Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op het gebruik van deze website zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. All Fiction heeft het recht de aangeboden informatie zonder nadere aankondiging te wijzigen. Door de website te bezoeken en/of de aangeboden informatie te gebruiken, aanvaard je deze voorwaarden.Algemene voorwaarden onder het vergrootglas

Gebruik van informatie

All Fiction streeft ernaar goede informatie te bieden. Ondanks de zorg die wij daaraan besteden, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de opgenomen gegevens, of voor de volledigheid of actualiteit daarvan. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze site of de (on)bereikbaarheid daarvan. Aan de geboden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Privacy statement

Een zorgvuldige omgang met gegevens van abonnees en gebruikers is voor All Fiction van groot belang. Deze persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd, conform de eisen die de privacywetgeving en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) met ingang van 25 mei 2018 stelt. Met de aanmelding voor onze nieuwsbrief geef je toestemming voor de opname van je gegevens in ons databestand. Je kunt je uitschrijven via de link onderaan elke nieuwsbrief.

Copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten – incl. auteursrecht – voor de op deze website aangeboden informatie (teksten, foto’s, afbeeldingen, grafisch materiaal én logo’s) berusten bij All Fiction of zijn overgedragen aan All Fiction. Het is niet toegestaan delen van deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van All Fiction. Teksten afdrukken en/of downloaden voor eigen, persoonlijk gebruik is toegestaan. Alle beeldmerkrechten die betrekking hebben op deze website behoren toe aan All Fiction, onder depotnummer 1351162 en inschrijvingsnummer 1013480 van het BOIB, het Benelux Bureau voor het Intellectuele Eigendom.

Bestellingen en/of betalingen

Zodra je op externe links klikt, verlaat je onze website. Wij hebben ook als het gaat om bestellingen en/of betalingen via websites van derden geen zicht op en verantwoordelijkheid voor de handelingen die je daar verricht.

Weblog | Nieuwsbrief | Podcast

All Fiction streeft ernaar ook via deze drie mediakanalen adequate en zorgvuldig samengestelde informatie te bieden. Deze informatie veroudert naarmate de tijd verstrijkt. Wij kunnen daarom niet instaan voor de actuele waarde van de berichten en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik ervan. De inhoud evenals het gebruikte beeldmateriaal in weblog, nieuwsbrief en podcast blijven de verantwoordelijkheid van de auteur. Een ieder die zich abonneert op nieuwsbrief of podcast en gebruikmaakt van het interactieve contactformulier geeft automatisch toestemming voor opname van de ingevulde gegevens in het databestand van All Fiction.

E-mail

Alle e-mail-wisselingen lopen via het bureau van All Fiction. Geen enkele andere niet-gerechtigde partij krijgt inzage in deze of andersoortige correspondentie.

Hyperlinks

Op deze site tref je doorverwijzingen naar andere, externe websites. All Fiction is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of de inhoud daarvan en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden en/of de wijze waarop zij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Algemene voorwaarden

Winacties worden uitgeschreven door All Fiction. Op deze acties zijn onderstaande actievoorwaarden van toepassing. All Fiction kan deze voorwaarden en/of de actie zelf gedurende de looptijd van de actie zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of aanpassen. Deze looptijd staat aangegeven in de beschrijving van de winactie. Over de uitslagen kan niet worden gecorrespondeerd. 
De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden door All Fiction uitsluitend gebruikt voor de winactie en niet verstrekt aan derden. All Fiction handelt met deze acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Deelname is gratis en vindt plaats wanneer je een email hebt gestuurd naar info@allfiction.nl met de gevraagde gegevens en/of, indien van toepassing, je jezelf hebt ingeschreven voor onze gratis nieuwsbrief Achter de woorden. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie, dienen de Reclame Code Social Media na te leven en moeten 18 jaar of ouder zijn. Deelnemers die hier niet aan voldoen zijn uitgesloten van deelname.

De trekking van de winnaar gebeurt door All Fiction op willekeurige en onpartijdige wijze. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.

Cookies

All Fiction plaatst geen marketing cookies. Wij maken alleen gebruik van analytische en functionele cookies en zorgen ervoor dat bezoekers anoniem blijven. Hun gegevens worden níét gedeeld met derde partijen en IP-adressen worden geanonimiseerd. Daarom zie je geen cookiemelding bij het openen van deze website.

Vragen / Onvolledigheden / Fouten

Deze website is nooit af. We werken constant aan verbetering, voortdurende optimalisatie is ons streven. In de voettekst op iedere pagina kun je zien wanneer de site het laatst is bijgewerkt. Klopt er iets niet of werkt er iets niet goed? Waarschuw ons, dan kunnen we actie ondernemen.

Heb je andere vragen of opmerkingen over deze website, laat het ons weten. Ook inhoudelijke suggesties zijn welkom. We reageren binnen 5 werkdagen na ontvangst via e-mail.