Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Politietaal

'Mensen die bij de politie werken, zowel recherche als blauw, gebruiken onderling een ontoegankelijke mix van afkortingen, formele vaktaal­ en beroepsjargon. Ooit is dat begonnen met portoprotocol, een poging om het meeluisteren met de hulpdiensten te ontmoedigen. Tegenwoordig hebben wij een recherchewoordenboek voor straattaal nodig om criminele communicatie te kunnen begrijpen.'

Maarten Severyn over vaktaal

Achter de woorden: je weet niet wat je leest

Achter-de-woorden-kaal

Politietaal: vaktermen uit de wereld van de politie

De interne communicatie bij de politie kent door de jaren heen honderden ‘staande uitdrukkingen’ en sinds de vorming van de Nationale Politie is dat aantal fors omhoog gegaan. Om tijdens mijn research te kunnen begrijpen wat ik lees, hanteer ik inmiddels meerdere lijsten van termen en steekwoorden uit het politiejargon. Deze geheimtaal hou ik voor de geïnteresseerde lezer van Severyn & Govaert bij in een groeiend bestand. Ik wil de wereld waarover ik schrijf wel kunnen begrijpen 😉…

Deze vaktermen, het ‘beroepsjargon’, zijn meestal alleen voor ingewijden begrijpelijk. In dit overzicht leg ik uit wat de termen en steekwoorden uit de vaktaal van politie en justitie betekenen. Vaak actueel, soms van wat langer geleden, maar altijd een poging tot verheldering. En alles op alfabetische volgorde natuurlijk…

NB.: De drie overzichten in de Kennisbank van All Fiction worden regelmatig aangevuld met nieuwe vaktermen uit de wereld van politie en justitie. Heb je aanvullingen of correcties?  Heel graag, twee weten meer dan één, toch? Stuur in dat geval alsjeblieft een mailtje naar All Fiction. Dank alvast! Veel leesplezier!

Kennisbank All Fiction - Politietaal

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 16 Vaktermen in deze lijst die beginnen met de letter P.
PALM 4
Geheim software-programma van de Nationale Politie.
PESTEN VAN BOVENAF
De bazen pesten moeilijke types door ze op de gang te laten wachten, door bij het ochtendgebed te laten merken dat je zoiets nooit had mogen doen. Ook worden lastige collegas zonder verdere uitleg i.v.m. de onwerkzame situatie gedetacheerd naar een ander afdeling. Daar ben je dan overcompleet. Soms wordt een toegekende promotie vertraagd: je hebt recht op salarisschaal 9, wordt benoemd in 7, dan na een half jaar aanloop naar 8, en na weer een half jaar pas naar 9.
PIKETDIENST RECHERCHE
Een piketdienst bij de recherche kan soms wel een week duren. Je bent dan permanent oproepbaar.
PIT
Zwaailicht.
PITAUTO
Surveillancewagen met zwaailicht.
PLICHTSVERZUIM
Het niet nakomen van opgelegde verplichtingen, het overtreden van enig voorschrift en het doen of nalaten van iets wat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden hoort te doen of nalaten.
POLITIECEL
Een cel in een Nederlandse politiecellencomplex is ingericht met een plastic matras (op de grond of op een vaste verhoging) en een stalen toiletpot. De tafel en stoel zijn vastgemaakt aan de vloer, zodat daar niet mee gegooid kan worden en de muren zijn behandeld met een speciale coating, zodat alles gemakkelijk schoon te maken is. Een verdachte loopt na aankomst in een cellencomplex een vaste route naar een politiecel: vanuit een tijdelijke ophoudkamer via een fouilleringsruimte, een voorgeleidingsruimte waar een hulpofficier van justitie de aanhouding op rechtmatigheid toetst en een ruimte waar een identificatiezuil digitaal foto’s en vingerafdrukken van de verdachten vastlegt, naar een politiecel.
POLITIESEPOT
'Dat wordt een politiesepot': een zaak die na onderzoek door de politie al op het politiebureau als niet-vervolgbaar terzijde worden geschoven. Ook wel stil sepot.
PORTOFOON
Portos worden sinds enige tijd op de man verstrekt. Daarvoor ging dat per afdeling en werd er wel eens een (of meerdere) vermist. Portofoons die na inventarisatie niet boven water komen worden op afstand uitgezet / onbruikbaar gemaakt. Na zon incident worden dan ook andere zaken (bv. spullen die thuishoorden in onopvallende dienstautos) opeens weer korte tijd gecontroleerd. Sinds een paar jaar worden recherche-autos periodiek gecontroleerd en aangevuld.
POTLOODVENTER
Ook wel exhibitionist of etaleur: iemand die seksueel opgewonden raakt door het laten zien van zijn of haar geslachtsdelen aan iemand die dat niet verwacht. Veel mensen denken daarbij alleen aan enge mannen in donkere steegjes, maar er zijn ook vrouwen die het opwindend vinden om in het openbaar hun kleren uit te trekken. Zij krijgen meestal minder negatieve reacties dan mannen omdat vrouwelijk naakt sociaal gezien veel meer geaccepteerd is.
PRINTLIJSTEN | PRINTS
We vragen prints op bij de KPN. Providers houden op printlijsten je belgedrag bij ten behoeve van de facturering: wie heeft er wanneer en hoe lang met welk nummer contact gehad. Recherche checkt bij reguliere opsporingsonderzoeken vaak als eerste of de gevonden nummers op de lijsten van een verdachte in hun systemen bekend zijn.
PRIO 1
Meldkamerjargon voor een ernstige melding.
PROCES-VERBAAL: AANDUIDINGEN
Specificatie van een proces-verbaal, vermeld in de aanhef: o.a. van verhoor; van aangifte; van doorzoeking; ter inbeslagneming; van digitaal onderzoek; van bevindingen; van getuigenverhoor; verstrekking gevorderde gegevens; ‘informatief gesprek mensenhandel’.
PROCESVERBAAL VAN BEVINDINGEN
Een procesverbaal van bevindingen is een procesverbaal, waarin een opsporingsambtenaar op eigen initiatief (of op verzoek van een officier van justitie) nieuwe of aanvullende feiten vermeldt met betrekking tot een (vermoedelijk) gepleegd strafbaar feit. In een pv van bevindingen zijn niet altijd alle feiten en omstandigheden van het vermoedelijk gepleegde strafbare feit bekend en soms is ook de verdachte niet bekend.
PROMMEN
Verouderde term voor het lopend surveilleren in de binnenstad.
PYLONEN
Oranje verkeerskegels om het gebied rond een ongeval af te zetten. Onderdeel van de standaarduitrusting van een surveillanceauto van blauw.