Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Afkortingen politie

'Mensen die bij de politie werken, zowel recherche als blauw, gebruiken onderling een ontoegankelijke mix van afkortingen, formele vaktaal­ en beroepsjargon. Ooit is dat begonnen met portoprotocol, een poging om het meeluisteren met de hulpdiensten te ontmoedigen. Tegenwoordig hebben wij een recherchewoordenboek voor straattaal nodig om criminele communicatie te kunnen begrijpen.'

Maarten Severyn over vaktaal

Achter de woorden: je weet niet wat je leest

Afkortingen politie

Afkortingen uit de wereld van de politie

De interne communicatie bij de politie kent door de jaren heen honderden afkortingen en sinds de vorming van de Nationale Politie is dat aantal fors omhoog gegaan. Om tijdens mijn research te kunnen begrijpen wat ik lees, hanteer ik inmiddels meerdere lijsten van termen, steekwoorden en afkortingen uit het politiejargon. Met de afkortingen zélf zal ik de geïnteresseerde lezer van Severyn & Govaert zo min mogelijk vermoeien, maar ik ga ze bijhouden in een alsmaar groeiend bestand. Ik wil de wereld waar ik over schrijf wel kunnen begrijpen 😉…

Hieronder tref een overzicht met de betekenis van honderden afkortingen uit de wereld van de politie. Vaak actueel, soms van wat langer geleden, maar altijd een poging tot verheldering. En alles op alfabetische volgorde natuurlijk…

NB.: De drie overzichten in de Kennisbank van All Fiction worden regelmatig aangevuld met nieuwe vaktermen uit de wereld van politie en justitie. Heb je aanvullingen of correcties?  Heel graag, twee weten meer dan één, toch? Stuur in dat geval alsjeblieft een mailtje naar All Fiction. Dank alvast! Veel leesplezier!

Kennisbank All Fiction - Afkortingen Politie

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 24 Afkortingen in deze lijst die beginnen met de letter E.
E&S
Executie & Signalering, een softwareprogramma dat (E&S) uitvoeringsopdrachten verzamelt en opvraagbaar maakt.
EAB
Europees aanhoudingsbevel.
EBI
EBI staat voor Extra Beveiligde Inrichting. De EBI werd in 1997 geopend en beslaat een speciale afdeling van de penitentiaire inrichting in Vught. De EBI is een permanente extra beveiligde inrichting, er zijn nog nooit gevangenen uit ontsnapt.
ECD
Economische Controledienst.
ECID
Het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID) is het landelijke aanspreekpunt voor identiteitsfraude en documenten.
ECLI
De European Case Law Identifier, vastgesteld in 2010, is een Europese standaard voor het uniek nummeren van rechterlijke uitspraken. Deze standaard is altijd op dezelfde manier opgebouwd: ECLI:landcode:gerechtscode:jaar:nummer.
ED
Verouderde afkorting (van vóór 2013) voor de afdeling Ernstige Delicten.
EDISON
Geautomatiseerd politiesysteem waarin de echtheidskenmerken staan van meer dan 2500 reis- en verblijfsdocumenten uit 200 landen, ontwikkeld door de dienst Nationale Recherche Informatie, in samenwerking met de immigratiediensten van de VS, Canada en Australië.
EDR
Event Data Recorder: in politieauto's zit een datarecorder ingebouwd, vergelijkbaar met een zwarte doos van een vliegtuig. Deze EDR registreert tijd, locatie, remgedrag, snelheid, stand van de pedalen, werking van de airbags enzovoorts. Bij de ernstige ongevallen waarbij de afdeling Verkeers Ongevallen Analyse van de politie onderzoek doet, kunnen de laatste vijf seconden voor het ongeluk in de EDR geraadpleegd worden.
EHD
Eerste hulpdienst.
EHRM
Europese Hof voor de Rechten van de Mens.
EIS
Europol Informatiesysteem
EMM
Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel
EMTP
Executive Master of Tactical Policing. Deze titel betreft de hbo-master Tactisch Leidinggevende Leergang aan de Nederlandse Politieacademie. De TLL bestaat uit 9 modules en duurt 4 jaar met een stage aan het Police Staff College in Bramshill (Verenigd Koninkrijk).
ENDSI
European Network of Forensic Science Institutes
EOB
Een Europees Onderzoeks Bevel is een door een rechterlijke autoriteit van een EU-lidstaat uitgevaardigde of erkende rechterlijke beslissing die het mogelijk maakt in een ándere EU-lidstaat onderzoek te laten uitvoeren met het oog op het verkrijgen van bewijsmateriaal in strafzaken.
EOD
De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) identificeert explosieven en vernietigt deze. Dit gebeurt ruim 2.500 keer per jaar. Het gaat om conventionele explosieven, vooral uit de Tweede wereldoorlog, en geïmproviseerde explosieven. Dit doet de EOD op het land en op en in het water.
EPA
Ook wel CEPOL, Europese Politie Academie. Trainingscentrum in Boedapest voor bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit.
EPICC
Euregionaal Politie Informatie- en Coördinatiecentrum.
ETVR
Expertteam Visualisatie en Reconstructie: het ETVR komt in actie bij ernstige delicten zoals moord en doodslag. De deskundigen van dit team moeten de plaats delict nauwkeurig vastleggen. Om te komen tot objectieve bewijsvoering in een onderzoek is het het laten zien van de feiten belangrijk. Het team gebruikt daarbij allerlei apparaten zoals landmeetkundige apparatuur, panorama-fotografie en drie-dimensionale laserscans. Met de zo verkregen data maken zij ondermeer situatietekeningen op schaal, panoramafotos, presentaties, animaties en 3D geprinte voorwerpen. Het reconstrueren van het misdrijf speelt een belangrijke rol in het opsporingsonderzoek en bij de bewijsvoering bij een dergelijk zwaar delict. Ook maakt het ETVR verschillende soorten reconstructies om inzicht te geven in de toedracht van het delict of om scenarios te testen. Zo worden plaatsen delict aan de hand van scandata (data verkregen door het scannen met laserscanners) gemodelleerd, zodat de plaats delict op computerschermen rondom te bekijken is. In deze modellen zijn de gevonden sporen in te voeren, evenals beelden van de eventuele lichamen van slachtoffers. Samen met de andere deskundigen, zoals schotbaandeskundigen, bloedpatroonanalisten en forensisch onderzoekers, kan dan het misdrijf gereconstrueerd worden in een virtuele omgeving.
EU
Europese Unie
EVE / EX
Ecstasy, ook wel MDMA. Xtc is na cannabis de meest gebruikte (party)drug in Nederland. Aan het gebruik van xtc zitten risico's verbonden. Het kan in uitzonderlijke gevallen de dood tot gevolg hebben.
EVRM
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
EXO
Executieve Ondersteuning