Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Afkortingen politie

'Mensen die bij de politie werken, zowel recherche als blauw, gebruiken onderling een ontoegankelijke mix van afkortingen, formele vaktaal­ en beroepsjargon. Ooit is dat begonnen met portoprotocol, een poging om het meeluisteren met de hulpdiensten te ontmoedigen. Tegenwoordig hebben wij een recherchewoordenboek voor straattaal nodig om criminele communicatie te kunnen begrijpen.'

Maarten Severyn over vaktaal

Achter de woorden: je weet niet wat je leest

Afkortingen politie

Afkortingen uit de wereld van de politie

De interne communicatie bij de politie kent honderden afkortingen en sinds de vorming van De Nationale Politie is dat aantal fors omhoog gegaan. Om tijdens mijn research te kunnen begrijpen wat ik lees, hanteer ik inmiddels een lijst van ruim 500 afkortingen. Met deze afkortingen zélf zal ik de geïnteresseerde lezer van Severyn & Govaert zo min mogelijk vermoeien, maar ik ga ze bijhouden in een alsmaar groeiend bestand. Ik wil de wereld waar ik over schrijf wel kunnen begrijpen 😉…

Hier onder verschijnt binnenkort een overzicht met de betekenis van honderden afkortingen uit de wereld van de politie. Vaak actueel, soms van wat langer geleden, maar altijd een poging tot verheldering. En alles op alfabetische volgorde natuurlijk…

NB.: Dit overzicht wordt regelmatig aangevuld met nieuwe afkortingen uit de wereld van politie. Heb je aanvullingen of correcties?  Heel graag, twee weten meer dan één, toch? Stuur in dat geval alsjeblieft een mailtje naar All Fiction. Dank alvast! Veel leesplezier!

Kennisbank All Fiction - Afkortingen Politie

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er staan momenteel 397 begrippen in deze lijst

Doordat het systeem ook de locatiegegevens verwerkt kan de recherche conclusies trekken over de zogeheten bewegingsstructuur. Dus: waar is een verdachte op een bepaald moment geweest en ook waar waren personen die niet niet direct in een onderzoek voorkomen maar kennelijk wel met een verdachte in contact stonden. DCS kan dus verdachten koppelen aan andere mensen en verdachten of slachtoffers uit andere onderzoeken.
Toegevoegd door: Eric Oosthoek
#
3-FA
Designerdrug, staat op lijst II van de Opiumwet.
3-MMC
Designerdrug, ook wel Poes. Een populair verslavend kristalachtig poeder dat kan worden gesnoven, geslikt of gespoten. Het zorgt voor een euforisch en oppeppend gevoel. Gebruikers krijgen meer energie en hebben zin in sociaal contact. Dit middel staat sinds najaar 2021 op lijst II van de Opiumwet. Vergiftigingsverschijnselen, uitputting, emotionele dips, slapeloosheid en in het ernstigste geval psychoses of suïcidegedachten zijn mogelijke bijwerkingen.
4-MMC
Designerdrug, ook wel miauw-miauw, staat op lijst II van de Opiumwet.
A
A / AMF
Amfetamine, wit poeder, staat op lijst 1 van de Opiumwet.
A-G
Advocaat-Generaal. 1. Vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie (OM) in strafzaken bij een gerechtshof. Zijn taak als openbare aanklager in hoger beroep komt overeen met die van de officier van justitie bij de rechtbank. 2. Bij de Hoge Raad: adviseur van de Hoge Raad. Deze advocaat-generaal werkt niet voor het Openbaar Ministerie en heeft een andere rol. De Hoge Raad oordeelt of lagere rechters de wet goed hebben uitgelegd en toegepast. Deze AG verdiept zich in eerdere uitspraken het hof en geeft adviezen (neemt conclusies) over de juridische aspecten daarvan.
ABC-er
Amsterdamse Beroepscrimineel.
AC
Alarmcentrale.
ACAB
A.C.A.B. is de afkorting van de Engelse slogan All Cop(per)s Are Bastards (Alle politieagenten zijn klootzakken). In plaats van deze afkorting wordt ook wel de code 1312 gebruikt, naar de positie van de letters van de afkorting in het alfabet. Slogan en afkorting worden gebruikt in jongerensubculturen zoals voetbalhooligans, punks, skinheads en anarchisten. Daarnaast komen ze voor in tatoeages en in graffiti.
ACID
Engels voor LSD (letterlijk: zuur). Zie LSD.
ACO
Assistent Opco (Operationeel Coördinator).
AE
Aanhoudingseenheid.
AED
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.
Toegevoegd door: Eric Oosthoek
AICP
Afdeling informatie- en communicatiecentrum.
AID
De Algemene Inspectiedienst (AID) was de controle- en opsporingsdienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Sinds 2011 maakt de AID deel uit van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
AIVD
De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, een Nederlandse geheime dienst, houdt zich onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken bezig met binnenlandse veiligheid en verzamelt inlichtingen op civiel gebied uit het buitenland. De AIVD ontstond in 2002 uit de vroegere Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) en is sinds 2007 gevestigd in Zoetermeer. Het kantoor van de AIVD is volgens de wet een verboden plaats. Het wordt als een misdrijf beschouwd wanneer iemand zich daar ongewenst of illegaal bevindt. De ingang bevindt zich aan de achterkant van het gebouw.
AMAS
Alleenstaande minderjarige asielzoekers.
AMAZONE
Een softwareprogramma van de politie dat doelgroepinformatie verzamelt en doorzoekbaar maakt.
ANPR
ANPR is automatische kentekenplaatherkenning. De afkorting staat voor de Engelse term Automatic Number Plate Recognition. Een speciale camera met ANPR-techniek leest kentekens van voorbijrijdende voertuigen. Dit systeem kan nummerplaten herkennen van als verdacht aangemerkte voertuigen. De laatste jaren worden in dat systeem ook de kentekens ingevoerd van voertuigen waarin volgens specialisten mogelijk een verborgen ruimte (stash) is ingebouwd om drugs, wapens of geld in te vervoeren.
AO
Algemeen Overleg.
AO / IC
Administratieve Organisatie / Interne Controle (AOIC) is een beschrijving van de politieorganisatie waarin de de processen, procedures, werkinstructies en taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd.
AOB
Het Actueel Operationeel Beeld (AOB) geeft operationele veiligheidsinformatie en bevat een selectie van operationele berichten van de afgelopen 24 uur aan de hand van de noodhulpmeldingen. Het AOB is bedoeld om de tactische/strategisch leidinggevenden bij de Nationale Politie te informeren en te positioneren. Hier een voorbeeld van zo’n bericht: 'Door onbekende oorzaak zijn 112 en alle doorschakelnummers (088) van en naar de hulpdiensten niet bereikbaar. Voor zover bekend werken de volledige 06-nummers nog wel. Er is srpake van een landelijke storing. In Amsterdam is om 15.12 uur opgeschalld naar Grip 2 (zie Grip). 'Beschikbaar personeel blijft tot nader order in dienst Alle beschikbare politie-eenheden zijn de straat op. Inmiddels is er een SGBO actief. Het is niet bekend Hoel lang de storing gaat duren.’
AOE / AOT
Aanhoudings- en Ondersteuningseenheid, Aanhoudings- en Ondersteuningsteam.
AOL
Aandachtsvestiging op locatie. Een aandachtsvestiging wil zeggen dat wordt gevraagd om een specifieke locatie, voertuig of individu voor een bepaalde periode in de gaten te houden zodat de politie prioriteit kan geven bij een melding van onraad.
AOT
1. Aanhoudings- en Ondersteuningteam. 2. Arrestant onder toezicht
APV
Algemene politieverordening
APZ
Algemene politiezaken
ARBI
De ARBI-centrale is een uitgebreide telefooncentrale waarmee de centralisten in de meldkamer bellen en gebeld worden. Het is mogelijk meerdere telefoontjes op één paneel te behandelen. Zo kunnen er gesprekken worden teruggeluisterd, kan iemand in de wacht worden gezet en kunnen meerdere centralisten meeluisteren op één paneel. Veel nummers zijn voor de centralisten al voor geprogrammeerd.
Art. 13
Artikel 13 van de Grondwet (Bescherming van brief- en telefoongeheim) geldt níet voor de Nationale Politie: zowel brieven gericht aan de politie als (het communiceren via) het bedrijfsprocessensysteem zijn eigendom van de politie en vallen níet onder de geheimhoudingsplicht.
AS / ASA
Algemene surveillance / Algemene surveillance met auto
AT
Arrestatieteam
AVG
Algemene verordening gegevensbescherming
AVI
Analist veiligheidsinformatie
AVID
Audiovisuele Verhoor Registratie
AVLS
Het Automatisch Voertuig Volg Systeem wordt gebruikt in het Operationeel Centrum (vroeger meldkamer) en toont exact waar alle voertuigen van alle eenheden op een bepaald moment zijn.
AVLS
Het automatisch voertuig-volg-systeem wordt gebruikt in het Operationeel Centrum en toont exact waar alle politieeenheden op een bepaald moment zijn.
AVR
Auditieve Verhoor Registratie
AZC
Asielzoekerscentrum.
B
B&B
Bewaken en Beveiligen.
BAC
Bezwarenadviescommissie.
BARD
Bureau auto- en rijwieldiefstal.
BAS
Bekeurings-afhandelsysteem.
BAT
Bureau arrestantentransport.
BB&V
De Dienst Beveiliging, Bewaking & Vervoer werkt op de rechtbank, het gerechtshof en aanverwante locaties. De BB&V draagt zorg voor de beveiliging van mensen en gebouwen en het vervoer van gedetineerden, zoals de opvang, fouillering en insluiting van arrestanten; de verzorging van arrestanten gedurende hun verblijf in het gerechtsgebouw; de begeleiding van arrestanten naar de zitting of voorgeleiding; de surveillance van gebouwen en daarin aanwezige personen; het transport van arrestanten en de ontvangst van bezoekers aan bodebalies.
BFER
Het Bureau Financieel Economische Recherche staat binnen de politie bekend om het aangename dienstrooster: ma t/m vr van 9 tot 5 uur.
BHD
Bureau Herkenningsdienst
BIZA
Ministerie van Binnenlandse Zaken
BLUE VIEW 4.0
Een zoekmachine waarmee men informatie in de verschillende politiesystemen kan opzoeken.
BOA
Buitengewoon opsporingsambtenaar
BOB
Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden
BOD
Er bestaan vier BOD’s (Bijzondere Opsporingsdiensten): 1. Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD); 2. Inspectie Leefomgeving en Transport, Inlichtingen- en Opsporingsdienst (ILT-IOD); 3. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Inlichtingen- en Opsporingsdienst (NVWA-IOD); 4. Nederlandse Arbeidsinspectie, Directie Opsporing (NLA-DO).
BOM
1. Bureau opsporing minderjarigen. 2. Besluit Overleg en Medezeggenschap Politie
BOSZ
Betere Opsporing door Sturing op Zaken: programma om de sturing door het OM op de politie te verbeteren. De sturing heeft betrekking op de actuele werkvoorraad, de kwaliteit van dossiers en betere terugkoppeling en verantwoording van de aangeleverde zaken.
BOT
1. Bedrijfsopvangteam: collegas binnen de recherche die opgeleid zijn om nazorg te bieden aan collegas onder sterssvolle omstandigheden hun werk hebben moeten doen. 2. Bijzonder Ondersteuningsteam, onderdeel van de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O), de landelijke dienst die het vervoer van arrestanten, gedetineerden en vreemdelingen verzorgt.
BPA
Bloedspoor Patroon Analyse: het onderzoeken van bloedspetters, -sporen en -patronen.
BPS
Bedrijfs processensysteem.
BPZ
Basispolitiezorg.
BRATRA
Brand- en traangaseenheid uit de tijd van de kroning van Beatrix en de krakersrellen in de jaren tachtig.
BRO
Basis Recherche Ondersteuning.
BRP
De Basisregistratie Personen bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen), van personen die Nederland hebben verlaten (niet ingezetenen) en van personen die korter dan 4 maanden in Nederland wonen. De BRP bevat voornamen en achternaam, geslacht en burgerservicenummer, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland, gegevens over de ouders, huwelijk en geregistreerd partnerschap, kinderen, nationaliteit, verblijfsrecht, verblijfplaats (adres), maar ook gegevens over paspoort, rijbewijs en autobezit.
BRT
Bovenregionaal Recherche Team
BSB
De Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten is een eenheid van de Koninklijke Marechaussee gespecialiseerd in het fungeren als arrestatieteam, als observatieteam en in het beschermen van personen in risico-omgevingen/gebieden.
BSN
Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP). Iedereen die zich inschrijft in de BRP krijgt automatisch een BSN.
BT
Basisteam politie.
BTGV
Als de politie een vuurwapengevaarlijke verdachte ziet zetten ze een speciale procedure in. Die heet de BenaderingsTechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV).
BUCO
Bureaucoördinator.
BUZA
Ministerie van Buitenlandse Zaken.
BVCM
Het softwaresysteem Basisvoorziening Capaciteitsmanagement waarin rechercheurs zélf hun gewerkte uren registeren. Tactisch rechercheurs kunnen losjes omgaan met hun werktijden. Je kunt minder uren schrijven (die worden dan ook níet betaald) dan je gewerkt hebt. Overuren draaien en wél schrijven kan beperkt en alléén met toestemming van je leidinggevende.
Toegevoegd door: Eric Oosthoek
BVD
Binnenlandse Veiligheidsdienst, voorganger van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, een Nederlandse geheime dienst.
BVH
Basis Voorziening Handhaven (BVH) verzamelt handhavingsinformatie, is bedoeld voor blauw en wordt gebruikt voor de administratieve afhandeling van meldingen, incidenten en aangiftes. Dit systeem is eenzijdig gekoppeld aan het GMS systeem, dat wil zeggen dat alle meldingen van de politie uit GMS in het BVH-systeem worden opgeslagen voor verdere afhandeling.
BVI
BasisVoorziening Informatie
BVI / IB 1.0
Basis Voorziening Informatie / Integrale Bevraging is een landelijk bevragingssysteem en een uitgebreide versie van BVI, ingevoerd in 2011. Op trefwoord doorzoekt dit systeem meerdere bronnen: CVI/HKS (de strafrechtelijke geschiedenis van een persoon), RDW (technische en tenaamstellingsgegevens van een voertuig), de WAM (Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen), OPS (opsporingsregister), PAPOS (ParketPolitieSysteem voor openstaande boetes), CRB (Rijbewijzenregister), GBA (Gemeentelijke Basis Administratie). Integrale Bevraging toont de resultaten op het scherm en is ook als mobiele app beschikbaar in de patrouille-autos en op de diensttelefoons.
BVI-BSM
BVI-Blue Spot Monitor is net als BVI en BVI-IB een bevragingssysteem dat het mogelijk maakt relevante, gestructureerde en ongestructureerde politie-informatie en extern beschikbare informatie samen te brengen. Deze systemen maken informatie in samenhang bevraagbaar, signaleerbaar, analyseerbaar en rapporteerbaar waardoor de informatiepositie van de recherche verbetert. Je met één druk op de knop een omschreven soort misdrijven in een bepaald gebied of in een bepaalde periode kunt weergeven in een tabel of op een heatmap. Gebruik van het BSM-softwareprogramma wordt bekritiseerd omdat het vooroordeelbevestigend zou zijn.
BVO
BasisVoorziening Opsporing | Bureau Verkeers Onderzoek
BVS
Budgetverdeelsysteem
BW
Burgerlijk Wetboek
BZK
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
C
C2000
C2000 is een gesloten digitaal communicatienetwerk, bedoeld voor gebruik door de Nederlandse hulp- en veiligheidsdiensten. Gebruikers van het systeem zijn: Politie; Brandweer; Ambulancediensten; Rode Kruis Noodhulpteams; Reddingsbrigade; Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij; Kustwacht; Douane; Koninklijke Marechaussee; Defensie Bewakings- en BeveiligingsOrganisatie; Defensie Ambulance; Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst; Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Meer dan 80.000 hulpverleners communiceren 7 dagen per week, 24 uur per dag, via C2000 met de meldkamer en met elkaar. C2000 wordt beheerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Officieel is het niet mogelijk voor burgers om mee te luisteren met de hulpdiensten. Berichten worden gecodeerd verzonden. Er zijn in het land zon 525 masten voor C2000 gebouwd die onderling verbonden zijn.
CACO
Chef van Dienst Operationeel Centrum, tevens CaCo, calamiteiten coördinator bij grootschalige incidenten.
CAD
Consultatiebureau voor alcohol en drugs.
CAI
Centrale Arrestanten Intake.
CAS
Criminaliteits Anticipatie Systeem (CAS) is een anticipatiesysteem ontwikkeld om criminaliteitspatronen in kaart te brengen. Het beschikt over geavanceerde plannings- en voorspellingsmethoden om te voorspellen welke incidenten waar plaats gaan vinden. Dit systeem valt binnen de recente ontwikkeling die bekend staat als Predictive Policing. CAS, ontworpen door dataminer Dick Willems, is actief binnen de Regionale Eenheid Amsterdam. Net als het BSM-softwareprogramma wordt gebruik van CAS bekritiseerd omdat het vooroordeelbevestigend zou zijn.
CATCH
CATCH (Centrale Automatische TeChnologie voor Herkenning van personen) is een strafrecht-database voor gezichtsherkenning. In die databank staan meer dan 2,6 miljoen fotos van verdachten en veroordeelde daders van een misdrijf waarop een celstraf van meer dan een jaar staat. De fotos worden meteen na arrestatie gemaakt. Sinds 2010 mag de politie vergelijkende gezichtsherkenning gebruiken als de (mogelijke) identiteit van de persoon op een beelddrager een wezenlijke bijdrage levert aan het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten. Dit kan door twee gelaatsafbeeldingen met elkaar te vergelijken als er al een potentiële verdachte is of door een automatische vergelijking met specialistische software uit te voeren door de daarvoor bestemde CATCH Strafrecht-database te raadplegen. Het systeem vergelijkt fotos van al bekende verdachten en daders met fotos van nieuwe verdachten die bijvoorbeeld op beelden van beveiligingscameras staan. Als er een overeenkomst wordt ontdekt, krijgt de politie een melding en worden de fotos verder onderzocht. CATCH is in 2020 gebruikt bij onder meer woninginbraken, mishandeling en bedreiging. Vorig jaar werden 1046 fotos door het systeem gehaald, daarvan was in 112 gevallen sprake van een match.
CBR
Centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen, ressorteert onder Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
CBR
Het Centraal Bureau voor de uitgifte van Rijvaardigheidsbewijzen, een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan.
CBRN-E INCIDENTEN
Incidenten waarbij het gaat om Chemische, Biologische, Radiologische of Nucleaire stoffen. De E staat voor Explosieve stoffen. De medewerkers van het LFO (Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen) zijn getraind en uitgerust om op het allerhoogste veiligheidsniveau op te treden.
CC
Coordinatie- en/of crisiscentrum.
CCB
Conflict- en Crisisbeheersing.
CCK
Calamiteiten commandokamer.
CCLD
Communicatie centrum landelijke diensten.
CEPOL
Ook wel EPA, Europese Politie Academie. Trainingscentrum in Boedapest voor bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit.
CETA
CETA (Contra-terreur, Extremisme en Radicalisering).
CGOP
Centraal Georganiseerd Overleg Politie.
CHB
Cellencomplex HoofdBureau op de Elandsgracht. In Amsterdam heeft de recherche de beschikking over drie cellencomplexen: het HB (Hoofdbureau Elandsgracht), het CZO (Cellencomplex Zuidoost) en het CNW (Cellencomplex Noord-west, naast bureau Meer en Vaart).
CHON
Chef Ondersteuning.
CHWDP
Fuck de politie, Poolse versie van all cops are bastards. Zie ACAB.
CIB
Centrale incidentenbehandeling.
CID
Criminele inlichtingendienst (verouderde afkorting), voorganger van het TCI (Team Criminele Inlichtingen).
CIE
Criminele Inlichtingen Eenheid. Onderdeel van de politie dat informatie verzamelt van personen waarbij de identiteit van die personen geheim moet blijven. Betreft meestal criminelen. De door de CIE verzamelde informatie kan worden gebruikt om het onderzoek richting te geven, maar wordt bijna nooit als bewijs gebruikt. Nu onderdeel van TCI (Team Criminele Inlichtingen).
CIE OFFICIER
De OvJ die leiding geeft aan de Criminele Inlichtingen Eenheid (zie hierboven).
CIO
Chief Information Officer.
CIOT
Het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) beheert de identificerende gegevens van de telecom- en internetproviders. Het gaat daarbij ondermeer om naam, adres, postcode en woonplaats van de gebruikers. Bevoegde opsporingsdiensten kunnen de klantgegevens bij het CIOT opvragen.
CIR
De Common Identity Repository (CIR) is een Europees softwaresysteem waarmee migratiediensten, politie en douane binnenkort persoonsgegevens van ruim 350 miljoen personen kunnen doorzoeken. De CIR geeft toegang tot gegevens in onder andere het Schengen Information System en het Visa Information System. Daarnaast worden er drie nieuwe systemen verwerkt in de ‘monsterdatabank’: ECRIS-TCN (opslag van strafbladen), het Entry/Exit System (registratie van niet-EU-inwoners die de grens oversteken van een EU-land) en ETIAS (databank van niet-EU-reizigers zonder visum). Doordat het systeem al deze verschillende databanken tegelijk kan doorzoeken zijn migranten en misdadigers sneller op te sporen.
CIS
Een geautomatiseerd informatiesysteem (CIS) dat gebruikt wordt door het CIOT, het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie.
CIV
Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme.
CJIB
Centraal Justitieel Incassobureau.
CMK
Centrale Meldkamer, tegenwoordig Operationeel Centrum.
CNW
Cellencomplex Noord-West, naast bureau Meer & Vaart/basisteam Nieuw-West Zuid. In Amsterdam heeft de recherche de beschikking over drie cellencomplexen: het HB (Hoofdbureau Elandsgracht), het CZO (Cellencomplex Zuidoost) en het CNW (Cellencomplex Noord-west, naast bureau Meer en Vaart).
COA
Centraal orgaan opvang asielzoekers.
COM
Communicatie.
COME
Centrale opleiding mobiele eenheid.
COPI
Commando Plaats Incident (CoPI): de operationele leiding op de plaats van ramp of een grootschalig incident.
CPV
Centraal proces-verbaal verwerking.
CPVC
Centrale politie verkeerscommissie.
CRI
Centrale recherche informatiedienst, opgeheven in 2000, voorganger van de Dienst Nationale Recherche.
CSV
Criminele samenwerkingsverbanden
CT-I
De Contraterrorisme Infobox is een belangrijk informatieknooppunt bij terrorismebestrijding. In de CT-I wordt informatie over netwerken en personen die betrokken zijn bij terrorisme bijeen gebracht, vergeleken en beoordeeld. Het is een samenwerkingsverband van partijen binnen het veiligheids-, opsporings- en inlichtingendomein: AIVD, MIVD, Landelijke Eenheid van de politie, KMar, IND, FIOD-ECD, OM, FIU-NL, Inspectie SZW en NCTV. Zij hebben hun krachten gebundeld om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van terrorisme.
CTA
1. Contra Terrorisme Activisme. 2. Commissie van Toezicht Arrestantenzorg: deze commissies houden toezicht op de wijze waarop de politie arrestanten verzorgt.
CTER
Contra Terrorisme Extremisme en Radicalisering, het voorkomen, terugdringen en aanpakken van polarisatie, radicalisering, extremisme en terrorisme.
CVD
Chef van dienst.
CVI
Crimineel verleden-informatiesysteem, ook wel centrale verwijzingsindex: de strafrechtelijke geschiedenis van een veroordeeld persoon.
CZO
Cellencomplex Zuid-Oost, nabij bureau Flierbosdreef/basisteam Bijlmermeer. In Amsterdam heeft de recherche de beschikking over drie cellencomplexen: het HB (Hoofdbureau Elandsgracht), het CZO (Cellencomplex Zuidoost) en het CNW (Cellencomplex Noord-west, naast bureau Meer en Vaart).
D
DB&B
De politie bewaakt en beveiligt personen, objecten en diensten op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Deze beveiligingsmaatregelen zijn goed op elkaar afgestemd. Naarmate de dreiging groter is of de beveiligingsopdracht ingewikkelder, nemen ook de te nemen maatregelen toe. In zulke situaties krijgt de Dienst Bewaken en Beveiligen (DB&B) een prominentere rol en levert ondersteuning met specifieke expertise en bijzondere inzetmiddelen. Dit doet de dienst in nauwe samenwerking met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en het Openbaar Ministerie. De Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB), voorheen Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) is een speciale dienst binnen de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie. De DBB beschermt de leden van het Koninklijk Huis, bedreigde politici, diplomaten en andere door het bevoegd gezag aangewezen personen.
DCS
Digitale Communicatie Sporen (DCS) is software die binnen de Nederlandse politie zelf ontwikkeld is. DCS analyseert telecomgegevens als telefoonnummers, printlijsten en zendmasten. Een recherchemedewerker voert in DCS gegevens van een verdachte in: historische verkeersgegevens, zoals belcontacten en tijdstippen, nummers van SIM-kaarten en IMEI-nummers van mobiele telefoons. Zo kan het belpatroon van een verdachte voor, tijdens en na een misdrijf worden geanalyseerd. Hierdoor komen bovendien de nummers van medeplegers in beeld. Er zijn conclusies te trekken over de hiërarchie in een groep verdachten.
DIASP
Dienst informatie en automatisering politie.
DICP
Dienst informatie communicatiecentrum politie
DIF
De Dienst Infrastructuur (DIF) bestrijdt de onveiligheid en criminaliteit op de Nederlandse hoofdinfrastructuur: op de snelweg, het water, het spoor en in de luchtvaart. De dienst biedt verder luchtsteun om de slagkracht van de politie te verhogen.
DIK
Het Districtelijk Informatieknooppunt verzamelt, structureert informatie uit verschillende bronnen, voorzien dat van duiding en adviseert de Dienst Regionale Recherche.
DIPOL
De Dienst IPOL (DIPOL) is een onderdeel van de Nationale Politie en is in april 2008 tot stand gekomen door fusie van twee vroegere diensten: de Dienst Nationale Recherche Informatie (DNRI) en de Dienst Internationale Politiesamenwerking (DINPOL). Beide hielden zich bezig met het analyseren en uitwisselen van informatie, zowel nationaal als internationaal, en beide diensten komen voort uit de voormalige Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) die in 2000 werd opgeheven. Met het samenvoegen van de DNRI en DINPOL zijn bijna alle taken zoals de CRI die had weer in één dienst georganiseerd.
DIV
Het team Documentaire Informatievoorziening (DIV) van de Nationale Politie bestaat in totaal uit 220 medewerkers en zorgt voor de operationele instandhouding van de informatiehuishouding van de politie.
DJI
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voert namens de minister van Justitie en Veiligheid gevangenisstraffen uit die de rechter heeft opgelegd. DJI is verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging en het vervoer van gedetineerden.
DKDB
Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging: deze dienst bewaakt en beveiligt personen, objecten en diensten op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Naarmate de dreiging groter is of de beveiligingsopdracht ingewikkelder, nemen ook de te nemen maatregelen toe. In zulke situaties krijgt de een prominentere rol en levert ondersteuning met specifieke expertise en bijzondere inzetmiddelen. Dit doet de dienst in nauwe samenwerking met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en het Openbaar Ministerie.
DLHP
Dienst Levende Have Politie, sinds 2010 onderdeel van de Dienst Operationele Samenwerking. De DLHP bestaat uit het team Specialistische Honden in Nunspeet en de Unit Bereden Politie gevestigd in Nunspeet (hoofdvestiging), Boxtel en Woubrugge.
DLIO
Dienst Landelijke Informatieorganisatie: de DLIO verricht specifieke, landelijke taken zoals internationale informatie-uitwisseling en nationale informatiecoördinatie. De dienst zorgt tevens voor overzicht en inzicht in de (inter)nationale veiligheidssituatie ten behoeve van het operationele politiewerk. Verder fungeert de dienst binnen de politie als loket voor onder meer Europol, Interpol en de Nederlandse liaisonofficers die namens de politie in het buitenland werken.
DLOC
Dienst Landelijk Operationeel Centrum: het Operationeel Centrum coördineert en stuurt alle actuele operaties en zorgt voor overzicht en samenhang. Het Operationeel Centrum heeft permanent een volledig en actueel operationeel beeld: wat speelt er in de maatschappij en welke mensen en middelen heeft de politie beschikbaar? Op die manier kan het Operationeel Centrum eventueel bijsturen en de slagkracht van de politie afstemmen op de veiligheidssituatie van dat moment.
DLOS
Dienst Landelijke Operationele Samenwerking (DLOS) is een onderdeel van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie. De dienst is verantwoordelijk voor alle operationele ondersteuning van de politie, zoals afgeschermde operaties, werken onder dekmantel, getuigenbescherming en het afluisteren van telefoongesprekken.
DLR
Dienst Landelijke Recherche: de DLR bestrijdt zware en georganiseerde criminaliteit, maar ook kinderporno, milieucriminaliteit, terrorisme en high tech crime. Daarnaast is de dienst de officiële, nationale opsporingsinstantie als Nederlanders – of Nederlandse eigendommen buiten onze landsgrenzen – betrokken raken bij of het doelwit zijn van aanslagen of activiteiten van de zware, georganiseerde criminaliteit.
DNA BEWAARTERMIJNEN
Een DNA-profiel dat opgeslagen is in de Nederlandse DNA-databank voor strafzaken moet daar op enig moment weer uit worden verwijderd. Dit verwijderen is geregeld in artikel 18 van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken. Niet alleen het DNA-profiel moet worden verwijderd (de wetgever spreekt van "vernietigen"); ook de aan het DNA-profiel gekoppelde en geregistreerde gegevens, het opgemaakte deskundigenrapport en het celmateriaal zelf moeten worden vernietigd. Voor elk soort DNA-profiel is de bewaartermijn in het DNA-besluit vastgelegd. Die termijn vangt aan op de datum waarop het DNA-profiel in de databank wordt opgeslagen.
DNA-DATABANK
Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) beheert de Nederlandse DNA-databank voor strafzaken, de DNA-databanken van de andere Koninkrijksdelen, de DNA-databank voor vermiste personen en de eliminatiedatabank.
DNA-DATABANK VERMISTE PERSONEN
De DNA-databank voor Vermiste Personen (DVP) heeft als doel om (stoffelijke resten van) ongeïdentificeerde personen te kunnen identificeren via matches met vermiste personen. De DVP maakt juridisch gezien deel uit van het vermiste personen systeem dat beheerd wordt door het Landelijk Bureau Vermiste Personen van de Nationale Politie (LBVP). Het NFI doet DNA-onderzoek in opdracht van het LBVP, beheert voor hen de DNA-databank voor Vermiste Personen en beheert ook het celmateriaal waaruit de DNA-profielen worden gegenereerd.
In deze databank worden de volgende soorten DNA-profielen opgeslagen:
- DNA-profielen van (stoffelijke resten van) ongeïdentificeerde personen;
- DNA-profielen van (gebruiksvoorwerpen van) vermiste personen;
- DNA-profielen van familieleden van vermiste personen;

De DNA-profielen van ongeïdentificeerde personen worden vergeleken met de DNA-profielen van andere ongeïdentificeerde personen (om los van elkaar aangetroffen lichaamsdelen aan elkaar te koppelen). De DNA-profielen van ongeïdentificeerde personen worden ook vergeleken met de DNA-profielen van vermiste personen en/of hun familieleden en de DNA-profielen van bekende personen die zijn opgeslagen in de Nederlandse DNA-databank voor strafzaken (om te kijken of daardoor wellicht een identificatie tot stand komt).
DNA-DATABANK VOOR STRAFZAKEN
Deze DNA-databank is een belangrijk instrument bij de opsporing en vervolging van misdrijven. Ieder geaccrediteerd forensisch DNA-laboratorium dat DNA-onderzoek doet in Nederlandse strafzaken, moet de daaruit voortkomende DNA-profielen in de DNA-databank laten opnemen wanneer deze profielen voldoen aan de daarvoor geldende criteria. De databank ontvangt DNA-profielen van het NFI, het Forensisch Laboratorium voor DNA Onderzoek (FLDO) van het Leids Universitair Medisch Centrum en The Maastricht Forensic Institute (TMFI).
In de Nederlandse DNA-databank voor strafzaken worden DNA-profielen opgenomen van: verdachten; veroordeelden; ex-gedetineerden (op vrijwillige basis); overleden slachtoffers; vermiste personen (bij een vermoeden van een misdrijf); ongeïdentificeerde personen (bij een vermoeden van een misdrijf) en op een plaats delict aangetroffen of delict gerelateerde sporen.
DNA-ELIMINATIEDATABANK
Deze eliminatiedatabank is een verzameling DNA-profielen van mensen die betrokken zijn bij de vervaardiging van DNA-profielen of daar direct of indirect mee in contact kunnen komen. Voorbeelden zijn politiemensen die sporen veiligstellen op de plaats delict en laboratorium-personeel dat betrokken is bij het zoeken naar sporen en de vervaardiging van DNA-profielen. Ook personen die in het kader van hun werkzaamheden in ruimtes komen waarin met sporenmateriaal en DNA wordt gewerkt, zoals schoonmaak- en onderhoudspersoneel, worden in de eliminatiedatabank opgenomen.
DR
Districtsrecherche.
DRIO
Dienst Regionale Informatieorganisatie voorziet de eenheid van actuele informatie voor de uitvoering en aansturing van het politiewerk. Dit gebeurt onder meer door het verzamelen van informatie, het maken van (dreigings)analyses en het geven van adviezen.
DROC
Dienst Regionaal Operationeel Centrum: het samengaan van GMK, OPO en RTIC.
DROS
Dienst Regionale Operationele Samenwerking.
DRR
Dienst Regionale Recherche.
DSI
Dienst Speciale Interventies: deze dienst bestrijdt alle vormen van ernstig geweld en terrorisme. De Aanhoudings- en Ondersteuningsteams van de politie zijn een onderdeel van deze dienst. Zij treden op als redelijkerwijs mag worden verondersteld dat er sprake is van omstandigheden die levensbedreigend zijn voor de politie of anderen. Deze Rapid Response Teams, drie volledig uitgeruste DSIers in een gepantserd voertuig, rijden permanent rond - in heel Nederland maar vaak in de buurt van grote steden - om zo snel mogelijk te kunnen helpen bij een mogelijke aanslag.
DSO
Dienst Specialistische Operaties: deze dienst levert operationele en hoogwaardige (technologische) ondersteuning aan de Nederlandse politie. Het gaat daarbij om afgeschermde operaties zoals werken onder dekmantel en getuigenbescherming, het afluisteren van bijvoorbeeld telefoongesprekken, maar ook om beredenen, speur- en specialistische dieren. Het Landelijk Forensisch Servicecentrum maakt eveneens deel uit van deze dienst.
DSRT
De Dienst Specialistische Recherche Toepassingen (DSRT) is een onderdeel van de Landelijke Eenheid en ondersteunend aan de gehele Nederlandse politie bij de inzet van specialistische technologie en tactieken. De Dienst zorgt bijvoorbeeld voor het plaatsen van afluisterapparatuur, infiltratie, inkijkoperaties en het aftappen van communicatie. Daarnaast heeft de DSRT een adviserende taak bij gijzelingen en ontvoeringen.
DVO
De Dienst Vervoer & Ondersteuning (DVO) is een landelijke dienst voor het vervoer van arrestanten, gedetineerden en vreemdelingen. Veel politiemensen spreken over de Dienst Vertraging en Oponthoud…
DVP
Digital voice protection (krypto).
E
E&S
Executie & Signalering, een softwareprogramma dat (E&S) uitvoeringsopdrachten verzamelt en opvraagbaar maakt.
EAB
Europees aanhoudingsbevel.
EBI
EBI staat voor ‘Extra Beveiligde Inrichting’. De EBI werd in 1997 geopend en beslaat een speciale afdeling van de penitentiaire inrichting in Vught. De EBI is een permanente extra beveiligde inrichting, er zijn nog nooit gevangenen ontsnapt.
ECD
Economische Controledienst.
ECID
Het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID) is het landelijke aanspreekpunt voor identiteitsfraude en documenten.
ECLI
De European Case Law Identifier, vastgesteld in 2010, is een Europese standaard voor het uniek nummeren van rechterlijke uitspraken. Deze standaard is altijd op dezelfde manier opgebouwd: ECLI:landcode:gerechtscode:jaar:nummer.
ED
Verouderde afkorting (van vóór 2013) voor de afdeling Ernstige Delicten.
EDISON
Geautomatiseerd politiesysteem waarin de echtheidskenmerken staan van meer dan 2500 reis- en verblijfsdocumenten uit 200 landen, ontwikkeld door de dienst Nationale Recherche Informatie, in samenwerking met de immigratiediensten van de VS, Canada en Australië.
EDR
Event Data Recorder: in politieautos zit een datarecorder ingebouwd, vergelijkbaar met een zwarte doos van een vliegtuig. Deze EDR registreert tijd, locatie, remgedrag, snelheid, stand van de pedalen, werking van de airbags enzovoorts. Bij de ernstige ongevallen waarbij de afdeling Verkeers Ongevallen Analyse van de politie onderzoek doet, kunnen de laatste vijf seconden voor het ongeluk in de EDR geraadpleegd worden.
EHD
Eerste hulpdienst.
EHRM
Europese Hof voor de Rechten van de Mens.
EMTP
Executive Master of Tactical Policing. Deze titel betreft de hbo-master Tactisch Leidinggevende Leergang aan de Nederlandse Politieacademie. De TLL bestaat uit 9 modules en duurt 4 jaar met een stage aan het Police Staff College in Bramshill (Verenigd Koninkrijk).
EOB
Een Europees Onderzoeks Bevel is een door een rechterlijke autoriteit van een EU-lidstaat uitgevaardigde of erkende rechterlijke beslissing die het mogelijk maakt in een ándere EU-lidstaat onderzoek te laten uitvoeren met het oog op het verkrijgen van bewijsmateriaal in strafzaken.
EOD
De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) identificeert explosieven en vernietigt deze. Dit gebeurt ruim 2.500 keer per jaar. Het gaat om conventionele explosieven, vooral uit de Tweede wereldoorlog, en geïmproviseerde explosieven. Dit doet de EOD op het land en op en in het water.
EPA
Ook wel CEPOL, Europese Politie Academie. Trainingscentrum in Boedapest voor bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit.
EPICC
Euregionaal Politie Informatie- en Coördinatiecentrum.
ETVR
Expertteam Visualisatie en Reconstructie: het ETVR komt in actie bij ernstige delicten zoals moord en doodslag. De deskundigen van dit team moeten de plaats delict nauwkeurig vastleggen. Om te komen tot objectieve bewijsvoering in een onderzoek is het het laten zien van de feiten belangrijk. Het team gebruikt daarbij allerlei apparaten zoals landmeetkundige apparatuur, panorama-fotografie en drie-dimensionale laserscans. Met de zo verkregen data maken zij ondermeer situatietekeningen op schaal, panoramafotos, presentaties, animaties en 3D geprinte voorwerpen. Het reconstrueren van het misdrijf speelt een belangrijke rol in het opsporingsonderzoek en bij de bewijsvoering bij een dergelijk zwaar delict. Ook maakt het ETVR verschillende soorten reconstructies om inzicht te geven in de toedracht van het delict of om scenarios te testen. Zo worden plaatsen delict aan de hand van scandata (data verkregen door het scannen met laserscanners) gemodelleerd, zodat de plaats delict op computerschermen rondom te bekijken is. In deze modellen zijn de gevonden sporen in te voeren, evenals beelden van de eventuele lichamen van slachtoffers. Samen met de andere deskundigen, zoals schotbaandeskundigen, bloedpatroonanalisten en forensisch onderzoekers, kan dan het misdrijf gereconstrueerd worden in een virtuele omgeving.
EU
Europese Unie
EVE / EX
Ecstasy, ook wel MDMA. Xtc is na cannabis de meest gebruikte (party)drug in Nederland. Aan het gebruik van xtc zitten risico’s verbonden. Het kan in uitzonderlijke gevallen de dood tot gevolg hebben.
EXO
Executieve Ondersteuning
F
FCM
FotoConfrontatieModule. De Nationale Politie gebruikt deze geautomatiseerde gezichtsherkenningsoftware. FCM-software vergelijkt digitale foto’s van verdachte personen met foto’s van 80.000 bekenden van de politie die in de database van de fotoconfrontatiemodule staan. Binnen enkele seconden toont het systeem de personen die de meeste gelijkenis vertonen met de verdachte.
FINEC
Financieel-Economische Criminaliteit.
FIOD
Fiscale inlichtingen en opsporingsdienst. Opsporingsinstantie van de Belastingdienst, belast met de opsporing van met name sociale, economische en fraude delicten.
FIT
Forensisch Intake Gesprek: overleg tusen politie, OvJ en NFI over maatwerkzaken en stukken van overtuiging (SVO’s).
FIU
Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland), op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme het enige en centrale meldpunt, waar diverse meldplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden.
FO
Forensische Opsporing (ook wel: de stille getuigen, de sporenpolitie, de technische recherche of de witten-pakken-brigade)
FOCO
Forensisch coördinator
FP&C
Financiële Planning en Control
FROS
Foto-registratie onopvallende surveillance
G
G
GHB, harddrug op lijst 1 van de Opiumwet (vroeger gebruikt als narcosemiddel).
GBA
De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) was van 1 oktober 1994 tot 6 januari 2014 de benaming voor de Nederlandse registratie van de administratieve levensloop van alle natuurlijke personen die ingezetene (woonachtig in Nederland) of ingeschrevene (laatste woongemeente in Nederland) was. De bijhouding van de GBA vond decentraal plaats door de Nederlandse gemeenten. Per 6 januari 2014 is de GBA vervangen door de Basisregistratie Personen (BRP).
GBK
In de GBK (gemeenschappelijke BOB-kamer) worden alle BOB-verzoeken afgehandeld. De PVs waarmee BOB-bevoegdheden worden aangevraagd zijn vereenvoudigd, zo ook de opbouw van het BOB-dossier. Elke eenheid/parket heeft een GBK.
GG&GD
Gemeentelijke geneeskundige gezondheidsdienst
GGZ
Geestelijke gezondheidszorg
GHB
Drug op lijst 1 van de Opiumwet, vroeger gebruikt als narcosemiddel.
GHOR
Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GIS
Het Geografisch Informatie Systeem (GIS) is vergelijkbaar met Google Maps. Alle meldkamers maken er gebruik van. De software stelt de gebruiker in staat huisnummers te zien, kadastrale gegevens, straatnamen, GPS coördinaten, locatie van de eenheden, luchtfotos en nog veel meer. Er kunnen meerdere kaartlagen worden aangebracht om eigen data op de kaart te zetten (bv. bijzondere objecten). Vanuit het GMS worden locaties van incidenten op de kaart geplaatst en zichtbaar gemaakt. De posities van de noodhulpvoertuigen worden live op de kaart getoond. Zo kan de centralist eenvoudig een keuze maken welk voertuig de snelste aanrijtijd heeft.
GMK
Gemeenschappelijke meldkamer.
GMS
1. Geïntegreerd Meldkamer Systeem. 2. Groep motorsurveillance.
GOC
Georganiseerde en Ondermijnende Criminaliteit.
GRIP
Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure, vier niveaus: 1, 2, 3 en 4.
GSM-JAMMER
Een kleine gsm/wifi/gps-stoorzender die mobiele telefoons, wifi-netwerken en gps-apparaten effectief uitschakelt zonder andere elektronische apparaten te storen.
H
H
Heroïne wordt gemaakt van opium, kan gespoten, gesnoven of gerookt worden en is heel verslavend. Het bestaat in verschillende vormen, zoals fijn wit poeder of geelbruine brokjes en wordt meestal met een injectienaald gespoten of gerookt vanaf een stukje aluminiumfolie.
HANSKEN
Hansken is een forensische zoekmachine ontwikkeld door het NFI om data effectief en snel te kunnen onderzoeken. Door de voortschrijdende digitalisering van zowel de samenleving als de criminaliteit groeit de hoeveelheid in beslag genomen gegevensdragers in strafzaken (zoals telefoons, computers, laptops, servers) en de hoeveelheid data die daarop staat. De in beslag genomen gegevensdragers worden gekopieerd en ingelezen in Hansken. Hansken is vervolgens in staat enorme hoeveelheden data en sporen te herkennen/identificeren en doorzoekbaar te maken (zoals documenten, fotos, mailverkeer, bezochte internetpaginas en contactlijsten). Op die manier komt de juiste informatie, op het juiste moment, bij de juiste persoon, op de juiste manier beschikbaar.
HAP
Huisartsenpost.
HAVANK
Het Automatisch Vinger Afdrukkensysteem Nederlandse Kollektie. De nieuwste softwareversie van Havank kwam uit in 2019. Sinds 2012 is het aantal Europese landelijke databanken dat geraadpleegd kan worden gegroeid tot twintig. Ook met de VS is een uitwisselingsverdrag gesloten voor hun FBI- en de Visumdatabank. Deze Nederlandse strafdatabank bevat anno 2022 ruim zes miljoen vingerafdrukken van 1,5 miljoen veroordeelden en verdachten.Jaarlijks worden zo'n 150.000 vingerafdrukken ingevoerd en gecontroleerd. Dit zijn vingerafdrukken van verdachten van een misdrijf waarop voorlopige hechtenis staat of die weigeren zich te identificeren. Veertig procent daarvan is van een persoon die nog niet eerder was geregistreerd. Deze vingerafdrukken mag de politie gebruiken voor het voorkomen, opsporen, vervolgen en berechten van strafbare feiten en identificatie van onbekende lijken. Jaarlijks worden zo’n achtduizend sporen van plaatsen delict vergeleken met de vingerafdrukken in de HAVANK-database.
HB
Hoofdbureau.
HIC
High Impact Crimes (HIC) is een verzamelnaam voor delicten als woninginbraak, overvallen, straatroof en geweldsmisdrijven. Deze delicten hebben veel overeenkomsten zowel qua aard als qua dadergroepen en aanpak. De impact van HIC-delicten is groot. Niet alleen voor het slachtoffer, maar ook voor de directe omgeving.
HIK-TEAM
Handel In Kinderen. Speciaal opgerichte teams in de strijd tegen handel in en seksueel misbruik van minderjarige kinderen.
HIVD
Hoofdinspecteur van dienst.
HKD / HKS
Herkenningsdienst, een registratiesysteem waarin aangiftegegevens van misdrijven en persoonsgegevens van verdachten werden opgenomen (strafregister crimineel verleden).
HOHA
Hoofd Ordehandhaving, toegevoegd bij SGBO’s.
HOVD
Hulpofficier van Dienst.
HOvJ | hOvJ
Hulpofficier van Justitie, opsporingsambtenaar (inspecteur of hoger) die bepaalde bevoegdheden namens de OvJ kan uitoefen, zoals het beslissen over de inverzekeringstelling van aangehouden personen. Ook: Hoofdofficier van Justitie.
HR
Hoge Raad.
HTC
High Tech Crime.
HVB
Huis van bewaring.
I
I&S
Intake & Service.
IAC
Informatie- en adviescentrum.
IBIS
Integrated Balistic Identification System: een database die sporen op patroonhulzen uit vuurwapens razendsnel vergelijkt met eerder gevonden sporen uit onder andere Noorwegen, Zweden, Denemarken, Engeland en Spanje. Dit systeem staat bij het NFI en bij de FO-stations in Arnhem, Tilburg, Krimpen a/d IJssel, Voorburg en Amsterdam.
IBN
Inbeslagname (goederen).
IBS
In bewaringstelling.
IBT
Integrale Beroepsvaardigheids Training: periodieke opleiding en training voor politiemensen, theoretisch én praktisch.
ICC
Informatie- en Coordinatiecentrum Nationale Politie Driebergen.
ICE
Methamfetamine.
ICOV
Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen, een samenwerkingsverband van verschillende overheidsorganisaties en toezichthouders. iCOV helpt deze partners door middel van datagedreven rapportages bij de bestrijding van onder meer witwassen, belastingontduiking en fraude.
ICR
Een oude regel bij de opsporing: informeren, concluderen, reageren.
ICT
Informatie- en Communicatietechnologie.
ICTRA
Informatie- en Communicatietechnologie Regie en Architectuur.
ID
Inlichtingendienst.
IFORA
Informatie ongevallen- en rampenbestrijding
IGO / IGP
Informatiegestuurde opsporing: het op basis van actuele en betrouwbare informatie en analyses aansturen van politieonderzoek.
IGV
Informatiegestuurde Veiligheidszorg.
IK
Informatieknooppunt.
IKP
Informatie knooppunt Nationale Politie Driebergen.
ILM
Interim landelijk mobilofoonnet
ILT-IOD
De Inspectie Leefomgeving en Transport, Inlichtingen- en Opsporingsdienst (ILT-IOD) valt onder het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
IND
De Immigratie- en Naturalisatiedienst is het onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid dat zorg draagt voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid. De IND beoordeelt alle aanvragen van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden.
IPS
Internationale politiesamenwerking.
IRC
Internationaal Rechtshulpcentrum, voor politie én justitie het aanspreekpunt op het gebied van internationale rechtshulp. Binnen de Europese Unie wordt een verzoek vaak rechtstreeks vanuit het Openbaar Ministerie (arrondissementsparket), de rechtbank of de recherche naar het betreffende IRC verzonden. In totaal zijn er 10 regionale IRCs, een landelijk IRC (LIRC) en een IRC Functioneel Parket (IRC FP). 
ISD
Inrichting Stelselmatige Daders: een maatregel op basis waarvan stelselmatige daders die door het plegen van reeksen delicten veel criminaliteit en onveiligheid veroorzaken in een inrichting geplaatst kunnen worden die specifiek voor hen bestemd is. Deze maatregel geldt voor een periode van maximaal twee jaar.
ISZW-DO
De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Opsporing (ISZW-DO) valt onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
IVD
Inspecteur van dienst
J
J EN Z
Jeugd- en zedenzaken, ook wel JZZ. Er zijn in Nederland ongeveer 12.000 rechercheurs. Hiervan zijn er ongeveer 690 werkzaam bij de zeden- en kinderporno-afdelingen. Bij ernstige zedenzaken mag alleen een gecertificeerde zedenrechercheur het verhoor doen van slachtoffer, dader of getuige.
JIT
Joint Investigations Team MH17: in dit team werken Nederland, Australië, Maleisië, België en Oekraïne samen in het strafrechtelijk onderzoek naar de vliegramp. Op basis van de resultaten van dat onderzoek vervolgt het Nederlandse Openbaar Ministerie vier verdachten voor hun betrokkenheid bij het neerhalen van vlucht MH17.
K
KIV
Term in rapporten van het NFI: kras-, indruk- en vormsporen.
KLPD
Vroeger Korps Landelijke Politiediensten, vanaf 2013 heet de dienst de Landelijke Eenheid
KMAR
Koninklijke Marechaussee.
KVI
Kennisgeving van Inbeslagneming: bewijs van inbeslagname door de politie.
L
LE
Landelijke Eenheid
LEC EGG
Het Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld (LEC EGG) in Den Haag is een vraagbaak over eerwraak. Het onderzoekt en analyseert gevallen van eerwraak. Onder meer politie, Openbaar Ministerie, Immigratie- en Naturalisatiedienst en de vrouwenopvang kunnen het expertisecentrum raadplegen.
LFNP
Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie: in 2011 zijn alle functies bij de Nederlandse politie ondergebracht in dit softwaresysteem.
LFO
De Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) komt in actie als chemische stoffen een bedreiging voor de omgeving vormen. Dat gebeurt hoofdzakelijk bij het aantreffen en ontmantelen van drugslaboratoria van synthetische drugs zoals XTC of amfetamine. Het LFO handelt ook bij incidenten waarbij chemische stoffen betrokken zijn. Wordt er chemisch afval gedumpt in Nederland, dan zorgt het LFO voor ondersteuning.
LFSC
Landelijk Forensisch Service Centrum.
LFTO
Landelijk Team Forensische Opsporing.
LIRC
Landelijk Internationaal Rechtshulpcentrum, onderdeel van DLIO, Dienst Landelijke Informatieorganisatie, backoffice voor liaison-officieren in het buitenland.
LJN
Tot 2013 werd aan elke gepubliceerde gerechtelijke uitspraak in Nederland een unieke codering gegeven: het Landelijk Jurisprudentie Nummer. Sinds juni 2013 is het LJN vervangen door de European Case Law Identifier (ECLI).
LME
Landelijke mobiele eenheid.
LOCC
Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum.
LOVE
Ecstasy, ook wel MDMA. Xtc is na cannabis de meest gebruikte (party)drug in Nederland. Aan het gebruik van xtc zitten risico’s verbonden. Het kan in uitzonderlijke gevallen de dood tot gevolg hebben.
LSD
LSD is een tripmiddel dat meestal wordt verkocht op kleine stukjes papier. Soms wordt het vloeibaar op een suikerklontje gedruppeld. Van LSD ga je de werkelijkheid anders zien. Voorwerpen die stilstaan lijken te bewegen en kleuren zien er veel feller uit. Zo’n ervaring wordt een ‘trip’ genoemd. Iemand die LSD heeft genomen beleeft geluiden, kleuren en gevoelens intenser en voelt zich meer verbonden met de natuur. Tijdens een trip verliezen mensen hun gevoel voor tijd, ze komen verward over. Soms hebben ze ideeën die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Ze denken bijvoorbeeld dat ze zijn gesmolten, of dat iemand hen achtervolgt.
LSV
Landelijk Sporen Volgsysteem: de forensische recherche moet alle sporen met SIN-stickers in het LSV invoeren, waardoor het SvO gevolgd kan worden. Zie SIN en SVO.
LTFO
Landelijk Team Forensische Opsporing.
LTSP
Landelijk Team Scherpschutters Politie.
M
M
Ecstasy wordt ook wel M of MDMA genoemd.
MARAP
Managementrapportage
MATJE
Aanrijding met alleen materiële schade
MDT
Een mobiele dataterminal ( MDT ) is een geautomatiseerd apparaat dat wordt gebruikt in politievoertuigen om te communiceren met een centraal meldpunt. Ze worden ook gebruikt om kaarten en informatie weer te geven die relevant zijn voor de taken en acties die door het voertuig worden uitgevoerd, zoals CAD-tekeningen, diagrammen en veiligheidsinformatie.
ME
Mobiele Eenheid
MEOS
Mobiel Effectiever Op Straat: de applicatie waarmee mobiele diensttelefoons (Samsung Galaxy S5) sinds 2017 zijn uitgerust voor het raadplegen van informatie in politiesystemen: "Privégebruik MEOS kan je je baan kosten."
MIVD
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, de militaire tegenhanger van de AIVD.
MKO
Motorkapoverleg tijdens calamiteiten.
MMA
Meld Misdaad Anoniem (0800 - 7000): hun meldkamer is ingericht in een villa in Hoevelaken. Eén op de acht meldingen bij MMA leidt tot aanhouding.
MMT
Mobiel Medisch Team. Een MMT bestaat uit een medisch specialist (een anesthesioloog of chirurg/traumatoloog, eventueel in opleiding), één gespecialiseerde verpleegkundige en een piloot. Het team is specifiek opgeleid voor het verlenen van préhospitale spoedeisende medische hulp en heeft ervaring in het werken onder moeilijke omstandigheden. Alle hulpverleners zijn naast hun reguliere opleiding specifiek opgeleid en getraind voor dit werk. Het MMT is 24 uur per dag, 7 dagen in de week inzetbaar als aanvulling op de ambulancezorg en overige hulpverleningsdiensten. Het MMT gaat per helikopter (bij daglicht) of MMT-voertuig (in het donker en bij slecht weer) zo snel mogelijk naar de plaats van het ongeval. De patiënt wordt in principe per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd. De arts kan eventueel meegaan in de ambulance. Het vervoeren van patiënten per traumahelikopter gebeurt alleen in bijzondere gevallen.
Toegevoegd door: Eric Oosthoek
MOT
Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, voorganger van de huidige Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) is op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) het enige en centrale meldpunt, waar diverse meldplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden.
N
NCSC
Het Nationaal Cyber Security Centrum werkt aan een digitaal veilige infrastructuur voor Nederland.
NCTV
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) beschermt Nederland tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. De NCTV is verantwoordelijk voor de coördinatie op het gebied van terrorismebestrijding, cybersecurity, nationale veiligheid, crisisbeheersing en weerbaarheid tegen statelijke dreigingen.
NDB
Nationaal Dreigingsbeeld.
NFI
Het Nederlands Forensisch Instituut is een aan het Ministerie van Justitie gelieerde organisatie die forensisch-technisch onderzoek verricht. Denk o.a. aan vingerafdrukken, DNA-onderzoek, medisch onderzoek en secties, stemvergelijkend onderzoek, computeronderzoek en vuurwapenonderzoek.
NP
Nationale Politie
NR
Nationale Recherche
NSGBO
De Nationale Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden is verantwoordelijk voor de landelijke coördinatie in geval van crises.
NSIS
Nationaal Schengen Informatie Systeem: een softwareprogramma van de Nationale Politie waarin (net als in de andere Schengen-landen) signaleringen over personen, voertuigen en voorwerpen zijn opgenomen en worden bijgehouden.
NVWA-IOD
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Inlichtingen- en Opsporingsdienst (NVWA-IOD) valt onder het ministerie van Economische Zaken.
O
OBS
Observatiecel in het cellencomplex van een politiebureau. In deze cel wordt alles waarmee een verward persoon zichzelf kan verwonden tijdelijk afgenomen. De observatiecamera in een obs staat 24/7 aan. Dat is een inbreuk op iemands privacy. Daarom moet de dienstdoende hulpofficier (HOvJ) toestemming geven voor de plaatsing van een arrestant in een dergelijke cel.
Toegevoegd door: Eric Oosthoek
OBT
Operationele Begeleiding en Training: deze periodieke trainingen worden gegeven in OBT-complexen waar politiemedewerkers een aantal keer per jaar komen om te trainen op fysiek, mentaal en moreel vlak.
OC
Operationeel Centrum: op deze meldkamer van politie, brandweer en GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) zitten dag en nacht politiemensen die samen met de agenten op straat en in de lucht werken aan opsporing en hulpverlening. Hier komen alle 112-telefoontjes binnen en staan getrainde centralisten de bellers te woord. Zij vormen letterlijk de lifeline naar burgers en hulpverleners op straat.
OE
Operationeel expert.
OM
Openbaar Ministerie.
OMG
Outlaw Motor Gangs worden vaak gezien als een criminele organisatie: een aanzienlijk deel van de leden van outlaw motorclubs – clubs waarvan leden een mouwloos vest met een uit drie delen bestaand clublogo dragen – heeft een strafblad. In Nederland bleek meer dan 80 procent ooit veroordeeld. Van deze outlaw bikers met een strafblad bleek 28 procent bovendien meer dan 10 keer te zijn veroordeeld.
OPCO
Operationeel coördinator.
OPS
Een softwareprogramma en opsporingsregister van de politie waarin openstaande boetes verzameld en doorzoekbaar gemaakt worden.
ORCA
Softwareysteem waarmee de recherche telefoontaps afluistert.
OS
Operationeel Specialist
OSCOR
Afluisteropsporingssysteem (Osc-5000 Spectraal Scanner) dat alle verborgen audiosystemen opspoort, zoals radiosignalen, infrarood-systemen en verborgen cassetterecorders.
OT
Een observatieteam (OT) is een Nederlandse gespecialiseerde eenheid van de politie, AIVD of marechaussee (Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten) die wordt ingezet om personen of zaken te observeren ('We geven iemand een staart.’)
OVC
Opname Vertrouwelijke Communicatie: het afluisteren van gesprekken. De politie is in staat om met technische apparatuur op afstand gesprekken af te luisteren zonder dat je dat merkt.
OvD
Officier van Dienst.
OvD-I
Officier van Dienst Informatie.
OVD-OC
Officier van Dienst – Operationeel Centrum.
OVD-R
Recherche-officier van Dienst.
OvJ
Officier van Justitie
OVP
Opvang Verwarde Personen: bij het landelijk meldnummer 0800-1205 en de diverse gemeentelijke meldpunten kunnen signalen van verward gedrag vroegtijdig worden gemeld. Op die manier kan snel gerichte hulp worden geboden door specialisten en wordt de werkdruk bij de politie verminderd.
P
PA
Politieacademie
PAPOS
Parket Politie Systeem: softwaresysteem waarin nog openstaande boetes worden vastgelegd.
PCC
Politiecoördinatiecentrum
PD
Plaats-Delict, de plaats (of plaatsen) waar een delict gepleegd is.
PDC
Het Politiedienstencentrum (PDC) verzorgt de bedrijfsvoering voor de politie. Zoals de financiën, ICT, communicatie en personeelszaken. Hierdoor hebben agenten binnen de regionale eenheden meer tijd voor het daadwerkelijke politiewerk. De medewerkers van het PDC werken zoveel mogelijk vanaf drie centrale locaties: Rotterdam, Zwolle en Eindhoven. VIK is onderdeel van PDC.
PG
Procureur-Generaal: de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie berust bij het College van Procureurs-Generaal in Den Haag. Het College bepaalt het landelijke opsporings- en vervolgingsbeleid van het OM. Het College ziet erop toe dat er bij de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde sprake is van samenhang, consistentie en kwaliteit. Het College bestaat uit drie tot vijf leden. Samen met de staf vormt het College het Parket-Generaal: het landelijke hoofdkantoor van het Openbaar Ministerie.
PGA
Persoonsgerichte aanpak van overlastgevers of criminelen.
PGE
Potentieel Gewelddadige Eenlingen. Ook wel lone wolves, daders die gewelddadige en terroristische handelingen alleen voorbereidt en pleegt, zonder materiële hulp van een groep of organisatie van mededaders of opdrachtgevers.
PGP
Pretty Good Privacy, een mobiele telefoon speciaal voor versleutelde berichten. Sinds de politie systemen voor het versleutelen van informatie mag kraken beschikt de politie anno 2022 over honderden miljoenen pgp-berichten van versleutelde telefoons. Het grootste deel daarvan gaat over delicten als drugshandel, witwassen, corruptie en geweld.
PGV
Persoonsgericht Verhoor. Dat eerste deel van een politieverhoor gaat voornamelijk over jouw persoonlijke omstandigheden. De recherche wil een beeld van je krijgen, welke problemen je hebt, óf en zo ja wát voor werk je hebt en hoe jouw woonsituatie is. Hou er rekening mee dat er ook in dat persoonsgerichte verhoor vragen gesteld kunnen worden die gerelateerd zijn aan de verdenking.
PID
Politie Inlichtingen Dienst (verouderde term, voorloper van CIE en CID).
PIJ
Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen: jeugddetentie, een gevangenisstraf voor minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. De straf is bedoeld als een krachtige correctie voor een jeugdige. De duur van de jeugddetentie is afhankelijk van de leeftijd van de minderjarige.
PLAT
Jargon voor een corrupte politieambtenaar, ook wel platte diender.
PLATTE PET
Politiefunctionaris in uniform. De term wordt gebruikt om het onderscheid te maken met de recherche in burger.
PLUKZE
Het afpakken van crimineel verdiend vermogen, in geld of (onroerende) goederen.
PRIO 1
Ernstige melding
PROGIS
Programma Identiteitsvaststelling Strafrechtketen: door middel van een Progis-zuil worden de personalia en biometrische gegevens – vingerafdruk en foto – van een verdachte vastgelegd.
PRÜM
Verdrag van Prüm regelt voor alle Europese landen het uitwisselen van DNA-gegevens. Alle nationale databanken praten met elkaar. Dat profiel gaat in de Prüm-bak.
Q
QAT
Ook wel khat, mira of Q: botanisch pepmiddel bestaand uit de rood-groene blaadjes van een Oost-Afrikaanse plant. Qat wordt beschouwd als harddrug en staat op lijst 1 van de Opiumwet.
QRF / QRT
Quick Reaction Force, Quick Response Team: volledig uitgeruste DSI’ers die op locatie paraat staan voor noodgevallen zoals grote aanslagen. Via een speciaal DSI-alarm kunnen al deze operators in Nederland worden opgeroepen. Zie DSI.
R
RBT
Regionaal Beleidsteam, vóór de vorming van de Nationale Politie stond het ook voor Recherche Bijstandsteam
RC
Rechter-commissaris, onderzoeksrechter. Ook wel RC.
RCK
Recherche Commando Kamer: ruimte met meldtafels en projectiewand op de 4e verdieping van Bureau Kabelweg, ondermeer gebruikt bij achtervolgingsacties van AT’s.
RDW
De Rijksdienst voor Wegverkeer registreert de technische en tenaamstellingsgegevens van een voertuig.
RE
Regionale Eenheid.
RIC
Regionale Informatiecoördinator.
RID
Regionale Informatiedienst.
RIE
Regionale Interventie Eenheid.
RIEC
Regionale Informatie- en Expertisecentrum.
RIK
Regionaal Informatie Knooppunt.
RKC
Raad van Korpschefs.
RM
Rechterlijke machtiging, de beslissing van de rechter dat iemand gedwongen opgenomen moet worden (of blijven).
RMT
Regionaal Managementteam.
RO
Wet op de Rechterlijke Organisatie.
ROC
Regionaal Operationeel Centrum.
ROT
Regionaal Operationeel Team.
RR
Rijksrecherche, bestrijdt fraude, corruptie en misbruik van bevoegdheden.
RRT
Rapid Response Team, een interventieteam (3 man) van Dienst Speciale Interventies. Sinds kort geheel gekleed in grijs. Rapid Response Teams, drie volledig uitgeruste DSIers in een gepantserd voertuig, rijden permanent rond - in heel Nederland maar vaak in de buurt van grote steden - om zo snel mogelijk te kunnen helpen bij een mogelijke aanslag.
RSC
Regionaal Service Centrum.
RSJ
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.
RTI
RTI real-time intelligence; risicotaxatie-instrument.
RTIC
Real Time Information Center, onderdeel van DROC.
S
S.O.
Slachtoffer
SEH
Spoedeisende Hulp
SFO
Strafrechtelijk Financieel Onderzoek
SGBO
Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden. De leden van een SGBO hebben 1x per 6 weken piket.
SHN
Slachtofferhulp Nederland
SIN
Spoor Identificatie Nummer, het nummer van veiliggestelde sporen/sporendragers.
SIOD
Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Opsporingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Belast met de opsporing van fraude op het gebied van werk en inkomen, zoals uitkeringsfraude.
SITRAP
Situatierapportage: Waar (locatie), Wat (verdachten / daders), Hoe (wapens).
SKDB
Strafrechtketendatabank. De SKDB is het persoonsregister van de strafrechtketen. In dit register worden de administratieve persoonsgegevens van een justitiabele opgeslagen met hun SKN. De administratieve gegevens worden aangevuld met gegevens over de wijze waarop de identificatie heeft plaatsgevonden, zoals gegevens over gebruikte ID-documenten. Verder zijn in de SKDB fotos en aliassen te raadplegen en worden in de loop der tijd (wanneer een persoon vaker met de strafrechtketen in aanraking komt) meerdere frontale fotos opgeslagen van de justitiabele.
SKN
Het strafrechtsketennummer (SKN) uit de databank SKNB bestaat sinds 2010. Het SKN is de opvolger van het VIP-nummer uit de VerwijsIndex Personen.
Sr
Wetboek van Strafrecht.
SRO
Specialistische rechercheondersteuning.
SSV
Schriftelijke slachtofferverklaring.
STO
Specialistische en technische ondersteuning.
SUMM-IT
SummIT verzamelt opsporingsinformatie. Het is een politieregistratiesysteem van de Nationale Recherche voor de centrale verwerking van strafdossiers en onderzoeken. Het systeem ondersteunt het volledige werkproces in rechercheonderzoeken, van eerste melding tot en met digitaal procesdossier. Met de juiste autorisatie (je logt in met je dienstnummer en een persoonlijk wachtwoord) kun je ondermeer zoeken op personen, telefoonnummers, kentekens, burgerservicenummer, naam, adres of woonplaats. Dit informatiesysteem wordt gebruikt door het Team Criminele Inlichtingen (TCI), Informatie & Intelligence Schiphol (IIS), de Bijzondere Opsporingsdiensten en de Rijksrecherche. In SummIT zitten alleen strafrechtzaken.
Sv
Sv Wetboek van Strafvordering.
SVO
Stuk van overtuiging: FO stelt in het kader van de waarheidsvinding stukken van overtuiging (SVO), waaronder biologische sporen, veilig en neemt ze in beslag voor DNA-onderzoek.
SWOT
Analyse van Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats gebruikt door het Team Criminele Inlichtingen (TCI).
T
TBP
Het Team Bedreigde Politici (TBP)  houdt strafbare bedreigingen bij tegen mensen in het 'Rijksdomein'. Daaronder vallen onder meer bewindslieden, Eerste en Tweede Kamerleden, ambassadeurs en leden van het Koninklijk Huis. Het aantal ernstige bedreigingen van Kamerleden en bewindspersonen neemt snel toe, meldt de politie. In de eerste negen maanden van 2022 zijn er ruim duizend meldingen van opruiing en bedreiging binnengekomen bij het TBP, tegenover 588 meldingen in heel 2021.
Toegevoegd door: Eric Oosthoek
TBS
Terbeschikkingstelling
TCI
Een Team Criminele Inlichtingen (TCI, vroeger CIE, daarvoor CID) verzamelt, registreert en analyseert informatie over zware en georganiseerde criminaliteit. De politie-eenheden, bijzondere opsporingsdiensten, Koninklijke marechaussee en Rijksrecherche hebben elk een eigen TCI.
TEV
Team Explosieven Verkenning
TGO
Team Grootschalige Opsporing (níet: Onderzoek of Optreden). Naar aanleiding van de Schiedammer parkmoord is in navolging van het onderzoek van de commissie Posthumus door het OM en de Nationale Politie een programma versterking opsporing ingevoerd. Daarin is onder meer vastgelegd dat in onderzoeken met betrekking tot levensdelicten met een nog onbekende dader gewerkt wordt met een TGO. Kwalitatief en kwantitatief wordt er door de recherche veel capaciteit ingezet, gewoonlijk ongeveer 20-25 tactische rechercheurs (forensische onderzoekers niet meegerekend).
TINA
Methamfetamine.
TP
Ter plaatse.
TR
Verouderd (nu Forensische Opsporing), maar wordt gewoontegetrouw nog veel gebruikt!
TRAVIS
Softwareprogramma voor sporenbeheer.
TTA
Team Transport Amsterdam, gevestigd op de James Wattstraat 84 in Amsterdam.
TVT
Het Tactisch Verkeersteam van de politie komt in actie als er sprake is van complexe verkeersongevallen, ernstige verkeersmisdrijven, aanrijdingen met een dienstvoertuig, aanrijdingen met voorrangsvoertuigen (denk aan ambulance of brandweer), bij mediagevoelige aanrijdingen en bij (politiek)bestuurlijk gevoelige aanrijdingen.
U
UCK
Uniform Commando Kamer: commandokamer van blauw in de kelder van het Hoofdbureau van Politie aan de Elandsgracht met meldtafels en projectiewand, gebruikt bij grootscheepse ordeverstoringen, demonstraties en rellen.
V
VAG
Vaardigheden aanhouden in groepsverband.
VERONA
Een softwaresysteem waarin wapenvergunningen van burgers centraal worden bijgehouden.
VG
Verzorgingsgebied.
VGW
Veilig en Gezond Werken.
VICLAS
Violent Criminal Linkage Analyses System is een verouderd systeem voor delictanalyses als het gaat om zedenmisdrijven. Viclas is nog wel operationeel maar wordt nog slechts door enkele korpsen gebruikt. Het voeden van dit systeem bleek direct na invoering arbeidsintensief, tijdrovend en weinig doeltreffend.
VIK
Bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten onderzoekt interne zaken bij de politie.
VKV
Verhoor Kwetsbare Verdachten: beroepsvaardigheidstraining.
VOA
Verkeersongevallen Analyse (onderdeel van Forensische Opsporing): ze treden op in mogelijk verwijtbare ongevallen.
VOG
Verklaring Omtrent het Gedrag: een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat jouw (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag wordt onderzocht of je strafbare feiten op je naam hebt staan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor je de VOG aanvraagt.
VROM-IOD
De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. De onderzoeken van deze dienst zijn gericht op personen en bedrijven die de regelgeving op het gebied van milieu en wonen stelselmatig en op een ernstige manier overtreden.
VUG
Voorbereiden en Uitvoeren Gecompliceerde Verhoren: beroepsvaardigheidstraining.
VVC
Veel Voorkomende Criminaliteit.
W
WME
Wapens, Munitie en Explosieven.
WOB
Wet Openbaarheid van Bestuur: deze wet uit 1991 regelde de openbaarheid van bestuur door openbaarmaking van informatie door de Nederlandse overheid. De Wob is per 1 mei 2022 vervallen en opgevolgd door de Wet open overheid (Woo).
WOD
Werken Onder Dekmantel: niet te verwarren met de TCI, is een totaal andere aanpak en tak van sport.
WODC
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (minis- terie van Veiligheid en Justitie).
WOO
Wet Open Overheid, opvolger van de WOB.
WOS
Woninginbraak
WPBR
Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus
WPD
Wireless Protocol Detector: een softwaresysteem dat GSM’s, trackers, draadloze volg- en afluistersystemen en camera’s opspoort.
WPG
Wet Politiegegevens: politiegegevens zijn persoonsgegevens die in het kader van de politietaak worden verwerkt. Naast de politie moeten ook de bijzondere opsporingsdiensten (BOD) en de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zich aan de Wpg houden.
WSG
Wet Schadefonds Misdrijven.
WTP
Waarneming ter plaatse.
WVR
Wet op de Veiligheidsregios.
WWM
Wet Wapens en Munitie.
X
XTC
Ecstasy, ook wel MDMA. Xtc is na cannabis de meest gebruikte (party)drug in Nederland. Aan het gebruik van xtc zitten risico’s verbonden. Het kan in uitzonderlijke gevallen de dood tot gevolg hebben.
Y
YABA
Methamfetamine
Z
ZSM
Zo Spoedig Mogelijk: een werkwijze/procedure van de gezamelijke overheid voor afhandeling gevallen van veel voorkomende criminaliteit.
ZULU
Politiehelikopter. In de meldkamer kun je met de beelden vanuit de Zulu meekijken.
ZWACRI
Zware criminaliteit in georganiseerd verband.