Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Afkortingen politie

'Mensen die bij de politie werken, zowel recherche als blauw, gebruiken onderling een ontoegankelijke mix van afkortingen, formele vaktaal­ en beroepsjargon. Ooit is dat begonnen met portoprotocol, een poging om het meeluisteren met de hulpdiensten te ontmoedigen. Tegenwoordig hebben wij een recherchewoordenboek voor straattaal nodig om criminele communicatie te kunnen begrijpen.'

Maarten Severyn over vaktaal

Achter de woorden: je weet niet wat je leest

Afkortingen politie

Afkortingen uit de wereld van de politie

De interne communicatie bij de politie kent door de jaren heen honderden afkortingen en sinds de vorming van de Nationale Politie is dat aantal fors omhoog gegaan. Om tijdens mijn research te kunnen begrijpen wat ik lees, hanteer ik inmiddels meerdere lijsten van termen, steekwoorden en afkortingen uit het politiejargon. Met de afkortingen zélf zal ik de geïnteresseerde lezer van Severyn & Govaert zo min mogelijk vermoeien, maar ik ga ze bijhouden in een alsmaar groeiend bestand. Ik wil de wereld waar ik over schrijf wel kunnen begrijpen 😉…

Hieronder tref een overzicht met de betekenis van honderden afkortingen uit de wereld van de politie. Vaak actueel, soms van wat langer geleden, maar altijd een poging tot verheldering. En alles op alfabetische volgorde natuurlijk…

NB.: De drie overzichten in de Kennisbank van All Fiction worden regelmatig aangevuld met nieuwe vaktermen uit de wereld van politie en justitie. Heb je aanvullingen of correcties?  Heel graag, twee weten meer dan één, toch? Stuur in dat geval alsjeblieft een mailtje naar All Fiction. Dank alvast! Veel leesplezier!

Kennisbank All Fiction - Afkortingen Politie

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 12 Afkortingen in deze lijst die beginnen met de letter N.
NCSC
Het Nationaal Cyber Security Centrum werkt aan een digitaal veilige infrastructuur voor Nederland.
NCSR
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
NCTV
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) beschermt Nederland tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. De NCTV is verantwoordelijk voor de coördinatie op het gebied van terrorismebestrijding, cybersecurity, nationale veiligheid, crisisbeheersing en weerbaarheid tegen statelijke dreigingen.
NDB
Nationaal Dreigingsbeeld.
NFI
Het Nederlands Forensisch Instituut is een aan het Ministerie van Justitie gelieerde organisatie die forensisch-technisch onderzoek verricht. Denk o.a. aan vingerafdrukken, DNA-onderzoek, medisch onderzoek en secties, stemvergelijkend onderzoek, computeronderzoek en vuurwapenonderzoek.
NIFP
Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie
NP
Nationale Politie
NR
Nationale Recherche
NRGD
Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen
NSGBO
De Nationale Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden is verantwoordelijk voor de landelijke coördinatie in geval van crises.
NSIS
Nationaal Schengen Informatie Systeem: een softwareprogramma van de Nationale Politie waarin (net als in de andere Schengen-landen) signaleringen over personen, voertuigen en voorwerpen zijn opgenomen en worden bijgehouden.
NVWA-IOD
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Inlichtingen- en Opsporingsdienst (NVWA-IOD) valt onder het ministerie van Economische Zaken.