Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Links

‘Je moet willen luisteren.’

Maarten Severyn over verhoortechniek

Onderstaande links zijn een bezoek waard

Politie en de strijd tegen de misdaad

Afluisteren en/of tappen – Informatie over het tappen van telefoongesprekken en internetverkeer.
AIVD – Dit onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken beschermt de democratische rechtsorde en staatsveiligheid en voert operationele activiteiten uit om die veiligheid te bevorderen.
Amber Alert – Enkele keren per jaar wordt een kind ontvoerd door een onbekende dader, meestal met als doel seksueel misbruik van het kind. Het risico bestaat dat het kind uit angst voor ontdekking om het leven wordt gebracht. In zo’n geval wordt Amber Alert ingezet.
Arrestatieteam – Deze gespecialiseerde eenheden van de politie worden ingezet bij levensbedreigende situaties als een gijzeling, een arrestatie van een vuurwapengevaarlijke verdachte of een potentiële zelfmoordenaar.
Cold cases: de zaken – Coldcaseteams van de politie proberen onopgeloste zaken tot een goed einde te brengen en te zorgen dat het recht zijn loopt heeft.
Dienst Justis – Wet wapens en munitie – Informatie van de overheid over de wapenwetgeving in Nederland.
DNA – Informatie over erfelijke eigenschappen en sporen als haren, speeksel, sperma en bloed.
Drugs – Informatie over verdovende, oppeppende en hallucinerende middelen.
Drugshandel – Wat zijn de gevaren van drugshandel?
Europol – Informatie over de strijd tegen internationale drugshandel, witwaspraktijken, georganiseerde fraude, vervalsing van de euro, mensensmokkel en terrorisme.
Forensische Opsporing – Informatie over de forensische specialisten die werken in de dactyloscopie en biometrie, ontmanteling van drugslaboratoria, bijzondere zoekingen, coördinatie van onderzoek bij calamiteiten, en visualisatie en reconstructie bij misdrijven.
Informatie over de recherche – De recherche heeft als taak misdrijven op te lossen en verdachten op te sporen van ondermeer zedenmisdrijven, drugscriminaliteit, moord en fraude.
Georganiseerde misdaad – Informatie over mensenhandel, grootschalige fraude, internetcriminaliteit, witwaspraktijken en de vermenging van de legale boven- en de illegale onderwereld.
Gezocht – Een lijst van verdachten of slachtoffers van een misdrijf. Ook vind je hier daders die zijn veroordeeld voor een misdrijf, maar die vluchtten voor ze hun straf konden uitzitten.
Gezocht en vermist: dossiers – Honderden dossiers van gezochte en vermiste personen.
Interpol – Engelstalige site over de strijd tegen de internationaal georganiseerde misdaad.
Juridisch Loket
Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies. Via hun website helpen ze je met informatie, tips en voorbeeldbrieven. Ze geven ook persoonlijk advies in de categorie Politie & Justitie.
Kinderporno – Informatie over groomers, afgeschermde en besloten netwerken, versleutelde bestanden en de steeds groeiende hoeveelheid kinderpornografische afbeeldingen en films.
Korpscheftaken (vroeger: Bijzondere Wetten) – De afdeling Korpscheftaken is verantwoordelijk voor het behandelen van vergunningaanvragen op grond van bijzondere wetten en het coördineren van het toezicht op de naleving ervan.
Mensenhandel – Informatie over uitbuiting, dwang, geweld, chantage en misleiding. Over dingen moeten doen waarvoor je niet kiest, zoals onder het minimumloon werken of gedwongen prostitutie.
Moord en doodslag – Informatie over wat je kunt doen wanneer je te maken krijgt met een levensdelict.
Moordzaken – overzichtelijke site met achtergronden van moordzaken.
Nationale Politie – De site van de Nationale Politie.
Nationale Opsporingslijst – Iedereen die dringend gezocht wordt door de politie.
Nederlandse DNA-databank – Het Nederlands Forensisch Instituut beheert de  Nederlandse DNA-databanken, ondermeer voor strafzaken, voor vermiste personen en de eliminatiedatabank. Die laatste is een verzameling DNA-profielen van mensen die direct of indirect met DNA in contact kunnen komen, zoals politiemensen die sporen veiligstellen op de plaats delict en laboratoriumpersoneel dat betrokken is bij het zoeken naar sporen en de vervaardiging van DNA-profielen.
NFI – Informatie over betrouwbaar sporenonderzoek.
Opsporing – Informatie over de rolverdeling tussen recherche, Openbaar Ministerie (OM) en andere opsporingsinstanties voor de opsporing en vervolging van verdachten van strafbare feiten.
Slachtofferhulp
Slachtofferhulp Nederland helpt ondermeer na misdrijven. Slachtoffers kunnen bij hen terecht voor emotionele steun, zij helpen in het strafproces en ondersteunen bij het vergoed krijgen van schade. Slachtofferhulp biedt aan slachtoffers de beste hulp op het gebied van emotionele, praktische en juridische hulpverlening.
Terrorisme – Informatie over misdaden die vanuit ideologische motieven worden gepleegd, over het ontwrichten van de maatschappij, over haatzaaien, over het voorbereiden of plegen van ernstig geweld. Het doel is vrijwel altijd om maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.
Vermiste personen – Iemand verdwijnt plotseling. Bij 80% van de vermissingen wordt het binnen 24 tot 48 uur duidelijk waar de vermiste is. Soms is er iets ergs gebeurd. Bij 20% duurt de vermissing langer en een paar keer per jaar blijft het volstrekt onduidelijk waar iemand gebleven is.
Wet wapens en munitie – Informatie van de overheid over wapenwetgeving in Nederland.
Wet wapens en munitie (tekst) – De letterlijke tekst van de Wet Wapens en Munitie.

Openbaar Ministerie

Actuele strafzaken – In deze agenda strafzittingen vind je een selectie uit de honderden strafzaken die wekelijks door het OM aan de rechter worden voorgelegd.
Alles over detentie – De Dienst Justitiële Inrichtingen voert straffen en vrijheidsbenemende maatregelen uit die door de rechter zijn opgelegd. Met 38 locaties verspreid over het land en een personeelsbestand van ruim 13.000 medewerkers is DJI een van de grootste overheidsorganisaties van Nederland. Jaarlijks worden er ruim 37.000 nieuwe gedetineerden ingesloten in verschillende soorten inrichtingen. Er zijn gevangenissen en huizen van bewaring voor volwassenen (penitentiaire inrichting, PI); speciale inrichtingen voor jongeren (Justitiële Jeugdinrichtingen, JJI); forensische psychiatrische centra (FPC) voor (tbs-)patiënten en detentiecentra (DC) voor vreemdelingen.
Alles over rechtspraak – De website van rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad der Nederlanden en de bijzondere colleges. Met informatie over de procedures bij rechtszaken, uitspraken en de organisatie van de rechtspraak.
Openbaar Ministerie – Het OM heeft de leiding over de opsporing en vervolging van strafbare feiten en is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Het OM werkt samen met politie en andere opsporingsdiensten. De officier van justitie leidt het opsporingsonderzoek. Het OM heeft de taak om te zorgen dat het vonnis van de rechter wordt uitgevoerd; boetes moeten worden betaald, gevangenisstraffen uitgezeten en taakstraffen uitgevoerd. Samen met de rechters is het OM onderdeel van de rechterlijke macht.
Openbaar Ministerie: de organisatie – Het OM is een landelijke organisatie verdeeld over tien arrondissementen, gelijk aan de tien regionale eenheden van de politie. Daarnaast richt het Landelijk Parket zich op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad en bestrijdt het Functioneel Parket criminaliteit op het gebied van milieu, economie en fraude. Bij het arrondissementsparket Amsterdam, verantwoordelijk voor het afdoen van strafzaken binnen de politie-eenheid Amsterdam, werken ongeveer 75 officieren van justitie.
Verdachte – Informatie over het recht op bijstand van een advocaat, hoelang een voorarrest mag duren en wanneer een zaak voor de rechter gebracht moet worden.

Criminaliteit

Crimesite – misdaadsite van Wim van de Pol.
Crimelink – site en tijdschrift over alle facetten van misdaad & veiligheid.
Criminologie – site van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie.
Misdaadjournalist – misdaadsite van wijlen Hendrik Jan Korterink.


Openbare archieven

Archieven – Dé site voor historisch onderzoek. Hier vind je 86 deelnemende organisaties; meer dan 54.000 archieven en collecties met ruim 183 miljoen beschrijvingen van archiefstukken; meer dan 1.082.000 afbeeldingen; meer dan 85.000.000 personen; 2.602.311 krantenpagina’s; meer dan 1.074.000 locaties, maar ook de adressen van meer dan 3250 historische instellingen of websites.
Delpher – Dé site voor het zoeken in de gedrukte media: ruim 90 miljoen pagina’s uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften.


Schrijven en uitgeven

Auteursbond – de Nederlandse beroeps- en belangenvereniging van schrijvers en vertalers.
Bazarow – Dé (recensie)website voor boeken én schrijvers, met een actuele agenda van komende evenementen en boekpresentaties. 
Journalistiek | Non-fictie – De sectie Journalistiek en Non-fictie van de Auteursbond, schrijvers over de veelzijdige werkelijkheid.
Misdaadauteurs – De sectie misdaadauteurs van de Auteursbond, schrijvers van alle denkbare typen thrillers.
Netwerk Scenarioschrijvers – Dé Nederlandse beroepsvereniging voor schrijvers van films en televisieseries.
Schrijfwijzer, alles over taal en tekst.
Vrije Uitgevers – DVU, een Nederlandse cluster van ruim 400 kleine, zelfstandige uitgevers. DVU ondersteunt kleine en middelgrote uitgeverijen bij het produceren, vermarkten en verkopen van hun boeken.
Vereniging van Zelfstandige Uitgevers – VZU, een beroepsvereniging voor onafhankelijke uitgevers. De VZU ondersteunt uitgevers en inspireert hen bij de uitoefening van hun vak.