Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Afkortingen politie

'Mensen die bij de politie werken, zowel recherche als blauw, gebruiken onderling een ontoegankelijke mix van afkortingen, formele vaktaal­ en beroepsjargon. Ooit is dat begonnen met portoprotocol, een poging om het meeluisteren met de hulpdiensten te ontmoedigen. Tegenwoordig hebben wij een recherchewoordenboek voor straattaal nodig om criminele communicatie te kunnen begrijpen.'

Maarten Severyn over vaktaal

Achter de woorden: je weet niet wat je leest

Afkortingen politie

Afkortingen uit de wereld van de politie

De interne communicatie bij de politie kent door de jaren heen honderden afkortingen en sinds de vorming van de Nationale Politie is dat aantal fors omhoog gegaan. Om tijdens mijn research te kunnen begrijpen wat ik lees, hanteer ik inmiddels meerdere lijsten van termen, steekwoorden en afkortingen uit het politiejargon. Met de afkortingen zélf zal ik de geïnteresseerde lezer van Severyn & Govaert zo min mogelijk vermoeien, maar ik ga ze bijhouden in een alsmaar groeiend bestand. Ik wil de wereld waar ik over schrijf wel kunnen begrijpen 😉…

Hieronder tref een overzicht met de betekenis van honderden afkortingen uit de wereld van de politie. Vaak actueel, soms van wat langer geleden, maar altijd een poging tot verheldering. En alles op alfabetische volgorde natuurlijk…

NB.: De drie overzichten in de Kennisbank van All Fiction worden regelmatig aangevuld met nieuwe vaktermen uit de wereld van politie en justitie. Heb je aanvullingen of correcties?  Heel graag, twee weten meer dan één, toch? Stuur in dat geval alsjeblieft een mailtje naar All Fiction. Dank alvast! Veel leesplezier!

Kennisbank All Fiction - Afkortingen Politie

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 28 Afkortingen in deze lijst die beginnen met de letter S.
S.O.
Slachtoffer
SBI
Standaard Bedrijfsindeling
SEH
Spoedeisende Hulp
SFO
Strafrechtelijk Financieel Onderzoek
SGBO
Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden. De leden van een SGBO hebben 1x per 6 weken piket.
SGM
Schadefonds Geweldsmisdrijven
SHN
Slachtofferhulp Nederland
SHN
Slachtofferhulp Nederland
SIN
Spoor Identificatie Nummer, het nummer van veiliggestelde sporen/sporendragers.
SIOD
Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, tot 2010 belast met de opsporing van fraude op het gebied van werk en inkomen, zoals uitkeringsfraude. De Arbeidsinspectie (AI), Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) zijn in 2010 samengevoegd tot één inspectiedienst voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
SITRAP
Situatierapportage: Waar (locatie), Wat (verdachten / daders), Hoe (wapens).
SKDB
Strafrechtketendatabank. De SKDB is het persoonsregister van de strafrechtketen. In dit register worden de administratieve persoonsgegevens van een justitiabele opgeslagen met hun SKN. De administratieve gegevens worden aangevuld met gegevens over de wijze waarop de identificatie heeft plaatsgevonden, zoals gegevens over gebruikte ID-documenten. Verder zijn in de SKDB fotos en aliassen te raadplegen en worden in de loop der tijd (wanneer een persoon vaker met de strafrechtketen in aanraking komt) meerdere frontale fotos opgeslagen van de justitiabele.
SKN
Het strafrechtsketennummer (SKN) uit de databank SKNB bestaat sinds 2010. Het SKN is de opvolger van het VIP-nummer uit de VerwijsIndex Personen.
SOB
Strafonderbreking
SOV
Strafrechtelijke Opvang Verslaafden
Sr
Wetboek van Strafrecht.
SRO
Specialistische rechercheondersteuning.
SSB
Sociaal Statistisch Bestand (van het CBS)
SSR
Studiecentrum Rechtspleging
SSV
Schriftelijke slachtofferverklaring.
STO
Specialistische en technische ondersteuning.
SUMM-IT
SummIT verzamelt opsporingsinformatie. Het is een politieregistratiesysteem van de Nationale Recherche voor de centrale verwerking van strafdossiers en onderzoeken. Het systeem ondersteunt het volledige werkproces in rechercheonderzoeken, van eerste melding tot en met digitaal procesdossier. Met de juiste autorisatie (je logt in met je dienstnummer en een persoonlijk wachtwoord) kun je ondermeer zoeken op personen, telefoonnummers, kentekens, burgerservicenummer, naam, adres of woonplaats. Dit informatiesysteem wordt gebruikt door het Team Criminele Inlichtingen (TCI), Informatie & Intelligence Schiphol (IIS), de Bijzondere Opsporingsdiensten en de Rijksrecherche. In SummIT zitten alleen strafrechtzaken.
SUO
Schengen Uitvoeringsovereenkomst
Sv
Sv Wetboek van Strafvordering.
Sv
Wetboek van Strafvordering
SVO
Stuk van overtuiging: FO stelt in het kader van de waarheidsvinding stukken van overtuiging (SVO), waaronder biologische sporen, veilig en neemt ze in beslag voor DNA-onderzoek.
SWAT
Special Weapon and Tactics
SWOT
Analyse van Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats gebruikt door het Team Criminele Inlichtingen (TCI).