Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Politietaal

'Mensen die bij de politie werken, zowel recherche als blauw, gebruiken onderling een ontoegankelijke mix van afkortingen, formele vaktaal­ en beroepsjargon. Ooit is dat begonnen met portoprotocol, een poging om het meeluisteren met de hulpdiensten te ontmoedigen. Tegenwoordig hebben wij een recherchewoordenboek voor straattaal nodig om criminele communicatie te kunnen begrijpen.'

Maarten Severyn over vaktaal

Achter de woorden: je weet niet wat je leest

Achter-de-woorden-kaal

Politietaal: vaktermen uit de wereld van de politie

De interne communicatie bij de politie kent door de jaren heen honderden ‘staande uitdrukkingen’ en sinds de vorming van de Nationale Politie is dat aantal fors omhoog gegaan. Om tijdens mijn research te kunnen begrijpen wat ik lees, hanteer ik inmiddels meerdere lijsten van termen en steekwoorden uit het politiejargon. Deze geheimtaal hou ik voor de geïnteresseerde lezer van Severyn & Govaert bij in een groeiend bestand. Ik wil de wereld waarover ik schrijf wel kunnen begrijpen 😉…

Deze vaktermen, het ‘beroepsjargon’, zijn meestal alleen voor ingewijden begrijpelijk. In dit overzicht leg ik uit wat de termen en steekwoorden uit de vaktaal van politie en justitie betekenen. Vaak actueel, soms van wat langer geleden, maar altijd een poging tot verheldering. En alles op alfabetische volgorde natuurlijk…

NB.: De drie overzichten in de Kennisbank van All Fiction worden regelmatig aangevuld met nieuwe vaktermen uit de wereld van politie en justitie. Heb je aanvullingen of correcties?  Heel graag, twee weten meer dan één, toch? Stuur in dat geval alsjeblieft een mailtje naar All Fiction. Dank alvast! Veel leesplezier!

Kennisbank All Fiction - Politietaal

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 13 Vaktermen in deze lijst die beginnen met de letter V.
VEGEN
Een methode die wel bij (massaal) demonstreren zonder toestemming gebruikt wordt: iedereen zonder uitzondering aanhouden.
VEILIG STELLEN VAN BEWIJSMATERIAAL
Een forensisch rechercheur raakt bewijs- of sporenmateriaal in eerste instantie niet aan. Wanneer je dat doet, plaats je je eigen vingerafdrukken en DNA op het materiaal en vernietig je mogelijk de informatie. Hij fotografeert het materiaal van verschillende kanten en leg eventuele bijzonderheden vast. Documenten stelt hij veilig door ze met een pincet in een plastic zakje te stoppen. Biologische sporen (DNA, menselijke vloeistoffen, planten, dierlijke materialen) gaan in een papieren verpakking.
VELLEN HANGEN ERUIT
Weinig invoelend politiejargon voor een ernstige aanrijding.
VERLOFHOUDER
Een verlofhouder is iemand die een vergunning heeft voor het voorhanden hebben en vervoeren van een of meer (vuur)wapens. Voor sportschutters en schietverenigingen is zon vergunning verplicht. Het wapenverlof is maximaal 1 jaar geldig en kan worden verlengd.
VERS LIJK
Het stoffelijk overschot van iemand die nog maar kort geleden overleden is.
VICTOR
Portofoonprotocol voor overtreding van de wapen- en munitiewet.
VINGERS
Verkorte term voor veiliggestelde vingerafdrukken. De verdachte heeft na de inbraak vingertjes achtergelaten bij het uitklimmen.
VLUCHTGEVAARLIJK
Vluchtgevaarlijke gedetineerden met deze status kunnen meerdere malen per nacht fysiek gecontroleerd worden op hun aanwezigheid. Tegenwoordig worden deze controles vrijwel altijd uitgevoerd via cameratoezicht.
VOETPOST
Surveillance te voet langs bekende overlastplekken waar kleinschalig in drugs gehandeld wordt.
VOORARREST
Dagen die een verdachte doorbrengt in een politiecel of huis van bewaring voorafgaand aan zitting en uitspraak. Het voorarrest kan bestaan uit ophouding voor verhoor (maximaal 6 uur), eventueel verlenging van het verhoor uitsluitend ter vaststelling van de identiteit (maximaal 6 uur), inverzekeringstelling (maximaal 2 x 3 dagen), inbewaringstelling (maximaal 14 dagen) en gevangenhouding (maximaal 90 dagen). Die laatste twee vormen van voorarrest worden ook aangeduid als voorlopige hechtenis. De dagen die iemand in voorarrest heeft gezeten, worden van de straf afgetrokken.
VOORDEELSCHUTTER
Politiejargon voor een dealer die alleen namaakdrugs verkoopt.
VORDEREN
1. De politie mag ter plaatse je identificatiebewijs opeisen (= een ambtelijk bevel) indien het bevoegde gezag je identiteit nodig heeft om haar taak uit te voeren. 2. Politie en/of justitie mogen identificerende persoonsgegevens van een verdachte bij bedrijven en instellingen opeisen, zoals naam, adres, geboortedatum en geslacht. Persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven of lidmaatschap van een vakvereniging mogen niet worden opgevraagd.
VORMFOUT | VORMVERZUIM
Het Openbaar Ministerie spreekt zelf liever over procedurefout. Na bijvoorbeeld het onrechtmatig binnentreden van een woning zijn alle daardoor verkregen bewijsmiddelen onrechtmatig. In zon geval is zelfs het oordeel niet-ontvankelijk in de vervolging denkbaar.