Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Afkortingen politie

'Mensen die bij de politie werken, zowel recherche als blauw, gebruiken onderling een ontoegankelijke mix van afkortingen, formele vaktaal­ en beroepsjargon. Ooit is dat begonnen met portoprotocol, een poging om het meeluisteren met de hulpdiensten te ontmoedigen. Tegenwoordig hebben wij een recherchewoordenboek voor straattaal nodig om criminele communicatie te kunnen begrijpen.'

Maarten Severyn over vaktaal

Achter de woorden: je weet niet wat je leest

Afkortingen politie

Afkortingen uit de wereld van de politie

De interne communicatie bij de politie kent honderden afkortingen en sinds de vorming van De Nationale Politie is dat aantal fors omhoog gegaan. Om tijdens mijn research te kunnen begrijpen wat ik lees, hanteer ik inmiddels een lijst van ruim 500 afkortingen. Met deze afkortingen zélf zal ik de geïnteresseerde lezer van Severyn & Govaert zo min mogelijk vermoeien, maar ik ga ze bijhouden in een alsmaar groeiend bestand. Ik wil de wereld waar ik over schrijf wel kunnen begrijpen 😉…

Hier onder verschijnt binnenkort een overzicht met de betekenis van honderden afkortingen uit de wereld van de politie. Vaak actueel, soms van wat langer geleden, maar altijd een poging tot verheldering. En alles op alfabetische volgorde natuurlijk…

NB.: Dit overzicht wordt regelmatig aangevuld met nieuwe afkortingen uit de wereld van politie. Heb je aanvullingen of correcties?  Heel graag, twee weten meer dan één, toch? Stuur in dat geval alsjeblieft een mailtje naar All Fiction. Dank alvast! Veel leesplezier!

Kennisbank All Fiction - Afkortingen Politie

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 26 begrippen in deze lijst die beginnen met de letter I.
I
I&S
Intake & Service.
IAC
Informatie- en adviescentrum.
IBIS
Integrated Balistic Identification System: een database die sporen op patroonhulzen uit vuurwapens razendsnel vergelijkt met eerder gevonden sporen uit onder andere Noorwegen, Zweden, Denemarken, Engeland en Spanje. Dit systeem staat bij het NFI en bij de FO-stations in Arnhem, Tilburg, Krimpen a/d IJssel, Voorburg en Amsterdam.
IBN
Inbeslagname (goederen).
IBS
In bewaringstelling.
IBT
Integrale Beroepsvaardigheids Training: periodieke opleiding en training voor politiemensen, theoretisch én praktisch.
ICC
Informatie- en Coordinatiecentrum Nationale Politie Driebergen.
ICE
Methamfetamine.
ICOV
Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen, een samenwerkingsverband van verschillende overheidsorganisaties en toezichthouders. iCOV helpt deze partners door middel van datagedreven rapportages bij de bestrijding van onder meer witwassen, belastingontduiking en fraude.
ICR
Een oude regel bij de opsporing: informeren, concluderen, reageren.
ICT
Informatie- en Communicatietechnologie.
ICTRA
Informatie- en Communicatietechnologie Regie en Architectuur.
ID
Inlichtingendienst.
IFORA
Informatie ongevallen- en rampenbestrijding
IGO / IGP
Informatiegestuurde opsporing: het op basis van actuele en betrouwbare informatie en analyses aansturen van politieonderzoek.
IGV
Informatiegestuurde Veiligheidszorg.
IK
Informatieknooppunt.
IKP
Informatie knooppunt Nationale Politie Driebergen.
ILM
Interim landelijk mobilofoonnet
ILT-IOD
De Inspectie Leefomgeving en Transport, Inlichtingen- en Opsporingsdienst (ILT-IOD) valt onder het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
IND
De Immigratie- en Naturalisatiedienst is het onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid dat zorg draagt voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid. De IND beoordeelt alle aanvragen van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden.
IPS
Internationale politiesamenwerking.
IRC
Internationaal Rechtshulpcentrum, voor politie én justitie het aanspreekpunt op het gebied van internationale rechtshulp. Binnen de Europese Unie wordt een verzoek vaak rechtstreeks vanuit het Openbaar Ministerie (arrondissementsparket), de rechtbank of de recherche naar het betreffende IRC verzonden. In totaal zijn er 10 regionale IRCs, een landelijk IRC (LIRC) en een IRC Functioneel Parket (IRC FP). 
ISD
Inrichting Stelselmatige Daders: een maatregel op basis waarvan stelselmatige daders die door het plegen van reeksen delicten veel criminaliteit en onveiligheid veroorzaken in een inrichting geplaatst kunnen worden die specifiek voor hen bestemd is. Deze maatregel geldt voor een periode van maximaal twee jaar.
ISZW-DO
De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Opsporing (ISZW-DO) valt onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
IVD
Inspecteur van dienst