Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Afkortingen politie

'Mensen die bij de politie werken, zowel recherche als blauw, gebruiken onderling een ontoegankelijke mix van afkortingen, formele vaktaal­ en beroepsjargon. Ooit is dat begonnen met portoprotocol, een poging om het meeluisteren met de hulpdiensten te ontmoedigen. Tegenwoordig hebben wij een recherchewoordenboek voor straattaal nodig om criminele communicatie te kunnen begrijpen.'

Maarten Severyn over vaktaal

Achter de woorden: je weet niet wat je leest

Afkortingen politie

Afkortingen uit de wereld van de politie

De interne communicatie bij de politie kent door de jaren heen honderden afkortingen en sinds de vorming van de Nationale Politie is dat aantal fors omhoog gegaan. Om tijdens mijn research te kunnen begrijpen wat ik lees, hanteer ik inmiddels meerdere lijsten van termen, steekwoorden en afkortingen uit het politiejargon. Met de afkortingen zélf zal ik de geïnteresseerde lezer van Severyn & Govaert zo min mogelijk vermoeien, maar ik ga ze bijhouden in een alsmaar groeiend bestand. Ik wil de wereld waar ik over schrijf wel kunnen begrijpen 😉…

Hieronder tref een overzicht met de betekenis van honderden afkortingen uit de wereld van de politie. Vaak actueel, soms van wat langer geleden, maar altijd een poging tot verheldering. En alles op alfabetische volgorde natuurlijk…

NB.: De drie overzichten in de Kennisbank van All Fiction worden regelmatig aangevuld met nieuwe vaktermen uit de wereld van politie en justitie. Heb je aanvullingen of correcties?  Heel graag, twee weten meer dan één, toch? Stuur in dat geval alsjeblieft een mailtje naar All Fiction. Dank alvast! Veel leesplezier!

Kennisbank All Fiction - Afkortingen Politie

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 27 Afkortingen in deze lijst die beginnen met de letter L.
LBVP
Landelijk Bureau Vermiste Personen
LCA
Landelijk Coördinatiepunt Arrestatiebevelen
LDM
Landelijke Deskundigheidsmakelaar
LE
Landelijke Eenheid
LEC EGG
Het Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld (LEC EGG) in Den Haag is een vraagbaak over eerwraak. Het onderzoekt en analyseert gevallen van eerwraak. Onder meer politie, Openbaar Ministerie, Immigratie- en Naturalisatiedienst en de vrouwenopvang kunnen het expertisecentrum raadplegen.
LFNP
Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie: in 2011 zijn alle functies bij de Nederlandse politie ondergebracht in dit softwaresysteem.
LFO
De Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) komt in actie als chemische stoffen een bedreiging voor de omgeving vormen. Dat gebeurt hoofdzakelijk bij het aantreffen en ontmantelen van drugslaboratoria van synthetische drugs zoals XTC of amfetamine. Het LFO handelt ook bij incidenten waarbij chemische stoffen betrokken zijn. Wordt er chemisch afval gedumpt in Nederland, dan zorgt het LFO voor ondersteuning.
LFSC
Landelijk Forensisch Service Centrum.
LFTO
Landelijk Team Forensische Opsporing.
LID
1. Landelijke Informatiedienst. 2. Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming
LIEC
Landelijk Informatie- en Expertisecentrum
LIRC
Landelijk Internationaal Rechtshulpcentrum, onderdeel van DLIO, Dienst Landelijke Informatieorganisatie, backoffice voor liaison-officieren in het buitenland.
LJN
Tot 2013 werd aan elke gepubliceerde gerechtelijke uitspraak in Nederland een unieke codering gegeven: het Landelijk Jurisprudentie Nummer. Sinds juni 2013 is het LJN vervangen door de European Case Law Identifier (ECLI).
LME
Landelijke mobiele eenheid.
LNV
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
LOCC
Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum.
LOS
Landelijke Operationele Staf
LOVE
Ecstasy, ook wel MDMA. Xtc is na cannabis de meest gebruikte (party)drug in Nederland. Aan het gebruik van xtc zitten risico's verbonden. Het kan in uitzonderlijke gevallen de dood tot gevolg hebben.
LP
Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie
LPD
Leider Plaats Delict
LRGD
Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen
LSD
LSD is een tripmiddel dat meestal wordt verkocht op kleine stukjes papier. Soms wordt het vloeibaar op een suikerklontje gedruppeld. Van LSD ga je de werkelijkheid anders zien. Voorwerpen die stilstaan lijken te bewegen en kleuren zien er veel feller uit. Zo'n ervaring wordt een trip genoemd. Iemand die LSD heeft genomen beleeft geluiden, kleuren en gevoelens intenser en voelt zich meer verbonden met de natuur. Tijdens een trip verliezen mensen hun gevoel voor tijd, ze komen verward over. Soms hebben ze ideeën die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Ze denken bijvoorbeeld dat ze zijn gesmolten, of dat iemand hen achtervolgt.
LSV
Landelijk Sporen Volgsysteem: de forensische recherche moet alle sporen met SIN-stickers in het LSV invoeren, waardoor het SvO gevolgd kan worden. Zie SIN en SVO.
LTFO
Landelijk Team Forensische Opsporing.
LTK
Landelijk Team Kindermoorden
LTSP
Landelijk Team Scherpschutters Politie.
LVKH
Landelijke Verzameling Kogels en Hulzen (NFI)