Het Vandros-proces tegen Willem Holleeder (6)

Soms neem ik in dit weblog relevante teksten van anderen op. Dit keer een korte ‘stand van zaken’ rond het Vandros-proces door Han Koch in het dagblad Trouw.

Schuld van Holleeder is niet bewezen, vinden zijn advocaten

Willem Holleeder getekend door Aloys Oosterwijk
© Illustratie Aloys Oosterwijk

De verdediging van Holleeder bepleit vrijspraak: de getuigen zouden niet betrouwbaar zijn en er zijn andere verdachten in beeld.

De zussen Astrid en Sonja Holleeder hebben veel verteld, maar bewijs voor vijf moorden was in hun verklaringen niet te vinden. Ex-vriendin Sandra den Hartog getuigde tegen Willem Holleeder uit dubieuze motieven. En er is volstrekt onvoldoende bewijs dat Holleeder als lid van een criminele organisatie moord of doodslag uitlokte, of medepleger was. Voor de advocaten van ‘De Neus’ is slechts een uitspraak mogelijk en dat is vrijspraak.

Op dag 59 van het monsterproces tegen Holleeder sloten ze een pleidooi van vijf dagen af. Hun verweer? Er zijn alternatieve scenario’s die anderen aanwijzen als schuldige. En de getuigen zijn onbetrouwbaar.

Voor de vijf moorden en een doodslag uit het begin van deze eeuw is geen bewijs geleverd dat rechtstreeks Holleeder in beeld brengt. De rechtbank moet het doen met veel verklaringen. Het OM, dat eerder al levenslang eiste, komt met die verklaringen in de hand uit bij Willem Holleeder. Maar dat hoeft niet per se. Volgens de advocaten was de sfeer in het criminele circuit ruim vijftien jaar geleden dermate verziekt dat er meerdere personen zijn die belang hadden bij het vermoorden van bijvoorbeeld Cor van Hout ( 24 januari 2003), Willem Endstra (17 mei 2004) of John Mieremet (2 november 2005).

De verklaringen van Holleeders zussen zijn volgens de advocaten vooral erg wankel

Met dit verweer van het alternatieve scenario probeert de verdediging te morrelen aan de overtuiging van de rechter. Een voorbeeld? Van Hout, de collega Heineken-ontvoerder van Holleeder. Hij maakte onder invloed van drank vele vijanden. En zo hadden de advocaten voor elke moord wel een scenario dat in een andere richting wees dan Holleeder. In veel van die scenario’s komt de in 2011 in Amsterdam vermoorde Stanley Hillis bovendrijven als kwade genius.

De verklaringen van Holleeders zussen zijn volgens de advocaten te wankel. Astrid lijdt volgens de verdediging aan een posttraumatische stressstoornis. In de ogen van advocaat Sander Janssen heeft zij een eigen blik op de werkelijkheid gekregen en bewijs geschapen. Of de rechter daar maar rekening mee wilde houden. Voor de verklaringen van Sonja en ex-vriendin Sandra geldt een vergelijkbaar verhaal. De beide vrouwen hebben lange tijd justitie achter zich aan gehad voor het bezitten van crimineel verkregen vermogen. Sonja als weduwe van Cor van Hout en Sandra als ex van de geliquideerde crimineel Sam Klepper. De advocaten suggereerden dat de beide vrouwen er dus belang bij hadden het Openbaar Ministerie te gerieven met hun verklaringen.

Een half miljoen pagina’s telt het dossier inmiddels maar nergens wordt bewezen dat Holleeder deel uitmaakte van een criminele organisatie, vinden de advocaten. Op 25 maart gaat het proces verder, in de eerste week van juli is de uitspraak.

Han Koch, Trouw, 16 maart 2019