Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Juridische begrippen

'Mensen die bij de politie werken, zowel recherche als blauw, gebruiken onderling een ontoegankelijke mix van afkortingen, formele vaktaal­ en beroepsjargon. Ooit is dat begonnen met portoprotocol, een poging om het meeluisteren met de hulpdiensten te ontmoedigen. Tegenwoordig hebben wij een recherchewoordenboek voor straattaal nodig om criminele communicatie te kunnen begrijpen.'

Maarten Severyn over vaktaal

Achter de woorden: je weet niet wat je leest

Juridische begrippen uit de wereld van het Openbaar Ministerie

Ook de wereld van het Openbaar Ministerie kent vele afkortingen, en in een aantal gevallen staan ze voor nogal ingewikkeld juridisch jargon. Dat bevordert de communicatie tussen vakgenoten, maar is een probleem als de juridische boodschap de mensen die het aangaat niet of maar gedeeltelijk bereikt. Met deze afkortingen zal ik de geïnteresseerde lezer van Severyn & Govaert zo min mogelijk vermoeien, maar ik ga ze net als voor de andere categorieën bijhouden in een overzicht dat je hieronder kunt raadplegen. 

In dit bestand zul je de betekenis van de meeste juridische begrippen uit de wereld van het Openbaar Ministerie kunnen vinden. Vaak actueel, soms van wat langer geleden, maar altijd een poging tot verheldering. En alles op alfabetische volgorde natuurlijk…

NB.: Dit overzicht wordt regelmatig aangevuld. Heb je aanvullingen of correcties?  Heel graag, twee weten meer dan één, toch? Stuur in dat geval alsjeblieft een mailtje naar All Fiction. Dank alvast! Veel leesplezier!

Kennisbank All Fiction - Juridische begrippen

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 8 namen in deze lijst die beginnen met de letter K.
KAMER
Onderdeel van een rechterlijk college, zoals een strafkamer, belastingkamer, vreemdelingenkamer of militaire kamer. Zie ook: Enkelvoudige kamer en Meervoudige kamer.
KANTONRECHTER
De kantonrechter behandelt zowel civiele zaken als strafzaken. Het is een alleensprekende rechter die zaken als overtredingen uit het strafrecht, arbeidszaken, huurzaken en zaken onder de 25.000,- euro behandelt. Vroeger was het kantongerecht een apart gerecht naast de rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad. De kantongerechten zijn opgegaan in de rechtbanken. De term kantonrechter is blijven bestaan.
KINDERRECHTER
Rechter die strafzaken tegen minderjarigen (12-18 jaar) en de civiele jeugdbeschermingszaken behandelt.
KINDERRECHTSWINKEL
Wordt ook kinder- en jongerenrechtswinkel genoemd. Kinderen en jongeren kunnen er terecht met al hun vragen over rechten en wetten. Voor hulp en advies.
KLUISVERKLARING
Een verklaring van een (kroon)getuige en/of verdachte waarvan de officier van justitie garandeert dat deze in een kluis wordt bewaard en pas operationeel gebruikt zal worden indien er overeenstemming is bereikt over de voorwaarden waaronder dat gebeurt.
KOP-STAARTVONNIS
Een vonnis is een uitspraak van de rechter. Normaal gesproken staat hierin, naast de beslissing van de rechter, een uitgebreide uitleg over hoe hij tot zijn oordeel is gekomen. In een kop-staartvonnis staat alleen tussen wie de zaak speelt en welke beslissing de rechter heeft genomen. Omdat de uitleg achterwege wordt gelaten, kan de rechter zijn beslissing snel bekendmaken, soms is dat nodig. De rechter zal uiteindelijk altijd binnen een paar dagen met een volledig vonnis komen, waarin hij uitleg geeft over zijn beslissing. Dat is hij verplicht, want rechtspraak is openbaar. Iedereen moet de beslissing van de rechter kunnen controleren. Als iemand in hoger beroep gaat, is het belangrijk dat de raadsheren en rechters in hoger beroep kunnen zien waarop de rechter zijn oordeel heeft gebaseerd.
KORT GEDING
Een zaak binnen het civiele recht die haast heeft. Bij een kort geding doet de rechter heel gauw een uitspraak die geldt als voorlopige voorziening.
KWALITEITSOFFICIER
Ervaren Officier van Justitie in een team op het parket, belast met de aandacht voor de inhoudelijke kwaliteit van de zaken die door dat team worden vervolgd.