Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Juridische begrippen

'Mensen die bij de politie werken, zowel recherche als blauw, gebruiken onderling een ontoegankelijke mix van afkortingen, formele vaktaal­ en beroepsjargon. Ooit is dat begonnen met portoprotocol, een poging om het meeluisteren met de hulpdiensten te ontmoedigen. Tegenwoordig hebben wij een recherchewoordenboek voor straattaal nodig om criminele communicatie te kunnen begrijpen.'

Maarten Severyn over vaktaal

Achter de woorden: je weet niet wat je leest

Juridische begrippen uit de wereld van Rechtspraak en Openbaar Ministerie

Ook de wereld van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie kent vele begrippen en afkortingen, en in een aantal gevallen staan ze voor nogal ingewikkeld juridisch jargon. Dat bevordert de communicatie tussen vakgenoten, maar is een probleem als de juridische boodschap de mensen die het aangaat niet of maar gedeeltelijk bereikt. Met deze begrippen en afkortingen zal ik de geïnteresseerde lezer van Severyn & Govaert zo min mogelijk vermoeien, maar ik ga ze net als voor de andere categorieën bijhouden in een overzicht dat je hieronder kunt raadplegen. 

In dit bestand zul je de betekenis van de meeste juridische begrippen uit de wereld van Rechtspraak en Openbaar Ministerie kunnen vinden. Vaak actueel, soms van wat langer geleden, maar altijd een poging tot verheldering. En alles op alfabetische volgorde natuurlijk…

NB.: De drie overzichten in de Kennisbank van All Fiction worden regelmatig aangevuld met nieuwe vaktermen uit de wereld van politie en justitie. Heb je aanvullingen of correcties?  Heel graag, twee weten meer dan één, toch? Stuur in dat geval alsjeblieft een mailtje naar All Fiction. Dank alvast! Veel leesplezier!

Kennisbank All Fiction - Juridische begrippen

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 7 Juridische begrippen in deze lijst die beginnen met de letter L.
LANDELIJK COÖRDINATIEPUNT ARRESTATIEBEVELEN
Het Landelijk Coördinatiepunt Arrestatiebevelen (LCA) is een speciaal onderdeel van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Het LCA voert drie taken uit: het zorgen voor de plaatsing van veroordeelden met een vrijheidsstraf in de gevangenis (zie: penitentiaire inrichting of PI, huis van bewaring), het coördineren van taakstraffen en arrestatiebevelen. Als je door een strafrechter bent veroordeeld tot een vrijheidsstraf dan krijg je, als je op vrije voeten bent, een arrestatiebevel of je wordt in de gelegenheid gesteld om jezelf te melden bij een bepaalde gevangenis. Als je door een strafrechter bent veroordeeld tot een taakstraf, dan moet je verplicht een werk en/of leerstraf met goed gevolg afronden/afsluiten. Het OM stuurt de uitspraken van de strafrechter door aan het LCA. Het LCA draagt de zaak dan over aan de reclassering. Met uitvoering van de taakstraf is het LCA dus niet belast, wel houdt het LCA bij of de taakstraf binnen de vastgestelde termijnen goed wordt uitgevoerd. Als je een verkeersboete, een opgelegde geldboete bij strafrechtelijk vonnis, een schadevergoedings- of ontnemingsmaatregel niet (volledig) betaalt dan kun je worden opgepakt en ondergebracht in een gevangenis. De politie krijgt met het arrestatiebevel als het ware de opdracht om jou aan te houden en op te sluiten.
LANDSADVOCAAT
Zelfstandig advocaat die het rijk adviseert of namens het rijk optreedt als raadsman.
LEERSTRAF
Het verplicht volgen van een cursus of training als straf voor jeugdigen, met de bedoeling er iets van op te steken.
LEGALISATIE
Wettiging; verklaring van echtheid.
LIJDELIJK
In het civiele recht is de rechter lijdelijk. Dat betekent dat hij alleen beslist op de geschilpunten die de partijen zelf naar voren brengen en een afwachtende houding aanneemt. In het strafproces en het bestuursproces is de rechter daarentegen leidend; hij onderzoekt de zaak die aan hem wordt voorgelegd.
LIK OP STUK
Snel afhandelen van zaken door politie en justitie. De wetsovertreder krijgt meteen een acceptgiro voor de boete of een dagvaarding om op de zitting te komen.
LITISPENDENTIE
De situatie dat een geschil al bij een andere rechter in behandeling is.