Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Politietaal

'Mensen die bij de politie werken, zowel recherche als blauw, gebruiken onderling een ontoegankelijke mix van afkortingen, formele vaktaal­ en beroepsjargon. Ooit is dat begonnen met portoprotocol, een poging om het meeluisteren met de hulpdiensten te ontmoedigen. Tegenwoordig hebben wij een recherchewoordenboek voor straattaal nodig om criminele communicatie te kunnen begrijpen.'

Maarten Severyn over vaktaal

Achter de woorden: je weet niet wat je leest

Achter-de-woorden-kaal

Politietaal: vaktermen uit de wereld van de politie

De interne communicatie bij de politie kent door de jaren heen honderden ‘staande uitdrukkingen’ en sinds de vorming van de Nationale Politie is dat aantal fors omhoog gegaan. Om tijdens mijn research te kunnen begrijpen wat ik lees, hanteer ik inmiddels meerdere lijsten van termen en steekwoorden uit het politiejargon. Deze geheimtaal hou ik voor de geïnteresseerde lezer van Severyn & Govaert bij in een groeiend bestand. Ik wil de wereld waarover ik schrijf wel kunnen begrijpen 😉…

Deze vaktermen, het ‘beroepsjargon’, zijn meestal alleen voor ingewijden begrijpelijk. In dit overzicht leg ik uit wat de termen en steekwoorden uit de vaktaal van politie en justitie betekenen. Vaak actueel, soms van wat langer geleden, maar altijd een poging tot verheldering. En alles op alfabetische volgorde natuurlijk…

NB.: De drie overzichten in de Kennisbank van All Fiction worden regelmatig aangevuld met nieuwe vaktermen uit de wereld van politie en justitie. Heb je aanvullingen of correcties?  Heel graag, twee weten meer dan één, toch? Stuur in dat geval alsjeblieft een mailtje naar All Fiction. Dank alvast! Veel leesplezier!

Kennisbank All Fiction - Politietaal

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 10 Vaktermen in deze lijst die beginnen met de letter R.
RAPID RESPONSE TEAM
Rapid Response Teams zijn onderdeel van de Dienst Speciale Interventies. Ieder team bestaat uit drie volledig uitgeruste DSI-ers in een gepantserd voertuig. Ze rijden permanent rond - in heel Nederland, maar vaker in de buurt van grote steden - om zo snel mogelijk te kunnen helpen bij een mogelijke aanslag. Vaak hoeven ze alleen de lokale politie bij te staan. Maar ze zijn veel sneller ter plaatse dan wanneer ze van huis moeten komen en zich nog moeten omkleden. Voor het geval een grotere inzet nodig is, heeft de dienst een Quick Reaction Force achter de hand: extra personeel dat op locatie paraat staat. Via een speciaal DSI-alarm kunnen zelfs alle operators in Nederland worden opgeroepen. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de aanslag op een tram in Utrecht, in 2019.
RATELSLANG
Crimineel jargon voor een automatisch wapen.
RE-ACTIEVE SURVEILLANCE
Reageren op meldingen.
RECHTER-COMMISSARIS
Ook wel RC. Rechter die in het strafproces op actieve wijze het gerechtelijk vooronderzoek leidt. Hij wordt ingeschakeld bij de toepassing van bepaalde dwangmiddelen; de RC is als rechter lid van de rechtbank en wordt door het gerechtshof benoemd. Als de officier van justitie een nader onderzoek nodig acht om meer gegevens over de zaak te verzamelen, dan kan hij ingevolge art 181 WvSv een vordering instellen tot een gerechtelijk vooronderzoek bij de RC. De RC kan in het onderzoek ook bijzondere taken hebben, zoals het afnemen van een getuigenverhoor. De RC werkt op een aparte afdeling van de rechtbank, het kabinet rechter-commissaris. Omdat hij al in de voorfase bij strafzaken betrokken is heeft de wetgever verboden dat de RC die beslissingen heeft genomen in het gerechtelijk vooronderzoek ook de rechter of e?e?n van de rechters is die het eindoordeel geeft in een strafzaak.
RECHTSHULPVERZOEK
Een verzoek aan buitenlandse politieinstanties om medewerking o.a. voor het horen van iemand in een ander Europees land, een Europees aanhoudingsbevel of een artikel-40-verzoek, zoals een grensoverschrijdende observatie i.v.m een gecontroleerde aflevering van een partij drugs.
REDENEN VAN WETENSCHAP
Term uit het Wetboek van Strafvordering: hoe ben je aan je informatie gekomen? Gezien, gehoord, gelezen? Anderszins?
REPLIEK
Het antwoord van de Officier van Justitie op het pleidooi van de raadsman of -vrouw.
RIPPEN
Crimineel jargon voor het beroven van drugs of cash.
ROOILIJST
Een (meestal strikt geheime) lijst van de politie met adressen van te ontmantelen hennepkwekerijen.
RUS
Crimineel jargon voor een rechercheur.