Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Afkortingen politie

'Mensen die bij de politie werken, zowel recherche als blauw, gebruiken onderling een ontoegankelijke mix van afkortingen, formele vaktaal­ en beroepsjargon. Ooit is dat begonnen met portoprotocol, een poging om het meeluisteren met de hulpdiensten te ontmoedigen. Tegenwoordig hebben wij een recherchewoordenboek voor straattaal nodig om criminele communicatie te kunnen begrijpen.'

Maarten Severyn over vaktaal

Achter de woorden: je weet niet wat je leest

Afkortingen politie

Afkortingen uit de wereld van de politie

De interne communicatie bij de politie kent door de jaren heen honderden afkortingen en sinds de vorming van de Nationale Politie is dat aantal fors omhoog gegaan. Om tijdens mijn research te kunnen begrijpen wat ik lees, hanteer ik inmiddels meerdere lijsten van termen, steekwoorden en afkortingen uit het politiejargon. Met de afkortingen zélf zal ik de geïnteresseerde lezer van Severyn & Govaert zo min mogelijk vermoeien, maar ik ga ze bijhouden in een alsmaar groeiend bestand. Ik wil de wereld waar ik over schrijf wel kunnen begrijpen 😉…

Hieronder tref een overzicht met de betekenis van honderden afkortingen uit de wereld van de politie. Vaak actueel, soms van wat langer geleden, maar altijd een poging tot verheldering. En alles op alfabetische volgorde natuurlijk…

NB.: De drie overzichten in de Kennisbank van All Fiction worden regelmatig aangevuld met nieuwe vaktermen uit de wereld van politie en justitie. Heb je aanvullingen of correcties?  Heel graag, twee weten meer dan één, toch? Stuur in dat geval alsjeblieft een mailtje naar All Fiction. Dank alvast! Veel leesplezier!

Kennisbank All Fiction - Afkortingen Politie

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 29 Afkortingen in deze lijst die beginnen met de letter P.
PA
Politieacademie
PaG
Parket-Generaal
PAPOS
Parket Politie Systeem: softwaresysteem waarin nog openstaande boetes worden vastgelegd.
PBB
Programma bewaken en beveiligen (NCTV)
PCC
Politiecoördinatiecentrum
PCT
Prostitutie Controle Team
PD
Plaats-Delict, de plaats (of plaatsen) waar een delict gepleegd is.
PDC
Het Politiedienstencentrum (PDC) verzorgt de bedrijfsvoering voor de politie. Zoals de financiën, ICT, communicatie en personeelszaken. Hierdoor hebben agenten binnen de regionale eenheden meer tijd voor het daadwerkelijke politiewerk. De medewerkers van het PDC werken zoveel mogelijk vanaf drie centrale locaties: Rotterdam, Zwolle en Eindhoven. VIK is onderdeel van PDC.
PG
Procureur-Generaal: de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie berust bij het College van Procureurs-Generaal in Den Haag. Het College bepaalt het landelijke opsporings- en vervolgingsbeleid van het OM. Het College ziet erop toe dat er bij de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde sprake is van samenhang, consistentie en kwaliteit. Het College bestaat uit drie tot vijf leden. Samen met de staf vormt het College het Parket-Generaal: het landelijke hoofdkantoor van het Openbaar Ministerie.
PGA
Persoonsgerichte aanpak van overlastgevers of criminelen.
PGE
Potentieel Gewelddadige Eenlingen. Ook wel lone wolves, daders die gewelddadige en terroristische handelingen alleen voorbereiden en plegen, zonder materiële hulp van een groep of organisatie van mededaders of opdrachtgevers.
PGP
Pretty Good Privacy, een mobiele telefoon speciaal voor versleutelde berichten. Sinds de politie systemen voor het versleutelen van informatie mag kraken beschikt de politie anno 2022 over honderden miljoenen pgp-berichten van versleutelde telefoons. Het grootste deel daarvan gaat over delicten als drugshandel, witwassen, corruptie en geweld.
PGV
Persoonsgericht Verhoor. Dat eerste deel van een politieverhoor gaat voornamelijk over jouw persoonlijke omstandigheden. De recherche wil een beeld van je krijgen, welke problemen je hebt, óf en zo ja wát voor werk je hebt en hoe jouw woonsituatie is. Hou er rekening mee dat er ook in dat persoonsgerichte verhoor vragen gesteld kunnen worden die gerelateerd zijn aan de verdenking.
PI
Penitentiaire inrichting
PID
Politie Inlichtingen Dienst (verouderde term, voorloper van CIE en CID).
PIJ
Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen: jeugddetentie, een gevangenisstraf voor minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. De straf is bedoeld als een krachtige correctie voor een jeugdige. De duur van de jeugddetentie is afhankelijk van de leeftijd van de minderjarige.
PIO
Politie in Ontwikkeling
PIOG
Politie-instituut voor Openbare Orde en Gevaarsbeheersing
PKN
PolitieKennisNet
PLAT
Jargon voor een corrupte politieambtenaar, ook wel platte diender.
PLATTE PET
Politiefunctionaris in uniform. De term wordt gebruikt om het onderscheid te maken met de recherche in burger.
PLUKZE
Het afpakken van crimineel verdiend vermogen, in geld of (onroerende) goederen.
POOK
Programma Ontwikkeling en Kennis van Overdracht
PRIO 1
Ernstige melding
PROGIS
Programma Identiteitsvaststelling Strafrechtketen: door middel van een Progis-zuil worden de personalia en biometrische gegevens, vingerafdrukken en meerdere foto's van een verdachte vastgelegd.
PRÜM
Verdrag van Prüm regelt voor alle Europese landen het uitwisselen van DNA-gegevens. Alle nationale databanken praten met elkaar. 'Dat profiel gaat in de Prüm-bak.'
PSHV
De Politiesuite Handhaving Vreemdelingen bij de AVIM (Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel) bevat de gegevens van alle geregistreerde asielzoekers in Nederland. In dit systeem worden alle gegevens uit de Basisvoorziening Vreemdelingen (BVV) en de Basisvoorziening Informatie Integrale Bevraging (BVI-B) bij elkaar gevoegd tot een doorzoekbare database.
PV
Proces-verbaal
PVOV
Programma Versterking Opsporing en Vervolging