepsjargon. Ooit is dat begonnen met portoprotocol, een poging om het meeluisteren met de hulpdiensten te ontmoedigen. Tegenwoordig hebben wij een recherchewoordenboek voor straattaal nodig om criminele communicatie te kunnen begrijpen.'

Maarten Severyn over vaktaal

Achter de woorden: je weet niet wat je leest

Afkortingen politie

Afkortingen uit de wereld van de politie

De interne communicatie bij de politie kent door de jaren heen honderden afkortingen en sinds de vorming van de Nationale Politie is dat aantal fors omhoog gegaan. Om tijdens mijn research te kunnen begrijpen wat ik lees, hanteer ik inmiddels meerdere lijsten van termen, steekwoorden en afkortingen uit het politiejargon. Met de afkortingen zélf zal ik de geïnteresseerde lezer van Severyn & Govaert zo min mogelijk vermoeien, maar ik ga ze bijhouden in een alsmaar groeiend bestand. Ik wil de wereld waar ik over schrijf wel kunnen begrijpen 😉…

Hieronder tref een overzicht met de betekenis van honderden afkortingen uit de wereld van de politie. Vaak actueel, soms van wat langer geleden, maar altijd een poging tot verheldering. En alles op alfabetische volgorde natuurlijk…

NB.: De drie overzichten in de Kennisbank van All Fiction worden regelmatig aangevuld met nieuwe vaktermen uit de wereld van politie en justitie. Heb je aanvullingen of correcties?  Heel graag, twee weten meer dan één, toch? Stuur in dat geval alsjeblieft een mailtje naar All Fiction. Dank alvast! Veel leesplezier!

Kennisbank All Fiction - Afkortingen Politie

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 33 Afkortingen in deze lijst die beginnen met de letter D.
DA
Dreigingsanalyse
DB&B
De politie bewaakt en beveiligt personen, objecten en diensten op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Deze beveiligingsmaatregelen zijn goed op elkaar afgestemd. Naarmate de dreiging groter is of de beveiligingsopdracht ingewikkelder, nemen ook de te nemen maatregelen toe. In zulke situaties krijgt de Dienst Bewaken en Beveiligen (DB&B) een prominentere rol en levert ondersteuning met specifieke expertise en bijzondere inzetmiddelen. Dit doet de dienst in nauwe samenwerking met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en het Openbaar Ministerie. De Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB), voorheen Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) is een speciale dienst binnen de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie. De DBB beschermt de leden van het Koninklijk Huis, bedreigde politici, diplomaten en andere door het bevoegd gezag aangewezen personen.
DCS
Digitale Communicatie Sporen (DCS) is software die binnen de Nederlandse politie zelf ontwikkeld is. DCS analyseert telecomgegevens als telefoonnummers, printlijsten en zendmasten. Een recherchemedewerker voert in DCS gegevens van een verdachte in: historische verkeersgegevens, zoals belcontacten en tijdstippen, nummers van SIM-kaarten en IMEI-nummers van mobiele telefoons. Zo kan het belpatroon van een verdachte voor, tijdens en na een misdrijf worden geanalyseerd. Hierdoor komen bovendien de nummers van medeplegers in beeld. Er zijn conclusies te trekken over de hiërarchie in een groep verdachten.
DEA
Het Amerikaanse Drugs Enforcement Agency
DI
Dreigingsinschatting
DIASP
Dienst informatie en automatisering politie.
DICP
Dienst informatie communicatiecentrum politie
DIF
De Dienst Infrastructuur (DIF) bestrijdt de onveiligheid en criminaliteit op de Nederlandse hoofdinfrastructuur: op de snelweg, het water, het spoor en in de luchtvaart. De dienst biedt verder luchtsteun om de slagkracht van de politie te verhogen.
DIK
Het Districtelijk Informatieknooppunt verzamelt, structureert informatie uit verschillende bronnen, voorzien dat van duiding en adviseert de Dienst Regionale Recherche.
DIPOL
De Dienst IPOL (DIPOL) is een onderdeel van de Nationale Politie en is in april 2008 tot stand gekomen door fusie van twee vroegere diensten: de Dienst Nationale Recherche Informatie (DNRI) en de Dienst Internationale Politiesamenwerking (DINPOL). Beide hielden zich bezig met het analyseren en uitwisselen van informatie, zowel nationaal als internationaal, en beide diensten komen voort uit de voormalige Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) die in 2000 werd opgeheven. Met het samenvoegen van de DNRI en DINPOL zijn bijna alle taken zoals de CRI die had weer in één dienst georganiseerd.
DIV
Het team Documentaire Informatievoorziening (DIV) van de Nationale Politie bestaat in totaal uit 220 medewerkers en zorgt voor de operationele instandhouding van de informatiehuishouding van de politie.
DJI
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voert namens de minister van Justitie en Veiligheid gevangenisstraffen uit die de rechter heeft opgelegd. DJI is verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging en het vervoer van gedetineerden.
DKDB
Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging: deze dienst bewaakt en beveiligt personen, objecten en diensten op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Naarmate de dreiging groter is of de beveiligingsopdracht ingewikkelder, nemen ook de te nemen maatregelen toe. In zulke situaties krijgt de een prominentere rol en levert ondersteuning met specifieke expertise en bijzondere inzetmiddelen. Dit doet de dienst in nauwe samenwerking met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en het Openbaar Ministerie.
DL
Dienst Logistiek
DLHP
Dienst Levende Have Politie, sinds 2010 onderdeel van de Dienst Operationele Samenwerking. De DLHP bestaat uit het team Specialistische Honden in Nunspeet en de Unit Bereden Politie gevestigd in Nunspeet (hoofdvestiging), Boxtel en Woubrugge.
DLIO
Dienst Landelijke Informatieorganisatie: de DLIO verricht specifieke, landelijke taken zoals internationale informatie-uitwisseling en nationale informatiecoördinatie. De dienst zorgt tevens voor overzicht en inzicht in de (inter)nationale veiligheidssituatie ten behoeve van het operationele politiewerk. Verder fungeert de dienst binnen de politie als loket voor onder meer Europol, Interpol en de Nederlandse liaisonofficers die namens de politie in het buitenland werken.
DLOC
Dienst Landelijk Operationeel Centrum: het Operationeel Centrum coördineert en stuurt alle actuele operaties en zorgt voor overzicht en samenhang. Het Operationeel Centrum heeft permanent een volledig en actueel operationeel beeld: wat speelt er in de maatschappij en welke mensen en middelen heeft de politie beschikbaar? Op die manier kan het Operationeel Centrum eventueel bijsturen en de slagkracht van de politie afstemmen op de veiligheidssituatie van dat moment.
DLOS
Dienst Landelijke Operationele Samenwerking (DLOS) is een onderdeel van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie. De dienst is verantwoordelijk voor alle operationele ondersteuning van de politie, zoals afgeschermde operaties, werken onder dekmantel, getuigenbescherming en het afluisteren van telefoongesprekken.
DLR
Dienst Landelijke Recherche: de DLR bestrijdt zware en georganiseerde criminaliteit, maar ook kinderporno, milieucriminaliteit, terrorisme en high tech crime. Daarnaast is de dienst de officiële nationale opsporingsinstantie als Nederlanders of Nederlandse eigendommen buiten onze landsgrenzen betrokken raken bij of het doelwit zijn van aanslagen of activiteiten van de zware, georganiseerde criminaliteit.
DNA
Deoxyribonuclein acid
DNA-VP
DNA-databank voor vermister personen, operationeel vanaf 2008
DR
Districtsrecherche.
DRIO
Dienst Regionale Informatieorganisatie voorziet de eenheid van actuele informatie voor de uitvoering en aansturing van het politiewerk. Dit gebeurt onder meer door het verzamelen van informatie, het maken van (dreigings)analyses en het geven van adviezen.
DROC
Dienst Regionaal Operationeel Centrum: het samengaan van GMK, OPO en RTIC.
DROS
Dienst Regionale Operationele Samenwerking.
DRR
Dienst Regionale Recherche.
DSI
Dienst Speciale Interventies: deze dienst bestrijdt alle vormen van ernstig geweld en terrorisme. De Aanhoudings- en Ondersteuningsteams van de politie zijn een onderdeel van deze dienst. Zij treden op als redelijkerwijs mag worden verondersteld dat er sprake is van omstandigheden die levensbedreigend zijn voor de politie of anderen. Deze Rapid Response Teams, drie volledig uitgeruste DSIers in een gepantserd voertuig, rijden permanent rond - in heel Nederland maar vaak in de buurt van grote steden - om zo snel mogelijk te kunnen helpen bij een mogelijke aanslag.
DSO
Dienst Specialistische Operaties: deze dienst levert operationele en hoogwaardige (technologische) ondersteuning aan de Nederlandse politie. Het gaat daarbij om afgeschermde operaties zoals werken onder dekmantel en getuigenbescherming, het afluisteren van bijvoorbeeld telefoongesprekken, maar ook om beredenen, speur- en specialistische dieren. Het Landelijk Forensisch Servicecentrum maakt eveneens deel uit van deze dienst.
DSRT
De Dienst Specialistische Recherche Toepassingen (DSRT) is een onderdeel van de Landelijke Eenheid en ondersteunend aan de gehele Nederlandse politie bij de inzet van specialistische technologie en tactieken. De Dienst zorgt bijvoorbeeld voor het plaatsen van afluisterapparatuur, infiltratie, inkijkoperaties en het aftappen van communicatie. Daarnaast heeft de DSRT een adviserende taak bij gijzelingen en ontvoeringen.
DTN
Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland
DVI
Slachtofferidentificatie bij rampen (Disaster Victim Identification)
DVO
De Dienst Vervoer & Ondersteuning (DVO) is een landelijke dienst voor het vervoer van arrestanten, gedetineerden en vreemdelingen. Veel politiemensen spreken over de Dienst Vertraging en Oponthoud…
DVP
Digital voice protection (krypto).