Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Juridische begrippen

'Mensen die bij de politie werken, zowel recherche als blauw, gebruiken onderling een ontoegankelijke mix van afkortingen, formele vaktaal­ en beroepsjargon. Ooit is dat begonnen met portoprotocol, een poging om het meeluisteren met de hulpdiensten te ontmoedigen. Tegenwoordig hebben wij een recherchewoordenboek voor straattaal nodig om criminele communicatie te kunnen begrijpen.'

Maarten Severyn over vaktaal

Achter de woorden: je weet niet wat je leest

Juridische begrippen uit de wereld van Rechtspraak en Openbaar Ministerie

Ook de wereld van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie kent vele begrippen en afkortingen, en in een aantal gevallen staan ze voor nogal ingewikkeld juridisch jargon. Dat bevordert de communicatie tussen vakgenoten, maar is een probleem als de juridische boodschap de mensen die het aangaat niet of maar gedeeltelijk bereikt. Met deze begrippen en afkortingen zal ik de geïnteresseerde lezer van Severyn & Govaert zo min mogelijk vermoeien, maar ik ga ze net als voor de andere categorieën bijhouden in een overzicht dat je hieronder kunt raadplegen. 

In dit bestand zul je de betekenis van de meeste juridische begrippen uit de wereld van Rechtspraak en Openbaar Ministerie kunnen vinden. Vaak actueel, soms van wat langer geleden, maar altijd een poging tot verheldering. En alles op alfabetische volgorde natuurlijk…

NB.: De drie overzichten in de Kennisbank van All Fiction worden regelmatig aangevuld met nieuwe vaktermen uit de wereld van politie en justitie. Heb je aanvullingen of correcties?  Heel graag, twee weten meer dan één, toch? Stuur in dat geval alsjeblieft een mailtje naar All Fiction. Dank alvast! Veel leesplezier!

Kennisbank All Fiction - Juridische begrippen

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 20 Juridische begrippen in deze lijst die beginnen met de letter E.
ECONOMISCHE POLITIERECHTER
De economische politierechter behandelt strafzaken die in of door een bedrijfsmatige constructie worden begaan. Voorbeelden van vergrijpen die door hem worden afgedaan zijn overtredingen van de winkeltijdenwet, de warenwet of de regels voor het uitrijden van mest. De economische politierechter behandelt ook milieuzaken en vuurwerkdelicten.
EED OF BELOFTE
Plechtige verklaring van een getuige op de zitting dat hij de waarheid zal spreken. Hij is dit verplicht. Als hij opzettelijk een valse verklaring aflegt, maakt hij zich schuldig aan meineed.
EENVOUDIG/ENKELVOUDIG DELICT
Lichtste vorm van een delict, bijvoorbeeld diefstal.
EERSTE EN ENIGE AANLEG
Aanleg staat voor de rechterlijke instantie waar de behandeling van een zaak plaatsvindt. De rechtbank is de eerste aanleg, het gerechtshof de tweede aanleg oftewel de hoger-beroepsinstantie (of de Centrale Raad van Beroep, College van Beroep voor het bedrijfsleven of de Afdeling bestuur van de Raad van State).
EERSTE INSTANTIE
Dat is het gerecht waar een procedure begint. Meestal is dat de rechtbank. Ook wel Eerste aanleg. Zie ook Eerste en enige aanleg.
EERSTE/PRIMAIRE VORDERING
Eerste vordering/tenlastelegging of verzoek. Met een primaire vordering wordt aangegeven welke vordering de belangrijkste is in een reeks. Zie ook: Subsidiair.
EIS
De straf die opgelegd zou moeten worden volgens de officier van justitie.
EISER
De partij (een persoon of een rechtspersoon) die van een andere partij iets eist en daarom die zaak voor de rechter brengt. De eisende partij.
ELEKTRONISCH TOEZICHT
Experiment waarbij een veroordeelde zijn straf thuis mag uitzitten. Door een elektronische chip in een niet te verwijderen enkelband kan op afstand worden gecontroleerd of een veroordeelde zich aan zijn huisarrest houdt. Wordt ook huisarrest genoemd.
EMBARGO-ONDERZOEK
Onderzoek met vertrouwelijke status. Alleen in zeer beperkte kring mag men weten dat het onderzoek loopt, ook de resultaten worden met zo min mogelijk mensen gedeeld.
ENKELVOUDIG OVJ
Officier van justitie die alleen eenvoudige zaken behandelt. Enkelvoudig betekent dat deze officier geen zaken doet bij de meervoudige kamer van de rechtbank. Veel enkelvoudige officieren van justitie waren eerder werkzaam als parketsecretaris en een groot deel stroomt later door naar het gewone ambt van officier.
ENKELVOUDIGE KAMER
Zitting met één rechter die rechtspreekt (bijvoorbeeld politierechter, kinderrechter, president in kort geding en economische politierechter). Zie ook: Meervoudige kamer.
ENQUÊTE
Een zitting waarin de rechter getuigen hoort in een civiele zaak.
EX NUNC
Vanaf nu. Beoordeling ex nunc is een beoordeling vanuit de huidige situatie, niet naar de situatie ten tijde van een gebeurtenis uit het verleden.
EX TUNC
Vanaf toen. Beoordeling ex tunc is een beoordeling naar de situatie van toen of vanaf het moment dat de gebeurtenis plaatsvond.
EXECUTIE VAN EEN VONNIS
Tenuitvoerlegging van een arrest, vonnis of beschikking, eventueel met behulp van een deurwaarder.
EXECUTORIAAL BESLAG
Handeling van de deurwaarder om bepaalde voorwerpen of gelden aan de macht van de verliezende partij te onttrekken, zodat daarmee degene die door de rechter in het gelijk is gesteld zijn voorwerpen terugkrijgt of zijn schuld betaald krijgt.
EXECUTORIALE TITEL
Dat is een afschrift van een rechterlijk vonnis, opgemaakt in een speciale vorm zodat de gerechtsdeurwaarder het vonnis ten uitvoer kan leggen. Een vonnis in executoriale vorm begint altijd met de woorden "In Naam van de Koning".
EXPLOOT | EXPLOIT
Verzamelnaam voor officiële stukken die uitsluitend door de bevoegde deurwaarder kunnen worden uitgebracht, bijvoorbeeld een dagvaarding.
EXTRA BEVEILIGDE INRICHTING
Ook wel EBI. Op deze speciale afdeling binnen de PI Vught (geopend in 1997, ook wel Unit 5), is sprake van extra zware beveiliging. Het is een gevangenis ín een gevangenis. Unit 5 bestaat uit vier afdelingen en er zijn zeven eenpersoonscellen per afdeling. Om een goede controle mogelijk te maken, is er van de zeven eenpersoonscellen per afdeling altijd één niet bezet. In totaal is er dus ruimte voor 24 gevangenen. De deuren zijn op afstand te bedienen en er zijn veel wanden van glas. Als een gedetineerde en een bewaarder samen in een ruimte zijn, is er altijd een tweede bewaarder bij. Er mogen in een ruimte niet meer dan vier gevangenen bij elkaar zijn, maar in dat geval zijn er geen bewaarders bij. Het is ook mogelijk dat een gedetineerde in een zogenoemd individueel regime komt. Dat betekent dat deze persoon dan geen contact mag hebben met anderen gevangenen. Een gevangene in de EBI mag geen activiteiten buiten de eigen afdeling hebben. De enige twee redenen om buiten de EBI van PI Vught te komen is voor een rechtszaak of een noodzakelijke medische behandeling. De Extra Beveiligde Inrichting heeft een extra muur rond het complex. Er is altijd zicht op het hele complex. De luchtplaats heeft tralies, zodat er geen helikopter kan landen. Er zijn nog nooit gevangenen uit de EBI ontsnapt.