Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Juridische begrippen

'Mensen die bij de politie werken, zowel recherche als blauw, gebruiken onderling een ontoegankelijke mix van afkortingen, formele vaktaal­ en beroepsjargon. Ooit is dat begonnen met portoprotocol, een poging om het meeluisteren met de hulpdiensten te ontmoedigen. Tegenwoordig hebben wij een recherchewoordenboek voor straattaal nodig om criminele communicatie te kunnen begrijpen.'

Maarten Severyn over vaktaal

Achter de woorden: je weet niet wat je leest

Juridische begrippen uit de wereld van Rechtspraak en Openbaar Ministerie

Ook de wereld van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie kent vele begrippen en afkortingen, en in een aantal gevallen staan ze voor nogal ingewikkeld juridisch jargon. Dat bevordert de communicatie tussen vakgenoten, maar is een probleem als de juridische boodschap de mensen die het aangaat niet of maar gedeeltelijk bereikt. Met deze begrippen en afkortingen zal ik de geïnteresseerde lezer van Severyn & Govaert zo min mogelijk vermoeien, maar ik ga ze net als voor de andere categorieën bijhouden in een overzicht dat je hieronder kunt raadplegen. 

In dit bestand zul je de betekenis van de meeste juridische begrippen uit de wereld van Rechtspraak en Openbaar Ministerie kunnen vinden. Vaak actueel, soms van wat langer geleden, maar altijd een poging tot verheldering. En alles op alfabetische volgorde natuurlijk…

NB.: De drie overzichten in de Kennisbank van All Fiction worden regelmatig aangevuld met nieuwe vaktermen uit de wereld van politie en justitie. Heb je aanvullingen of correcties?  Heel graag, twee weten meer dan één, toch? Stuur in dat geval alsjeblieft een mailtje naar All Fiction. Dank alvast! Veel leesplezier!

Kennisbank All Fiction - Juridische begrippen

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 9 Juridische begrippen in deze lijst die beginnen met de letter W.
WEDERRECHTELIJK
In strijd met het geldende recht.
WERKSTRAF
Onbetaalde arbeid die de strafrechter oplegt in plaats van een gevangenisstraf. Het werk wordt meestal verricht in ziekenhuizen, bejaardencentra, kinderboerderijen, sportclubs, gemeenten en dergelijke. Zie ook: Taakstraf en Leerstraf.
WET ADMINISTRATIEFRECHTELIJKE HANDHAVING VERKEERSVOORSCHRIFTEN
De Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (de wet Mulder) bepaalt in Nederland voor veel verkeersovertredingen dat deze volgens het bestuursrecht worden afgedaan, niet volgens het strafrecht. De naam Mulder verwijst naar Albert Mulder (1916-1995), de voormalig secretaris-generaal van het ministerie van Justitie die de commissie leidde die de wet ontwierp.
WET OVERDRACHT TENUITVOERLEGGING STRAFVONNISSEN
De Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen (WOTS) is een Nederlandse wet die de overname van buitenlandse strafrechtelijke beslissingen door Nederland en de overdracht van Nederlandse strafrechtelijke beslissingen naar het buitenland regelt. Onder deze beslissingen vallen zowel vonnissen en arresten die gewezen zijn naar aanleiding van een strafbaar feit, als ook bestuursrechtelijk opgelegde sancties en maatregelen die open staan voor beroep bij de rechter. De overname en overdracht van strafvonnissen is een vorm van primaire rechtshulp.
WETBOEK VAN STRAFRECHT
Het Wetboek van Strafrecht regelt welke delicten als een misdrijf en welke delicten als een overtreding worden beschouwd en welke soorten straffen daarvoor opgelegd kunnen worden.
WETBOEK VAN STRAFVORDERING
In het Wetboek van Strafvordering staan de regels voor de opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten en voor de tenuitvoerlegging van opgelegde straffen. Politie, OM, rechters en advocaten moeten zich hier aan houden.
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK- EN DOCUMENTATIECENTRUM
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC), Kennisinstituut voor de rechtsstaat, is een onafhankelijk kennisinstituut dat valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het WODC draagt via hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek bij aan behoud en verbetering van de rechtsstaat.
WETGEVER
De regering, Eerste en Tweede Kamer maken samen alle wetten. Zij zijn de wetgever, ook wel wetgevende macht.
WRAKING
Het verzoek aan de rechtbank om een rechter in een bepaalde zaak te vervangen, omdat hij partijdig zou zijn in jouw nadeel.