Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Politietaal

'Mensen die bij de politie werken, zowel recherche als blauw, gebruiken onderling een ontoegankelijke mix van afkortingen, formele vaktaal­ en beroepsjargon. Ooit is dat begonnen met portoprotocol, een poging om het meeluisteren met de hulpdiensten te ontmoedigen. Tegenwoordig hebben wij een recherchewoordenboek voor straattaal nodig om criminele communicatie te kunnen begrijpen.'

Maarten Severyn over vaktaal

Achter de woorden: je weet niet wat je leest

Achter-de-woorden-kaal

Politietaal: vaktermen uit de wereld van de politie

De interne communicatie bij de politie kent door de jaren heen honderden ‘staande uitdrukkingen’ en sinds de vorming van de Nationale Politie is dat aantal fors omhoog gegaan. Om tijdens mijn research te kunnen begrijpen wat ik lees, hanteer ik inmiddels meerdere lijsten van termen en steekwoorden uit het politiejargon. Deze geheimtaal hou ik voor de geïnteresseerde lezer van Severyn & Govaert bij in een groeiend bestand. Ik wil de wereld waarover ik schrijf wel kunnen begrijpen 😉…

Deze vaktermen, het ‘beroepsjargon’, zijn meestal alleen voor ingewijden begrijpelijk. In dit overzicht leg ik uit wat de termen en steekwoorden uit de vaktaal van politie en justitie betekenen. Vaak actueel, soms van wat langer geleden, maar altijd een poging tot verheldering. En alles op alfabetische volgorde natuurlijk…

NB.: De drie overzichten in de Kennisbank van All Fiction worden regelmatig aangevuld met nieuwe vaktermen uit de wereld van politie en justitie. Heb je aanvullingen of correcties?  Heel graag, twee weten meer dan één, toch? Stuur in dat geval alsjeblieft een mailtje naar All Fiction. Dank alvast! Veel leesplezier!

Kennisbank All Fiction - Politietaal

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 19 Vaktermen in deze lijst die beginnen met de letter B.
BALKJE LEGGEN
Een lijntje coke voorbereiden.
BALLISTIEK
Ballistiek is de studie van het gedrag van een projectiel door de loop van een wapen (interne ballistiek), door de lucht (externe ballistiek) of na inslag in het doel (terminale ballistiek). De studie van het gedrag van het projectiel in het menselijk lichaam wordt wondballistiek genoemd.
BALLISTISCH ONDERZOEK
Forensisch wapen- en munitieonderzoek. Karakteristieke kenmerken van patroonhulzen, lopen en kogelpunten spelen daarbij een belangrjke rol.
BASE
De meest zuivere vorm van een drug, wordt vaak gerookt uit een basepijp (= waterpijp).
BEMONSTERD
'Er is bemonsterd': er zijn biologische sporen als bloed, speeksel e.d. afgenomen op de PD, bijvoorbeeld van een slachtoffer.
BERNHARD
Een Bernhardje is een portofoonterm voor bromfiets- of fietsdiefstal.
BETREDEN
Betreden staat voor zoekend rondkijken. Handen op de rug en alleen maar kijken. Een eventuele (tussen)deur mag worden geopend als dit nodig is voor de betreding.
BEVIND VAN ZAKEN
Handelen naar bevind van zaken: optreden in overeenstemming met de situatie die je aantreft, bijvoorbeeld op een PD.
BEVOEGD GEZAG
Bij de Nationale Politie is de korpschef formeel het bevoegd gezag. Henk van Essen is per 1 mei 2020 benoemd tot eerste hoofdcommissaris van politie (korpschef). In die functie geeft hij leiding aan de Nederlandse politie. Van Essen maakte al sinds 2013 deel uit van de korpsleiding. De laatste vier jaar was hij plaatsvervangend korpschef. Het bevoegd gezag is in de praktijk gemandateerd aan een eenheidschef (rang: hoofdcommissaris) en vaak per eenheid doorgemandateerd aan een districtschef of sectorhoofd. Deze treedt dan feitelijk op als bevoegd gezag.
BIOMETRIE
Biometrische gegevens zijn de meetbare eigenschappen van levende wezens. In opsporingsonderzoeken is het gebruik van gezichtsherkenning sterk in ontwikkeling.
BLAUWE WAAS
Vol adrenaline, opgezweept door zwaailicht en sirene.
BLIND IN BURGER
Opereren in burger, in een burgerauto / dienstauto zonder politiekenmerken.
BLUEVIEW
In BlueView kunnen documenten en gegevens uit verschillende handhavings- en opsporings­systemen in één keer worden bevraagd. Alle verhoren, aangiftes en gegevens van verdachten uit alle regionale eenheden worden hier opgeslagen. Het is een integrale bevragingsmodule die op trefwoord de BVHs van alle politie-eenheden (Basis Voorziening Handhaven) en het BPS (Bedrijfsprocessensysteem) van de Koninklijke Marechaussee kan doorzoeken op relevante informatie. BlueView zorgt voor een zeer diepgaande informatie-naslag voor de eenheden op straat.
BOB
De Wet Bijzonder Opsporingsbevoegdheden (BOB) regelt ingrijpende opsporingsmethoden als observatie, infiltratie, het uitlezen van historische telefoongegevens, het plaatsen van afluisterapparatuur in bijvoorbeeld autos, het opvragen van beelden van beveiligingscameras, pseudo-kopen (op Marktplaats bijvoorbeeld), infiltraties en afluisteren (het opnemen/inzien van vertrouwelijke communicatie per telefoon en/of mail). Deze wet regelt het toezicht op het gebruik, zowel intern bij de politie en het OM, als extern door de rechterlijke macht en de advocatuur. Gangbare duur van dergelijke maatregelen is een maand.
In diverse BOB-kamers in de verschillende hoofdbureau's werken OM en recherche samen. Rechercheurs kunnen daar snel en simpel toestemming vragen voor het zetten van een telefoontap of het opvragen van camerabeelden. Alles wordt vastgelegd, gecontroleerd en opgeborgen in kluizen. BOB-medewerkers zijn technisch goed onderlegd en op de hoogte van de nieuwste afluistertechnieken.

 
BOMMETJE
Kleine hoeveelheid coke of MDMA-kristallen in vloeipapier, bedoeld om te slikken.
BONEN
Criminele term voor kogels.
BOS
Het Beslissingondersteunend Systeem (BOS) is een softwareprogramma van de recherche om de keuzes en beslissingen rond forensisch onderzoek op een Plaats Delict te verbeteren. Het gaat dan vooral om het bemonsteren en veiligstellen van forensische sporen (waar ga je zoeken naar welke sporen) en het selecteren van SVOs (stukken van overtuiging = bewijsmateriaal) voor vervolgonderzoek, bijvoorbeeld door het NFI. Het programma ondersteunt politiemensen op een PD met informatie zoals die is opgenomen in registratiesystemen van de politie en NFI.
BOVEN DIENSTDOEN
Werken bij de recherche (ook wel burgerpot).
BRENGZAAK
Een 'brengzaak' wordt aan het rollen gebracht door een incident. De zaak Ananke en de zaak Babylon, deel 3 en 4 van Severyn & Govaert zijn goede voorbeelden van brengzaken.