Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Afkortingen politie

'Mensen die bij de politie werken, zowel recherche als blauw, gebruiken onderling een ontoegankelijke mix van afkortingen, formele vaktaal­ en beroepsjargon. Ooit is dat begonnen met portoprotocol, een poging om het meeluisteren met de hulpdiensten te ontmoedigen. Tegenwoordig hebben wij een recherchewoordenboek voor straattaal nodig om criminele communicatie te kunnen begrijpen.'

Maarten Severyn over vaktaal

Achter de woorden: je weet niet wat je leest

Afkortingen politie

Afkortingen uit de wereld van de politie

De interne communicatie bij de politie kent door de jaren heen honderden afkortingen en sinds de vorming van de Nationale Politie is dat aantal fors omhoog gegaan. Om tijdens mijn research te kunnen begrijpen wat ik lees, hanteer ik inmiddels meerdere lijsten van termen, steekwoorden en afkortingen uit het politiejargon. Met de afkortingen zélf zal ik de geïnteresseerde lezer van Severyn & Govaert zo min mogelijk vermoeien, maar ik ga ze bijhouden in een alsmaar groeiend bestand. Ik wil de wereld waar ik over schrijf wel kunnen begrijpen 😉…

Hieronder tref een overzicht met de betekenis van honderden afkortingen uit de wereld van de politie. Vaak actueel, soms van wat langer geleden, maar altijd een poging tot verheldering. En alles op alfabetische volgorde natuurlijk…

NB.: De drie overzichten in de Kennisbank van All Fiction worden regelmatig aangevuld met nieuwe vaktermen uit de wereld van politie en justitie. Heb je aanvullingen of correcties?  Heel graag, twee weten meer dan één, toch? Stuur in dat geval alsjeblieft een mailtje naar All Fiction. Dank alvast! Veel leesplezier!

Kennisbank All Fiction - Afkortingen Politie

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 20 Afkortingen in deze lijst die beginnen met de letter H.
H
Heroïne wordt gemaakt van opium, kan gespoten, gesnoven of gerookt worden en is heel verslavend. Het bestaat in verschillende vormen, zoals fijn wit poeder of geelbruine brokjes en wordt meestal met een injectienaald gespoten of gerookt vanaf een stukje aluminiumfolie.
HANSKEN
Hansken is een forensische zoekmachine ontwikkeld door het NFI om data effectief en snel te kunnen onderzoeken. Door de voortschrijdende digitalisering van zowel de samenleving als de criminaliteit groeit de hoeveelheid in beslag genomen gegevensdragers in strafzaken (zoals telefoons, computers, laptops, servers) en de hoeveelheid data die daarop staat. De in beslag genomen gegevensdragers worden gekopieerd en ingelezen in Hansken. Hansken is vervolgens in staat enorme hoeveelheden data en sporen te herkennen/identificeren en doorzoekbaar te maken (zoals documenten, fotos, mailverkeer, bezochte internetpaginas en contactlijsten). Op die manier komt de juiste informatie, op het juiste moment, bij de juiste persoon, op de juiste manier beschikbaar.
HAP
Huisartsenpost.
HARC
Het Hit And Run Cargo (HARC) team is een samenwerkingsverband van douane, FIOD, zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Het HARC-team houdt zich bezig met de opsporing en vervolging van grote ondermijningsonderzoeken in en rondom de Rotterdamse haven. Het team werd ruim 25 jaar geleden speciaal opgericht om door middel van het gezamenlijk verzamelen van informatie de drugssmokkel in Rotterdam tegen te gaan.
HARM
Hit and Run on Moneylaundering
HAVANK
Het Automatisch Vinger Afdrukkensysteem Nederlandse Kollektie. De nieuwste softwareversie van Havank kwam uit in 2019. Sinds 2012 is het aantal Europese landelijke databanken dat geraadpleegd kan worden gegroeid tot twintig. Ook met de VS is een uitwisselingsverdrag gesloten voor hun FBI- en de Visumdatabank. Deze Nederlandse strafdatabank bevat anno 2022 ruim zes miljoen vingerafdrukken van 1,5 miljoen veroordeelden en verdachten.Jaarlijks worden zo\'n 150.000 vingerafdrukken ingevoerd en gecontroleerd. Dit zijn vingerafdrukken van verdachten van een misdrijf waarop voorlopige hechtenis staat of die weigeren zich te identificeren. Veertig procent daarvan is van een persoon die nog niet eerder was geregistreerd. Deze vingerafdrukken mag de politie gebruiken voor het voorkomen, opsporen, vervolgen en berechten van strafbare feiten en identificatie van onbekende lijken. Jaarlijks worden zo'n achtduizend sporen van plaatsen delict vergeleken met de vingerafdrukken in de HAVANK-database.
HB
Hoofdbureau.
HIC
High Impact Crimes (HIC) is een verzamelnaam voor delicten als woninginbraak, overvallen, straatroof en geweldsmisdrijven. Deze delicten hebben veel overeenkomsten zowel qua aard als qua dadergroepen en aanpak. De impact van HIC-delicten is groot. Niet alleen voor het slachtoffer, maar ook voor de directe omgeving.
HIK-TEAM
Handel In Kinderen. Speciaal opgerichte teams in de strijd tegen handel in en seksueel misbruik van minderjarige kinderen.
HIVD
Hoofdinspecteur van dienst.
HKD / HKS
Herkenningsdienst, een registratiesysteem waarin aangiftegegevens van misdrijven en persoonsgegevens van verdachten werden opgenomen (strafregister crimineel verleden).
HOHA
Hoofd Ordehandhaving, toegevoegd bij SGBO's.
HOVD
Hulpofficier van Dienst.
HOvJ
Hoofdofficier van Justitie van het Openbaar Ministerie
hOvJ
Hulpofficier van Justitie, opsporingsambtenaar (inspecteur of hoger) die bepaalde bevoegdheden namens de OvJ kan uitoefen, zoals het beslissen over de inverzekeringstelling van aangehouden personen.
HP
High Profile
HR
De Hoge Raad is hoogste rechter in civiele zaken, strafzaken en belastingzaken. De Hoge Raad is een cassatiegerecht. Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of een lagere rechter (rechtbank/gerechtshof) bij een uitspraak het recht juist heeft toegepast en of de procedure op de juiste wijze is gevolgd.
HTC
High Tech Crime.
HVB
Huis van bewaring.
HVC
High Volume Crime Zaken