Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Afkortingen politie

'Mensen die bij de politie werken, zowel recherche als blauw, gebruiken onderling een ontoegankelijke mix van afkortingen, formele vaktaal­ en beroepsjargon. Ooit is dat begonnen met portoprotocol, een poging om het meeluisteren met de hulpdiensten te ontmoedigen. Tegenwoordig hebben wij een recherchewoordenboek voor straattaal nodig om criminele communicatie te kunnen begrijpen.'

Maarten Severyn over vaktaal

Achter de woorden: je weet niet wat je leest

Afkortingen politie

Afkortingen uit de wereld van de politie

De interne communicatie bij de politie kent door de jaren heen honderden afkortingen en sinds de vorming van de Nationale Politie is dat aantal fors omhoog gegaan. Om tijdens mijn research te kunnen begrijpen wat ik lees, hanteer ik inmiddels meerdere lijsten van termen, steekwoorden en afkortingen uit het politiejargon. Met de afkortingen zélf zal ik de geïnteresseerde lezer van Severyn & Govaert zo min mogelijk vermoeien, maar ik ga ze bijhouden in een alsmaar groeiend bestand. Ik wil de wereld waar ik over schrijf wel kunnen begrijpen 😉…

Hieronder tref een overzicht met de betekenis van honderden afkortingen uit de wereld van de politie. Vaak actueel, soms van wat langer geleden, maar altijd een poging tot verheldering. En alles op alfabetische volgorde natuurlijk…

NB.: De drie overzichten in de Kennisbank van All Fiction worden regelmatig aangevuld met nieuwe vaktermen uit de wereld van politie en justitie. Heb je aanvullingen of correcties?  Heel graag, twee weten meer dan één, toch? Stuur in dat geval alsjeblieft een mailtje naar All Fiction. Dank alvast! Veel leesplezier!

Kennisbank All Fiction - Afkortingen Politie

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 22 Afkortingen in deze lijst die beginnen met de letter O.
OBJD
Onderzoek en Beleidsdatabase Justitie?le Documentatie
OBS
Observatiecel in het cellencomplex van een politiebureau. In deze cel wordt alles waarmee een verward persoon zichzelf kan verwonden tijdelijk afgenomen. De observatiecamera in een obs staat 24/7 aan. Dat is een inbreuk op iemands privacy. Daarom moet de dienstdoende hulpofficier (HOvJ) toestemming geven voor de plaatsing van een arrestant in een dergelijke cel.
OBT
Operationele Begeleiding en Training: deze periodieke trainingen worden gegeven in OBT-complexen waar politiemedewerkers een aantal keer per jaar komen om te trainen op fysiek, mentaal en moreel vlak.
OC
Operationeel Centrum: op deze meldkamer van politie, brandweer en GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) zitten dag en nacht politiemensen die samen met de agenten op straat en in de lucht werken aan opsporing en hulpverlening. Hier komen alle 112-telefoontjes binnen en staan getrainde centralisten de bellers te woord. Zij vormen letterlijk de lifeline naar burgers en hulpverleners op straat.
OE
Operationeel expert.
OM
Openbaar Ministerie.
OMDATA
Beleidsinformatiesysteem van het OM
OMG
Outlaw Motor Gangs worden vaak gezien als een criminele organisatie: een aanzienlijk deel van de leden van outlaw motorclubs clubs waarvan leden een mouwloos vest met een uit drie delen bestaand clublogo dragen heeft een strafblad. In Nederland bleek meer dan 80 procent ooit veroordeeld. Van deze outlaw bikers met een strafblad bleek 28 procent bovendien meer dan 10 keer te zijn veroordeeld.
OPCO
Operationeel coördinator.
OPP-E&S
OPP-E&S is een geïntegreerde versie van drie verouderde opsporingssystemen. CVI (Crimineel Verleden Informatie systeem), HKS (HerkenningsdienstSysteem) en OPS (OpsporingsSysteem) zijn samengevoegd in één opsporingsregister voor het nationaal signaleren van verdachte en/of gezochte personen. Een rechercheur kan in opdracht van een hOvJ een verdacht persoon signaleren op basis van een executieopdracht, een vermissing, een strafrechtelijk onderzoek, vreemdelingentoezicht, een ontvluchting of onttrekking aan toezicht, een vrijheid beperkende maatregel, het verzamelen van informatie en/of een aandachtvestiging op locatie.
ORCA
Softwareysteem waarmee de recherche telefoontaps afluistert.
OS
Operationeel Specialist
OSCOR
Afluisteropsporingssysteem (Osc-5000 Spectraal Scanner) dat alle verborgen audiosystemen opspoort, zoals radiosignalen, infrarood-systemen en verborgen cassetterecorders.
OT
Een observatieteam (OT) is een Nederlandse gespecialiseerde eenheid van de politie, AIVD of marechaussee (Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten) die wordt ingezet om personen of zaken te observeren ('We geven iemand een staart.')
OTS
Ondertoezichtstelling
OVC
Opname Vertrouwelijke Communicatie: het afluisteren van gesprekken. De politie is in staat om met technische apparatuur op afstand gesprekken af te luisteren zonder dat je dat merkt.
OvD
Officier van Dienst.
OvD-I
Officier van Dienst Informatie.
OVD-OC
Officier van Dienst Operationeel Centrum. Zie ook OC.
OVD-R
Recherche-officier van Dienst.
OvJ
Officier van Justitie
OVP
Opvang Verwarde Personen: bij het landelijk meldnummer 0800-1205 en de diverse gemeentelijke meldpunten kunnen signalen van verward gedrag vroegtijdig worden gemeld. Op die manier kan snel gerichte hulp worden geboden door specialisten en wordt de werkdruk bij de politie verminderd.