Skip to content

Algemene voorwaarden

Op het gebruik van deze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. All Fiction heeft het recht de aangeboden informatie zonder nadere aankondiging te wijzigen. Door de website te bezoeken en/of de aangeboden informatie te gebruiken, word je geacht deze voorwaarden te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

All Fiction streeft ernaar goede informatie te bieden. Ondanks de zorg die wij daaraan hebben besteed, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de opgenomen gegevens, of voor de volledigheid of actualiteit daarvan. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze site of de (on)bereikbaarheid daarvan. Aan de geboden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Privacy statement

Een zorgvuldige omgang met gegevens van abonnees en gebruikers is voor All Fiction van groot belang. Deze persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd,conform de eisen die de privacywetgeving en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) met ingang van 25 mei 2018 stelt. Met de aanmelding voor onze nieuwsbrief geef je toestemming voor de opname van je gegevens in ons databestand. Je kunt je uitschrijven via de link onderaan elke nieuwsbrief.

Copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten – incl. auteursrecht – voor de op deze website aangeboden informatie (teksten, foto’s, afbeeldingen, grafisch materiaal én logo’s) berusten bij All Fiction of zijn overgedragen aan All Fiction. Het is niet toegestaan delen van deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van All Fiction. Teksten afdrukken en/of downloaden voor eigen, persoonlijk gebruik is toegestaan. Alle beeldmerk rechten die betrekking hebben op deze website behoren toe aan All Fiction, onder depotnummer 1351162 en inschrijvingsnummer 1013480 van het Benelux Bureau voor het Intellectuele Eigendom – BBIE.

Bestellingen en/of betalingen

Zodra je op externe links klikt, verlaat je onze website. Wij hebben geen zicht op en verantwoordelijkheid voor de handelingen die je daar verricht.

Weblog | Nieuwsbrief | Podcast

All Fiction streeft ernaar ook via deze drie mediakanalen adequate en zorgvuldig samengestelde informatie te bieden. Deze informatie veroudert naarmate de tijd verstrijkt. Wij kunnen daarom niet instaan voor de actuele waarde van de berichten en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik ervan. De inhoud evenals het gebruikte beeldmateriaal in weblog, nieuwsbrief en podcast blijven de verantwoordelijkheid van de auteur. Een ieder die zich abonneert op nieuwsbrief of podcast en gebruik maakt van het interactieve contactformulier geeft automatisch toestemming voor opname van de ingevulde gegevens in het databestand van All Fiction.

E-mail

Alle e-mail-wisselingen lopen via het bureau van All Fiction. Geen enkele andere niet-gerechtigde partij krijgt inzage in deze of andersoortige correspondentie.

Hyperlinks

Op deze site tref je doorverwijzingen naar andere, externe websites. All Fiction is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of de inhoud daarvan en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden en/of de wijze waarop zij omgaan met uw persoonsgegevens.

Cookies

All Fiction plaatst geen marketing cookies. Wij maken alleen gebruik van analytische en functionele cookies en zorgen ervoor dat bezoekers anoniem blijven. Hun gegevens worden níét gedeeld met derde partijen en IP-adressen worden geanonimiseerd. Daarom zie je geen cookie melding bij het openen van deze website.

Vragen / Onvolledigheden / Fouten

Deze website is nooit af. We werken constant aan verbetering, voortdurende optimalisatie is ons streven. Onderaan de openingspagina kun je zien wanneer de site het laatst is bijgewerkt.
Klopt er iets niet of werkt er iets niet goed?
Waarschuw ons even, alsjeblieft. Dan kunnen we actie ondernemen.

Heb je andere vragen of opmerkingen over deze website, laat het ons weten op info@allfiction.nl. Ook inhoudelijke suggesties zijn welkom.

Deze website wordt up-to-date gehouden door All Fiction en is gebouwd en vormgegeven door ArtTrust ©2018.

Image 3

Sociale media

All Fiction is zelfstandig en gaat zijn eigen weg. Wij onderscheiden ons met Severyn & Govaert van het reguliere aanbod. Toch kunnen ook wij niet zonder sociale media. Daarom maken we op onze site gericht, maar bescheiden, gebruik van links naar online platformen.

Wij vertrouwen op ons aanbod en op jouw eigen mening. Heb je waardering voor wat we maken, vertel het je vrienden en collega's. Heb je kritiek, aanvullingen of suggesties, vertel het ons.

Image 3

Cookies

All Fiction maakt gebruik van technische en functionele cookies. Wij plaatsen geen marketing-, tracking of third party cookies. We maken alleen gebruik van analytische en functionele cookies en zorgen ervoor dat bezoekers anoniem blijven. Hun gegevens worden níét gedeeld met derde partijen en IP-adressen worden geanonimiseerd. Daarom zie je geen cookie melding bij het openen van www.allfiction.nl.

Image 3

Jij of U?

Vroeger sprak je mensen die je niet kende altijd met u aan. 'Je en jij' was voor intimi. Tegenwoordig zeg ik 'je en jij' tegen iedereen die dichtbij me staat, mijn lief, mijn collega’s, vrienden en bekenden. Soms wil je een gesprek niet moeilijker maken dan het al is. De koning, de burgemeester, de wijkagent, ik zal ze met 'u' aanspreken, ook al zijn ze veel jonger dan ik.

Schrijvers en lezers zijn op elkaar aangewezen, ze hebben elkaar nodig. Voor deze website en alle andere vormen van communicatie vanuit All Fiction kies ik voor 'je en jij', in de hoop dat dit het contact met lezers directer zal maken.

Image 3

Privacy

All Fiction is een onafhankelijke uitgeverij van Nederlandstalige fictie rond het werk van politie en justitie. Wij produceren boeken in drie verschijningsvormen: luisterboeken, e-boeken en gedrukte boeken. Daarnaast publiceert All Fiction onder de titel Achter de woorden twee periodieken: een podcast en een digitale nieuwsbrief, allebei gratis. Privacy verklaring