Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Afkortingen politie

'Mensen die bij de politie werken, zowel recherche als blauw, gebruiken onderling een ontoegankelijke mix van afkortingen, formele vaktaal­ en beroepsjargon. Ooit is dat begonnen met portoprotocol, een poging om het meeluisteren met de hulpdiensten te ontmoedigen. Tegenwoordig hebben wij een recherchewoordenboek voor straattaal nodig om criminele communicatie te kunnen begrijpen.'

Maarten Severyn over vaktaal

Achter de woorden: je weet niet wat je leest

Afkortingen politie

Afkortingen uit de wereld van de politie

De interne communicatie bij de politie kent door de jaren heen honderden afkortingen en sinds de vorming van de Nationale Politie is dat aantal fors omhoog gegaan. Om tijdens mijn research te kunnen begrijpen wat ik lees, hanteer ik inmiddels meerdere lijsten van termen, steekwoorden en afkortingen uit het politiejargon. Met de afkortingen zélf zal ik de geïnteresseerde lezer van Severyn & Govaert zo min mogelijk vermoeien, maar ik ga ze bijhouden in een alsmaar groeiend bestand. Ik wil de wereld waar ik over schrijf wel kunnen begrijpen 😉…

Hieronder tref een overzicht met de betekenis van honderden afkortingen uit de wereld van de politie. Vaak actueel, soms van wat langer geleden, maar altijd een poging tot verheldering. En alles op alfabetische volgorde natuurlijk…

NB.: De drie overzichten in de Kennisbank van All Fiction worden regelmatig aangevuld met nieuwe vaktermen uit de wereld van politie en justitie. Heb je aanvullingen of correcties?  Heel graag, twee weten meer dan één, toch? Stuur in dat geval alsjeblieft een mailtje naar All Fiction. Dank alvast! Veel leesplezier!

Kennisbank All Fiction - Afkortingen Politie

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 21 Afkortingen in deze lijst die beginnen met de letter V.
V.I.
Voorwaardelijke invrijheidsstelling
VAG
Vaardigheden aanhouden in groepsverband.
VCI
Directie Veiligheid, Crisisbeheersing en Integriteit van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
VERONA
Een softwaresysteem waarin wapenvergunningen van burgers centraal worden bijgehouden.
VG
Verzorgingsgebied.
VGW
Veilig en Gezond Werken.
VHT
Verkeershandhavingsteam
VICLAS
Violent Criminal Linkage Analyses System is een verouderd systeem voor delictanalyses als het gaat om zedenmisdrijven. Viclas is nog wel operationeel maar wordt nog slechts door enkele korpsen gebruikt. Het voeden van dit systeem bleek direct na invoering arbeidsintensief, tijdrovend en weinig doeltreffend.
VIK
Bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten onderzoekt interne zaken bij de politie.
VKL
Vaste Kern Leidinggevenden
VKU
Vaste Kern Uitvoerenden
VKV
Verhoor Kwetsbare Verdachten: beroepsvaardigheidstraining.
VMR
De Veiligheidsmonitor Rijk (VMR) is een bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap van veelvoorkomende criminaliteit. De Veiligheidsmonitor wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sinds 2017 wordt het onderzoek in de oneven jaren uitgevoerd, daarvoor was het een jaarlijks terugkerend onderzoek.
VOA
Verkeersongevallen Analyse (onderdeel van Forensische Opsporing): ze treden op in mogelijk verwijtbare ongevallen.
VOG
Verklaring Omtrent het Gedrag: een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat jouw (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag wordt onderzocht of je strafbare feiten op je naam hebt staan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor je de VOG aanvraagt.
VPS
Verouderd registratiesysteem voor vermiste personen en niet-ge dentificeerde overledenen
VROM-IOD
Oorspronkelijk de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Het VROM-IOD gaat sinds de samenvoeging van de VROM-inspectie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat onder de naam Inspectie Leefomgeving en Transport en verder als ILT-IOD.
vtsPN
Voorziening tot samenwerking Politie Nederland
VUG
Voorbereiden en Uitvoeren Gecompliceerde Verhoren: beroepsvaardigheidstraining.
VVC
Veel Voorkomende Criminaliteit.
VVI
Voorziening voor Verificatie en Identificatie, het systeem waarin tot 21 mei 2022 alle vingerafdrukken werden opgeslagen. VVI werd in de strafrechtketen gebruikt voor identificatie en verificatie van verdachten en veroordeelden. Samen met de strafrechtketendatabank (SKDB) was de VVI van groot belang voor de Justiti le Informatiedienst (Justid). Na 21 mei 2022 worden vingerafdrukken van verdachten in de strafrechtketen in de Gemeenschappelijke Biometrie Voorziening (GBV).