Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Juridische begrippen

'Mensen die bij de politie werken, zowel recherche als blauw, gebruiken onderling een ontoegankelijke mix van afkortingen, formele vaktaal­ en beroepsjargon. Ooit is dat begonnen met portoprotocol, een poging om het meeluisteren met de hulpdiensten te ontmoedigen. Tegenwoordig hebben wij een recherchewoordenboek voor straattaal nodig om criminele communicatie te kunnen begrijpen.'

Maarten Severyn over vaktaal

Achter de woorden: je weet niet wat je leest

Juridische begrippen uit de wereld van Rechtspraak en Openbaar Ministerie

Ook de wereld van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie kent vele begrippen en afkortingen, en in een aantal gevallen staan ze voor nogal ingewikkeld juridisch jargon. Dat bevordert de communicatie tussen vakgenoten, maar is een probleem als de juridische boodschap de mensen die het aangaat niet of maar gedeeltelijk bereikt. Met deze begrippen en afkortingen zal ik de geïnteresseerde lezer van Severyn & Govaert zo min mogelijk vermoeien, maar ik ga ze net als voor de andere categorieën bijhouden in een overzicht dat je hieronder kunt raadplegen. 

In dit bestand zul je de betekenis van de meeste juridische begrippen uit de wereld van Rechtspraak en Openbaar Ministerie kunnen vinden. Vaak actueel, soms van wat langer geleden, maar altijd een poging tot verheldering. En alles op alfabetische volgorde natuurlijk…

NB.: De drie overzichten in de Kennisbank van All Fiction worden regelmatig aangevuld met nieuwe vaktermen uit de wereld van politie en justitie. Heb je aanvullingen of correcties?  Heel graag, twee weten meer dan één, toch? Stuur in dat geval alsjeblieft een mailtje naar All Fiction. Dank alvast! Veel leesplezier!

Kennisbank All Fiction - Juridische begrippen

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 10 Juridische begrippen in deze lijst die beginnen met de letter J.
JEUGDSTRAFRECHT
Strafrecht voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. Bij het jeugdstrafrecht vinden zittingen achter gesloten deuren plaats. De leeftijdsgrenzen kunnen variëren. 16- en 17-jarigen kunnen volgens de regels van het volwassenenstrafrecht worden berecht als de ernst van het delict, hun persoonlijkheid of de omstandigheden waaronder het feit is begaan daar aanleiding voor geeft. Jongeren van 18 tot 21 jaar kunnen op grond van hun persoonlijkheid volgens de regels van het jeugdstrafrecht berecht worden. De rechter bepaalt welk recht van toepassing is.
JURIDISCH LOKET
Het Juridisch Loket is een door de overheid ingestelde, onafhankelijke organisatie waar iedere burger terecht kan voor gratis juridisch advies.
JURISPRUDENTIE
Alle rechterlijke uitspraken. De jurisprudentie vormt een richtlijn voor de rechtspraak in latere, soortgelijke gevallen. Rechters kijken vaak wat collega’s in soortgelijke zaken hebben beslist.
JURIST
Een jurist is een rechtsgeleerd persoon, of iemand die juridisch werk doet. Jurist is geen wettelijk beschermde titel.
JUSTITIABELEN
Justitiabelen zijn alle mensen die bij DJI zijn ingesloten. Zij zijn gedetineerd in een penitentiaire inrichting (PI), een rijksjustitiële jeugdinrichting (RJJI) of zij verblijven in een detentiecentrum of een forensisch psychiatrisch centrum (FPC).
JUSTITIE
Verzamelbegrip voor functies die zich binnen de overheid bezighouden met de handhaving van het recht.
JUSTITIE IN DE BUURT
Experimentele kantoren van het Openbaar Ministerie in probleemwijken van grote steden. Binnen deze keten van het JIB werkt het OM vaak in combinatie met andere justitiële instellingen, zoals de reclassering.
JUSTITIËLE DOCUMENTATIE
Officieel register waarin wordt bijgehouden wie op welk moment werd verdacht van een strafbaar feit en de afloop daarvan (sepot, vrijspraak of veroordeling). Personen die in dit register voorkomen, hebben 'een strafblad'.
JUSTITIËLE DOCUMENTATIEDIENST
Dienst die na veroordeling misdrijven op naam registreert en deze strafrechtelijke gegevens onder bepaalde voorwaarden verstrekt, bijvoorbeeld ten behoeve van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG).
JUSTITIËLE JEUGDINRICHTINGEN
In justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s) worden de vrijheidsstraffen en maatregelen uitgevoerd die zijn opgelegd aan jongeren. De uitvoering richt zich op de opvoeding van de jongere. Voorbereiding op diens terugkeer in de maatschappij staat hierbij centraal. Een deel van de inrichtingen zijn Rijks Justitiële Jeugdinrichtingen en een deel zijn Particuliere Jeugdinrichtingen.