Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Afkortingen politie

'Mensen die bij de politie werken, zowel recherche als blauw, gebruiken onderling een ontoegankelijke mix van afkortingen, formele vaktaal­ en beroepsjargon. Ooit is dat begonnen met portoprotocol, een poging om het meeluisteren met de hulpdiensten te ontmoedigen. Tegenwoordig hebben wij een recherchewoordenboek voor straattaal nodig om criminele communicatie te kunnen begrijpen.'

Maarten Severyn over vaktaal

Achter de woorden: je weet niet wat je leest

Afkortingen politie

Afkortingen uit de wereld van de politie

De interne communicatie bij de politie kent honderden afkortingen en sinds de vorming van De Nationale Politie is dat aantal fors omhoog gegaan. Om tijdens mijn research te kunnen begrijpen wat ik lees, hanteer ik inmiddels een lijst van ruim 500 afkortingen. Met deze afkortingen zélf zal ik de geïnteresseerde lezer van Severyn & Govaert zo min mogelijk vermoeien, maar ik ga ze bijhouden in een alsmaar groeiend bestand. Ik wil de wereld waar ik over schrijf wel kunnen begrijpen 😉…

Hieronder tref een overzicht met de betekenis van honderden afkortingen uit de wereld van de politie. Vaak actueel, soms van wat langer geleden, maar altijd een poging tot verheldering. En alles op alfabetische volgorde natuurlijk…

NB.: Dit overzicht wordt regelmatig aangevuld met nieuwe afkortingen uit de wereld van politie. Heb je aanvullingen of correcties?  Heel graag, twee weten meer dan één, toch? Stuur in dat geval alsjeblieft een mailtje naar All Fiction. Dank alvast! Veel leesplezier!

Kennisbank All Fiction - Afkortingen Politie

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 22 namen in deze lijst die beginnen met de letter T.
TBKK
Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme
TBP
Het Team Bedreigde Politici (TBP)  houdt strafbare bedreigingen bij tegen mensen in het 'Rijksdomein'. Daaronder vallen onder meer bewindslieden, Eerste en Tweede Kamerleden, ambassadeurs en leden van het Koninklijk Huis. Het aantal ernstige bedreigingen van Kamerleden en bewindspersonen neemt snel toe, meldt de politie. In de eerste negen maanden van 2022 zijn er ruim duizend meldingen van opruiing en bedreiging binnengekomen bij het TBP, tegenover 588 meldingen in heel 2021.
TBS
Terbeschikkingstelling
TCB
Tactisch Criminaliteitsbeeld
TCI
Een Team Criminele Inlichtingen (TCI, vroeger CIE, daarvoor CID) verzamelt, registreert en analyseert informatie over zware en georganiseerde criminaliteit. De politie-eenheden, bijzondere opsporingsdiensten, Koninklijke marechaussee en Rijksrecherche hebben elk een eigen TCI.
TCO
Het Team Collegiale Ondersteuning begeleidt politiemensen die geconfronteerd zijn met heftige incidenten als ongelukken, reanimaties van kinderen en zelfdodingen.
TEV
Team Explosieven Verkenning
TGO
Team Grootschalige Opsporing (níet: Onderzoek of Optreden). Naar aanleiding van de Schiedammer parkmoord is in navolging van het onderzoek van de commissie Posthumus door het OM en de Nationale Politie een programma versterking opsporing ingevoerd. Daarin is onder meer vastgelegd dat in onderzoeken met betrekking tot levensdelicten met een nog onbekende dader gewerkt wordt met een TGO. Kwalitatief en kwantitatief wordt er door de recherche veel capaciteit ingezet, gewoonlijk ongeveer 20-25 tactische rechercheurs (forensische onderzoekers niet meegerekend).
THTC
Team High Tech Crime
TINA
Methamfetamine.
TIO
Tactisch internet opsporen
TLL
Tactisch Leidinggevenden Leergang
TLL-R
Tactisch Leidinggevenden Leergang Recherche
TO
Technisch Opsporingsonderzoek
TP
Ter plaatse.
TR
Verouderd (nu Forensische Opsporing), maar wordt gewoontegetrouw nog veel gebruikt!
TRAVIS
Softwareprogramma voor sporenbeheer.
TRIAS
Transactie Registratie Inning en Informatie Afhandelings Systeem
TTA
Team Transport Amsterdam, gevestigd op de James Wattstraat 84 in Amsterdam.
TUL
TUL Tenuitvoerlegging, een taakstraf die na niet uitvoeren is omgezet in een vrijheidsstraf of voorwaardelijke straf na overschrijden van voorwaarden
TULP
Tenuitvoerleggingprogramma Dienst Justitie?le Inlichtingen
TVT
Het Tactisch Verkeersteam van de politie komt in actie als er sprake is van complexe verkeersongevallen, ernstige verkeersmisdrijven, aanrijdingen met een dienstvoertuig, aanrijdingen met voorrangsvoertuigen (denk aan ambulance of brandweer), bij mediagevoelige aanrijdingen en bij (politiek)bestuurlijk gevoelige aanrijdingen.