Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Politietaal

'Mensen die bij de politie werken, zowel recherche als blauw, gebruiken onderling een ontoegankelijke mix van afkortingen, formele vaktaal­ en beroepsjargon. Ooit is dat begonnen met portoprotocol, een poging om het meeluisteren met de hulpdiensten te ontmoedigen. Tegenwoordig hebben wij een recherchewoordenboek voor straattaal nodig om criminele communicatie te kunnen begrijpen.'

Maarten Severyn over vaktaal

Achter de woorden: je weet niet wat je leest

Achter-de-woorden-kaal

Politietaal: vaktermen uit de wereld van de politie

De interne communicatie bij de politie kent door de jaren heen honderden ‘staande uitdrukkingen’ en sinds de vorming van de Nationale Politie is dat aantal fors omhoog gegaan. Om tijdens mijn research te kunnen begrijpen wat ik lees, hanteer ik inmiddels meerdere lijsten van termen en steekwoorden uit het politiejargon. Deze geheimtaal hou ik voor de geïnteresseerde lezer van Severyn & Govaert bij in een groeiend bestand. Ik wil de wereld waarover ik schrijf wel kunnen begrijpen 😉…

Deze vaktermen, het ‘beroepsjargon’, zijn meestal alleen voor ingewijden begrijpelijk. In dit overzicht leg ik uit wat de termen en steekwoorden uit de vaktaal van politie en justitie betekenen. Vaak actueel, soms van wat langer geleden, maar altijd een poging tot verheldering. En alles op alfabetische volgorde natuurlijk…

NB.: De drie overzichten in de Kennisbank van All Fiction worden regelmatig aangevuld met nieuwe vaktermen uit de wereld van politie en justitie. Heb je aanvullingen of correcties?  Heel graag, twee weten meer dan één, toch? Stuur in dat geval alsjeblieft een mailtje naar All Fiction. Dank alvast! Veel leesplezier!

Kennisbank All Fiction - Politietaal

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 5 Vaktermen in deze lijst die beginnen met de letter E.
ECSTASY
XTC (ecstasy) is na cannabis de meest gebruikte partydrug in Nederland. Gebruik kan leiden tot een aantasting van de hersenen. XTC heeft een stimulerend en een bewustzijnsveranderend effect en is te koop in de vorm van pillen, capsules en poeders. De werkzame stof heet MDMA (3,4-methyleendioxy-methamfetamine).
EFEDRINE
Efedrine stimuleert je zenuwstelsel, bij gebruik voel je je alert, helder, klaarwakker en actief. Het middel werkt bloeddrukverhogend en kan je geestelijk afhankelijk maken. Het is een van de grondstoffen voor de productie van methamfetamine (ook wel Tina, ice of crystal meth).
EMBARGO-ONDERZOEK
Onderzoek met vertrouwelijke status. Alleen in zeer beperkte kring mag men weten dat het onderzoek loopt, ook de resultaten worden met zo min mogelijk mensen gedeeld.
ETALEUR
Ook wel potloodventer of exhibitionist: iemand die seksueel opgewonden raakt door het laten zien van zijn of haar geslachtsdelen aan iemand die dat niet verwacht. Veel mensen denken daarbij alleen aan enge mannen in donkere steegjes, maar er zijn ook vrouwen die het opwindend vinden om in het openbaar hun kleren uit te trekken. Zij krijgen meestal minder negatieve reacties dan mannen omdat vrouwelijk naakt sociaal gezien veel meer geaccepteerd is.
EXECUTIEVE POLITIE-AMBTENAREN
Deze werknemers komen in dienst nadat zij een verkorte politieopleiding hebben gevolgd. Zij worden als specialist aangesteld in de vakgebieden Intelligence, Forensische Opsporing (FO) en Operationeel Specialismen (OS) en hebben algemene opsporingsbevoegdheid.