Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Afkortingen politie

'Mensen die bij de politie werken, zowel recherche als blauw, gebruiken onderling een ontoegankelijke mix van afkortingen, formele vaktaal­ en beroepsjargon. Ooit is dat begonnen met portoprotocol, een poging om het meeluisteren met de hulpdiensten te ontmoedigen. Tegenwoordig hebben wij een recherchewoordenboek voor straattaal nodig om criminele communicatie te kunnen begrijpen.'

Maarten Severyn over vaktaal

Achter de woorden: je weet niet wat je leest

Afkortingen politie

Afkortingen uit de wereld van de politie

De interne communicatie bij de politie kent door de jaren heen honderden afkortingen en sinds de vorming van de Nationale Politie is dat aantal fors omhoog gegaan. Om tijdens mijn research te kunnen begrijpen wat ik lees, hanteer ik inmiddels meerdere lijsten van termen, steekwoorden en afkortingen uit het politiejargon. Met de afkortingen zélf zal ik de geïnteresseerde lezer van Severyn & Govaert zo min mogelijk vermoeien, maar ik ga ze bijhouden in een alsmaar groeiend bestand. Ik wil de wereld waar ik over schrijf wel kunnen begrijpen 😉…

Hieronder tref een overzicht met de betekenis van honderden afkortingen uit de wereld van de politie. Vaak actueel, soms van wat langer geleden, maar altijd een poging tot verheldering. En alles op alfabetische volgorde natuurlijk…

NB.: De drie overzichten in de Kennisbank van All Fiction worden regelmatig aangevuld met nieuwe vaktermen uit de wereld van politie en justitie. Heb je aanvullingen of correcties?  Heel graag, twee weten meer dan één, toch? Stuur in dat geval alsjeblieft een mailtje naar All Fiction. Dank alvast! Veel leesplezier!

Kennisbank All Fiction - Afkortingen Politie

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 34 Afkortingen in deze lijst die beginnen met de letter R.
RA
Risicoanalyse
RAC
Recherche Advies Commissie
RBP
Refentiekader Bedrijfsprocessen Politie
RBT
Regionaal Beleidsteam, vóór de vorming van de Nationale Politie stond deze afkorting ook voor Recherche Bijstandsteam
RC
Rechter-commissaris, onderzoeksrechter. Ook wel RC.
RCCB
Afdeling Regionale Conflict en Crisisbeheersing van de Regionale Eenheid van de Nationale Politie
RCK
Recherche Commando Kamer: ruimte met meldtafels en projectiewand op de 4e verdieping van Bureau Kabelweg (A'dam), ondermeer in gebruik bij achtervolgingsacties van AT's. In de kelder van het Hoofdbureau van Politie aan de Elandsgracht (A'dam) is sinds 1986 ook een Recherche Commando Kamer, maar deze wordt nauwelijks meer gebruikt. Praktisch alle recherche-eenheden binnen de Dienst Regionale Recherche sturen vanaf de Kabelweg alles aan, niet meer vanaf het Hoofdbureau.
RDW
De Rijksdienst voor Wegverkeer registreert de technische en tenaamstellingsgegevens van een voertuig en beheert twee immense databases: het Kentekenregister op naam en het Rijbewijzenregister op naam. Daarin zijn alle adresgegevens, pasfoto's, bijzondere persoonsgegevens als medische en strafrechtelijke gegevens die met de rijbevoegdheid te maken hebben en ongeldigverklaringen opgeslagen.
RE
Regionale Eenheid.
REKU
Recherchekundige opleiding
RIC
Regionale Informatiecoördinator.
RID
Regionale Informatiedienst.
RIE
Regionale Interventie Eenheid.
RIEC
Regionale Informatie- en Expertisecentrum.
RIK
Regionaal Informatie Knooppunt.
RIO
Regionale Informatie Organisatie
RKC
Raad van Korpschefs.
RM
Rechterlijke machtiging, de beslissing van de rechter dat iemand gedwongen opgenomen moet worden (of blijven).
RMT
Regionaal Managementteam.
RN
Reclassering Nederland
RO
Wet op de Rechterlijke Organisatie.
ROC
Regionaal Operationeel Centrum.
ROT
Regionaal Operationeel Team.
RR
Rijksrecherche, bestrijdt fraude, corruptie en misbruik van bevoegdheden.
RRT
Rapid Response Team, een interventieteam (3 man) van Dienst Speciale Interventies. Sinds kort geheel gekleed in grijs. Rapid Response Teams, drie volledig uitgeruste DSIers in een gepantserd voertuig, rijden permanent rond - in heel Nederland maar vaak in de buurt van grote steden - om zo snel mogelijk te kunnen helpen bij een mogelijke aanslag.
RSC
Regionaal Service Centrum.
RSJ
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.
RSJ
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
RSO
Regionale Stuurgroep Opsporing
RTI-G
Real-time Intelligence is risicotaxatie-instrument. De hele politieorganisatie draait om informatie. Met de juiste informatie op de juiste plaats, kun je criminele activiteiten volgen, stoppen en soms zelfs voorkomen. Het verzamelen, verwerken en veredelen van informatie is wat je intelligence - kortweg intel - noemt. Het real-time informeren van politiemensen is een van de speerpunten van de nationale politie. Vanaf eind 2012 beschikken alle geografische eenheden en de landelijke eenheid daartoe over een nieuw organisatieonderdeel: het Real-Time Intelligence Center (RTIC). Het RTIC is gepositioneerd op de meldkamer zodat informatie bij spoedeisende meldingen snel beschikbaar kan worden gesteld aan politiemensen die in de noodhulp werken. Criticasters beschouwen RTI-G als een dubieus algoritme waarmee de politie probeert te voorspellen bij wie de kans het grootst is dat hij of zij in de toekomst geweld zal plegen. Er is veel discussie over, ongewenste neveneffecten als etnische discriminatie liggen op de loer.
RTIC
Het Real Time Information Center (onderdeel van de Dienst Regionaal Operationeel Centrum) voorziet de politieoperatie 24/7 van actuele, betrouwbare en actiegerichte informatie en is permanent bezet door twee ICT-specialisten, allebei achter een bedientafel met vijf beeldschermen. Het doel van het RTIC is de veiligheid van de collega's en burgers op straat te waarborgen en de heterdaadkracht te vergroten.
RV&CC
Team Review & Cold Case
RvdK
Raad voor de Kinderbescherming
Rvdr
Raad voor de rechtspraak