Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Afkortingen politie

'Mensen die bij de politie werken, zowel recherche als blauw, gebruiken onderling een ontoegankelijke mix van afkortingen, formele vaktaal­ en beroepsjargon. Ooit is dat begonnen met portoprotocol, een poging om het meeluisteren met de hulpdiensten te ontmoedigen. Tegenwoordig hebben wij een recherchewoordenboek voor straattaal nodig om criminele communicatie te kunnen begrijpen.'

Maarten Severyn over vaktaal

Achter de woorden: je weet niet wat je leest

Afkortingen politie

Afkortingen uit de wereld van de politie

De interne communicatie bij de politie kent honderden afkortingen en sinds de vorming van De Nationale Politie is dat aantal fors omhoog gegaan. Om tijdens mijn research te kunnen begrijpen wat ik lees, hanteer ik inmiddels een lijst van ruim 500 afkortingen. Met deze afkortingen zélf zal ik de geïnteresseerde lezer van Severyn & Govaert zo min mogelijk vermoeien, maar ik ga ze bijhouden in een alsmaar groeiend bestand. Ik wil de wereld waar ik over schrijf wel kunnen begrijpen 😉…

Hier onder verschijnt binnenkort een overzicht met de betekenis van honderden afkortingen uit de wereld van de politie. Vaak actueel, soms van wat langer geleden, maar altijd een poging tot verheldering. En alles op alfabetische volgorde natuurlijk…

NB.: Dit overzicht wordt regelmatig aangevuld met nieuwe afkortingen uit de wereld van politie. Heb je aanvullingen of correcties?  Heel graag, twee weten meer dan één, toch? Stuur in dat geval alsjeblieft een mailtje naar All Fiction. Dank alvast! Veel leesplezier!

Kennisbank All Fiction - Afkortingen Politie

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 12 begrippen in deze lijst die beginnen met de letter V.
V
VAG
Vaardigheden aanhouden in groepsverband.
VERONA
Een softwaresysteem waarin wapenvergunningen van burgers centraal worden bijgehouden.
VG
Verzorgingsgebied.
VGW
Veilig en Gezond Werken.
VICLAS
Violent Criminal Linkage Analyses System is een verouderd systeem voor delictanalyses als het gaat om zedenmisdrijven. Viclas is nog wel operationeel maar wordt nog slechts door enkele korpsen gebruikt. Het voeden van dit systeem bleek direct na invoering arbeidsintensief, tijdrovend en weinig doeltreffend.
VIK
Bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten onderzoekt interne zaken bij de politie.
VKV
Verhoor Kwetsbare Verdachten: beroepsvaardigheidstraining.
VOA
Verkeersongevallen Analyse (onderdeel van Forensische Opsporing): ze treden op in mogelijk verwijtbare ongevallen.
VOG
Verklaring Omtrent het Gedrag: een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat jouw (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag wordt onderzocht of je strafbare feiten op je naam hebt staan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor je de VOG aanvraagt.
VROM-IOD
De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. De onderzoeken van deze dienst zijn gericht op personen en bedrijven die de regelgeving op het gebied van milieu en wonen stelselmatig en op een ernstige manier overtreden.
VUG
Voorbereiden en Uitvoeren Gecompliceerde Verhoren: beroepsvaardigheidstraining.
VVC
Veel Voorkomende Criminaliteit.