Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Politietaal

'Mensen die bij de politie werken, zowel recherche als blauw, gebruiken onderling een ontoegankelijke mix van afkortingen, formele vaktaal­ en beroepsjargon. Ooit is dat begonnen met portoprotocol, een poging om het meeluisteren met de hulpdiensten te ontmoedigen. Tegenwoordig hebben wij een recherchewoordenboek voor straattaal nodig om criminele communicatie te kunnen begrijpen.'

Maarten Severyn over vaktaal

Achter de woorden: je weet niet wat je leest

Achter-de-woorden-kaal

Politietaal: vaktermen uit de wereld van de politie

De interne communicatie bij de politie kent door de jaren heen honderden ‘staande uitdrukkingen’ en sinds de vorming van de Nationale Politie is dat aantal fors omhoog gegaan. Om tijdens mijn research te kunnen begrijpen wat ik lees, hanteer ik inmiddels meerdere lijsten van termen en steekwoorden uit het politiejargon. Deze geheimtaal hou ik voor de geïnteresseerde lezer van Severyn & Govaert bij in een groeiend bestand. Ik wil de wereld waarover ik schrijf wel kunnen begrijpen 😉…

Deze vaktermen, het ‘beroepsjargon’, zijn meestal alleen voor ingewijden begrijpelijk. In dit overzicht leg ik uit wat de termen en steekwoorden uit de vaktaal van politie en justitie betekenen. Vaak actueel, soms van wat langer geleden, maar altijd een poging tot verheldering. En alles op alfabetische volgorde natuurlijk…

NB.: De drie overzichten in de Kennisbank van All Fiction worden regelmatig aangevuld met nieuwe vaktermen uit de wereld van politie en justitie. Heb je aanvullingen of correcties?  Heel graag, twee weten meer dan één, toch? Stuur in dat geval alsjeblieft een mailtje naar All Fiction. Dank alvast! Veel leesplezier!

Kennisbank All Fiction - Politietaal

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 13 Vaktermen in deze lijst die beginnen met de letter C.
CAUTIE
De cautie is de mededeling aan een verdachte dat deze het recht heeft om te zwijgen: 'U bent niet tot antwoorden verplicht'. De cautie moet voorkomen dat een verdachte ongewild meewerkt aan zijn eigen veroordeling.
CELLENCOMPLEX
In Amsterdam heeft de recherche de beschikking over drie cellencomplexen: het HB (Hoofdbureau Elandsgracht), het CZO (Cellencomplex Zuidoost) en het CNW (Cellencomplex Noord-west, naast bureau Meer en Vaart).
CHAPTER
Afdeling van een motorclub.
CHINEES
Chinees gaan (ook wel crypto of krypto): storingsapparatuur gebruiken die het onmogelijk maakt om communicatie via mobilofoon of portofoon te volgen.
CIVIEL VONNIS
Uitspraak van de rechter in een geschil tussen twee burgerlijke partijen (bedrijven, natuurlijke personen).
CODE 1000
Deze persoon komt niet voor in onze systemen.
CODE BRUIN
Koffie is klaar, portofoontaal voor pauze houden.
CODE i83
Deze persoon is lid van criminele jongerengroep.
COLA-PLUS
Cola met XTC-poeder daarin opgelost.
COLLEGA
Politiemensen spreken over collega (zonder lidwoord), dat gebeurt in alle rangen: Zij is collega.
COMPLOT
Een softwareprogramma. Dit plotsysteem regelt het centraal opereren van de Meldkamer. Tegenwoordig wordt de Meldkamer steeds vaker Operationeel Centrum (OC) genoemd.
CONFRONTATIEGLAS
Doorzichtige spiegel gebruikt bij de Oslo-confrontatie, ook wel line-up (= in een rij staan) of simpel confrontatie genoemd. Tijdens deze confrontatie moet een getuige van een misdrijf de dader aanwijzen uit een aantal naast elkaar opgestelde mensen.
CRYSTAL METH
Tina, crystal meth of ice zijn allemaal verschillende benamingen voor de verslavende harddrug methamfetamine. Tina wordt veel in de Nederlandse gayscene gebruikt. Methamfetamine is een sterke vorm van amfetamine (speed).