Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Afkortingen politie

'Mensen die bij de politie werken, zowel recherche als blauw, gebruiken onderling een ontoegankelijke mix van afkortingen, formele vaktaal­ en beroepsjargon. Ooit is dat begonnen met portoprotocol, een poging om het meeluisteren met de hulpdiensten te ontmoedigen. Tegenwoordig hebben wij een recherchewoordenboek voor straattaal nodig om criminele communicatie te kunnen begrijpen.'

Maarten Severyn over vaktaal

Achter de woorden: je weet niet wat je leest

Afkortingen politie

Afkortingen uit de wereld van de politie

De interne communicatie bij de politie kent door de jaren heen honderden afkortingen en sinds de vorming van de Nationale Politie is dat aantal fors omhoog gegaan. Om tijdens mijn research te kunnen begrijpen wat ik lees, hanteer ik inmiddels meerdere lijsten van termen, steekwoorden en afkortingen uit het politiejargon. Met de afkortingen zélf zal ik de geïnteresseerde lezer van Severyn & Govaert zo min mogelijk vermoeien, maar ik ga ze bijhouden in een alsmaar groeiend bestand. Ik wil de wereld waar ik over schrijf wel kunnen begrijpen 😉…

Hieronder tref een overzicht met de betekenis van honderden afkortingen uit de wereld van de politie. Vaak actueel, soms van wat langer geleden, maar altijd een poging tot verheldering. En alles op alfabetische volgorde natuurlijk…

NB.: De drie overzichten in de Kennisbank van All Fiction worden regelmatig aangevuld met nieuwe vaktermen uit de wereld van politie en justitie. Heb je aanvullingen of correcties?  Heel graag, twee weten meer dan één, toch? Stuur in dat geval alsjeblieft een mailtje naar All Fiction. Dank alvast! Veel leesplezier!

Kennisbank All Fiction - Afkortingen Politie

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 23 Afkortingen in deze lijst die beginnen met de letter W.
WAHV
Lichtere verkeersovertredingen, zoals snelheidsovertredingen, fout parkeren en rijden door rood licht, vallen niet onder het strafrecht. Deze worden langs administratiefrechtelijke weg af gedaan. De kentekenhouder ontvangt thuis een beschikking van het CJIB volgens de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (Wet-Mulder)
WDiS
Wet Deskundige in Strafzaken
WET BIBOB
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
WET BOB
Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden
WIV
Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
WME
Wapens, Munitie en Explosieven.
WOB
Wet Openbaarheid van Bestuur: deze wet uit 1991 regelde de openbaarheid van bestuur door openbaarmaking van informatie door de Nederlandse overheid. De Wob is per 1 mei 2022 vervallen en opgevolgd door de Wet open overheid (Woo).
WOB
Wet Openbaarheid van Bestuur
WOD
Werken Onder Dekmantel: niet te verwarren met de TCI, is een totaal andere aanpak en tak van sport.
WODC
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
WOO
Wet Open Overheid, opvolger van de WOB.
WOS
Woninginbraak
WOTS
De Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen is een Nederlandse wet die de overname van buitenlandse strafrechtelijke beslissingen door Nederland en de overdracht van Nederlandse strafrechtelijke beslissingen naar het buitenland regelt.
WPBR
Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus
WPD
Wireless Protocol Detector: een softwaresysteem dat GSM's, trackers, draadloze volg- en afluistersystemen en verborgen camera's opspoort.
WPG
Wet Politiegegevens: politiegegevens zijn persoonsgegevens die in het kader van de politietaak worden verwerkt. Naast de politie moeten ook de bijzondere opsporingsdiensten (BOD) en de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) zich aan de Wpg houden.
WRP
Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche
WSG
Wet Schadefonds Misdrijven.
WTP
Waarneming ter plaatse.
WVR
Wet op de Veiligheidsregios.
WvSr
Wetboek van Strafrecht
WvSv
Wetboek van Strafvordering
WWM
Wet Wapens en Munitie.