Skip to content

Fotoregister

Fotografie: © Goert Giltaij – www.goertgiltay.nl

Recherche

De recherche, ook wel Opsporing, is een onderzoeksafdeling binnen de politie, die als taak heeft misdrijven op te lossen en verdachten op te sporen. Denk aan inbraken, zedenmisdrijven, drugs- en milieucriminaliteit, fraude en levensdelicten als doodslag of moord.

All Fiction heeft zo zorgvuldig mogelijk gewerkt aan de anonimisering van de gegevens uit de politiepraktijk die ons ter beschikking zijn gesteld. Daarom worden in dit lemma over de recherche de exacte gegevens van de fotolocaties niet vermeld.

Rechtspraak

De Rechtbank Noord-Nederland is een van de elf rechtbanken in ons land. De RNN werkt vanuit de kernwaarden onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit en professionaliteit. Het arrondissement is verdeeld in drie zittingsplaatsen: Assen, Groningen en Leeuwarden. De medewerkers beheersen passief de Friese taal en zijn inzetbaar op alle drie de locaties. De bestuurszetel van de Rechtbank Noord-Nederland staat in Groningen aan het Guyotplein 1.

Stuk van overtuiging: vezels en een patroon
Stuk van overtuiging: vezels en een patroon
Raadkamer Gevangenhouding
Raadkamer Gevangenhouding
Stuk van overtuiging: een glazen potje met lucht
Stuk van overtuiging: een glazen potje met lucht
Zittingszaal Nummer 18
Zittingszaal Nummer 18
Dossiers in het archief van het Cold Case Team Oost-Nederland
Dossiers in het archief van het Cold Case Team Oost-Nederland

Jeugddetentie

Juvaid, een justitiële jeugdinrichting in Veenhuizen, Drenthe, is een gesloten inrichting voor jongeren van 12 tot 23 jaar die een strafbaar feit hebben gepleegd of ervan worden verdacht. Een strafrechter kan hen hier voor langere of kortere tijd plaatsen. Vaak gaat het om jongeren met ernstige gedragsproblemen. In Juvaid volgen ze een dagbesteding op de interne school. Het doel is door observatie en behandeling ervoor te zorgen dat jongeren na hun verblijf in Juvaid succesvol terug kunnen keren in de maatschappij en niet weer nieuwe delicten gaan plegen.

Beveiliging en controle
Beveiliging en controle
Lichtkoepel
Lichtkoepel
Loopbrug
Loopbrug
Luchtkooi
Luchtkooi
Luik in celdeur
Luik in celdeur
Isoleercel
Isoleercel

Hoger beroep

Het Gerechtshof Amsterdam behandelt zaken van de rechtbank Amsterdam en Noord-Holland in hoger beroep waarbij gevraagd wordt om een nieuw oordeel in een al gevoerde rechtszaak. Het ressort omvat het grootste deel van de provincie Noord-Holland (behalve het Gooi) en is daarmee sinds 1 januari 2013 het kleinste ressort. Het hof heeft zijn zetel in het Paleis van Justitie op het IJdock, een schiereiland in het IJ.

Gerechtshof Amsterdam: zittingszaal 19
Gerechtshof Amsterdam: zittingszaal 19
Publieke tribune zittingszaal 10
Publieke tribune zittingszaal 10
Zittingszaal 11
Zittingszaal 11
Luik in celdeur
Luik in celdeur
Cellengang onder het Gerechtshof
Cellengang onder het Gerechtshof
Cellengang
Cellengang

Terbeschikkingstelling

De Rooyse Wissel is een centrum voor forensische psychiatrie  in Oostrum, Noord-Limburg. Ze verplegen en behandelen in die kliniek patiënten met ernstige psychiatrische problematieken. Vaak hebben de patiënten een tbs-maatregel, soms een andere strafmaatregel. Het doel van de behandeling is het risico op een nieuw ernstig delict te verminderen. Onder het motto ‘openheid in geslotenheid’ werkt de staf van de Rooyse Wissel aan een veiliger samenleving.

Hekwerk, de buitenste ring
Hekwerk, de buitenste ring
Fitnesszaal
Fitnesszaal
Werkplaats voor houtbewerking
Werkplaats voor houtbewerking
Werkbank in 'de arbeid'
Werkbank in ‘de arbeid’
Luchtkooi
Luchtkooi
Tafelblad, beschilderd door patiënten
Tafelblad, beschilderd door patiënten
Oplaadkast met alarmpiepers
Oplaadkast met alarmpiepers

Cassatie

De Hoge Raad der Nederlanden (H.R.) is cassatierechter, de hoogste rechter in Nederland als het gaat om civiel-, belasting- en strafrecht. De Raad beoordeelt of de gewone rechter het recht goed heeft uitgelegd en toegepast. De Raad draagt zo bij aan de ontwikkeling van het recht en de rechtsbescherming.

Aan de H.R. in Den Haag is een parket verbonden, waarvan advocaten-generaal en de plaatsvervangend procureur-generaal deel uitmaken. De voornaamste taak van het parket is het geven van rechtsgeleerde adviezen, zogenoemde conclusies, aan de H.R. Het parket is onafhankelijk en wordt geleid door de procureur-generaal. 

Hoge Raad der Nederlanden: grote zaal
Hoge Raad der Nederlanden: grote zaal
Kleine zaal
Kleine zaal
Grote zaal
Grote zaal
Hoge Raad der Nederlanden: parketvergaderzaal
Hoge Raad der Nederlanden: parketvergaderzaal
Glazen gang
Glazen gang

Videoregister

Boektrailers

Stilbeeld uit boektrailer Onder verdenkingAll Fiction wil studenten aan de Nederlandse Filmacademie, het RITCS in Brussel of andere beginnende filmmakers de kans geven een korte boektrailer te maken. De maximale lengte is beperkt (60″), zo ook het budget.

De eerste trailer in deze reeks – voor Onder verdenking, deel 1 van Severyn & Govaert – is gemaakt door Amber Arian (1993), in 2016 cum laude afgestudeerd aan het ritcs in Brussel. De saxofoonsolo is in opdracht van All Fiction gecomponeerd door Gerrit-Jan Binkhorst en wordt door hem zelf uitgevoerd.

Dood in opdracht - Plaats delictSoms haken alumni van filmopleidingen af op een moment dat je dat niet verwacht. Dit keer daarom bij uitzondering geen beginnende filmmaker aan het werk. Su Tomesen (1970), een Nederlands beeldend kunstenaar, in 2007 afgestudeerd aan het Sandberg Instituut in Amsterdam, hielp ons uit de nood en nam de uitdaging aan. Zij maakte in korte tijd de tweede boektrailer in deze reeks – voor Dood in opdracht, deel 2 van Severyn & Govaert.

Ook nu weer is de muziek in opdracht van All Fiction gecomponeerd door Gerrit-Jan Binkhorst. De compositie wordt door hem zelf uitgevoerd op baritonsax.

Registraties

Stilbeeld drukgang Onder verdenkingBelangrijke momenten in het recente bestaan van All Fiction leggen we vast in korte, bescheiden video-registraties. De eerste in deze serie is gemaakt door documentaire fotograaf Maurits Bos. Hij filmde de drukgang van Onder verdenking, deel 1 van Severyn & Govaert. Met dank aan editor Peter Rump.

Image 3

Sociale media

All Fiction is zelfstandig en gaat zijn eigen weg. Wij onderscheiden ons met Severyn & Govaert van het reguliere aanbod. Toch kunnen ook wij niet zonder sociale media. Daarom maken we op onze site gericht, maar bescheiden, gebruik van links naar online platformen.

Wij vertrouwen op ons aanbod en op jouw eigen mening. Heb je waardering voor wat we maken, vertel het je vrienden en collega's. Heb je kritiek, aanvullingen of suggesties, vertel het ons.

Image 3

Cookies

All Fiction maakt gebruik van technische en functionele cookies. Wij plaatsen geen marketing-, tracking of third party cookies. We maken alleen gebruik van analytische en functionele cookies en zorgen ervoor dat bezoekers anoniem blijven. Hun gegevens worden níét gedeeld met derde partijen en IP-adressen worden geanonimiseerd. Daarom zie je geen cookie melding bij het openen van www.allfiction.nl.

Image 3

Jij of U?

Vroeger sprak je mensen die je niet kende altijd met u aan. 'Je en jij' was voor intimi. Tegenwoordig zeg ik 'je en jij' tegen iedereen die dichtbij me staat, mijn lief, mijn collega’s, vrienden en bekenden. Soms wil je een gesprek niet moeilijker maken dan het al is. De koning, de burgemeester, de wijkagent, ik zal ze met 'u' aanspreken, ook al zijn ze veel jonger dan ik.

Schrijvers en lezers zijn op elkaar aangewezen, ze hebben elkaar nodig. Voor deze website en alle andere vormen van communicatie vanuit All Fiction kies ik voor 'je en jij', in de hoop dat dit het contact met lezers directer zal maken.

Image 3

Privacy

All Fiction is een onafhankelijke uitgeverij van Nederlandstalige fictie rond het werk van politie en justitie. Wij produceren boeken in drie verschijningsvormen: luisterboeken, e-boeken en gedrukte boeken. Daarnaast publiceert All Fiction onder de titel Achter de woorden twee periodieken: een podcast en een digitale nieuwsbrief, allebei gratis. Privacy verklaring