Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Politietaal

'Mensen die bij de politie werken, zowel recherche als blauw, gebruiken onderling een ontoegankelijke mix van afkortingen, formele vaktaal­ en beroepsjargon. Ooit is dat begonnen met portoprotocol, een poging om het meeluisteren met de hulpdiensten te ontmoedigen. Tegenwoordig hebben wij een recherchewoordenboek voor straattaal nodig om criminele communicatie te kunnen begrijpen.'

Maarten Severyn over vaktaal

Achter de woorden: je weet niet wat je leest

Achter-de-woorden-kaal

Politietaal: vaktermen uit de wereld van de politie

De interne communicatie bij de politie kent door de jaren heen honderden ‘staande uitdrukkingen’ en sinds de vorming van de Nationale Politie is dat aantal fors omhoog gegaan. Om tijdens mijn research te kunnen begrijpen wat ik lees, hanteer ik inmiddels meerdere lijsten van termen en steekwoorden uit het politiejargon. Deze geheimtaal hou ik voor de geïnteresseerde lezer van Severyn & Govaert bij in een groeiend bestand. Ik wil de wereld waarover ik schrijf wel kunnen begrijpen 😉…

Deze vaktermen, het ‘beroepsjargon’, zijn meestal alleen voor ingewijden begrijpelijk. In dit overzicht leg ik uit wat de termen en steekwoorden uit de vaktaal van politie en justitie betekenen. Vaak actueel, soms van wat langer geleden, maar altijd een poging tot verheldering. En alles op alfabetische volgorde natuurlijk…

NB.: De drie overzichten in de Kennisbank van All Fiction worden regelmatig aangevuld met nieuwe vaktermen uit de wereld van politie en justitie. Heb je aanvullingen of correcties?  Heel graag, twee weten meer dan één, toch? Stuur in dat geval alsjeblieft een mailtje naar All Fiction. Dank alvast! Veel leesplezier!

Kennisbank All Fiction - Politietaal

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 8 Vaktermen in deze lijst die beginnen met de letter Z.
ZAANDAM
Portofoonprotocol voor zedenmisdrijf.
ZEDENKIT
Onderzoeksset Zedendelicten, de werkkoffer van de zedenpolitie met de materialen die nodig zijn voor het veiligstellen van sporen. Een forensisch medisch onderzoek na een (vermeend) zedendelict wordt altijd uitgevoerd door een gynaecoloog en/of forensisch arts in opdracht en in bijzijn van politie. Een forensisch rechercheur zorgt dat de sporen op de juiste manier veiliggesteld worden. Een zedenrechercheur bewaakt dit hele proces en legt alles goed vast voor het dossier.
ZENDMAST-GEGEVENS
De gegevens van de telecomprovider waarop te zien is op welk moment jouw telefoon een bepaalde zendmast heeft aangestraald. Een mobiele telefoon straalt bij bellen, smsen en internetten de dichtstbijzijnde zendmast aan. Achteraf kan de politie bij de telecomprovider deze zendmastgegevens opvragen zodat kan worden nagegaan waar jouw telefoon op een bepaald tijdstip was. Zodra een mobiele telefoon wordt gebruikt, wordt op het netwerk geregistreerd via welke zendmast dat gebeurt, waar de data vandaan komen en waar ze naar toe gaan. Er wordt geregistreerd wie je belt of smst en waar je internet. De inhoud, het gesprek of de webpagina zelf, wordt niet bewaard. Aan de hand van de zendmast wordt ook jouw locatie vastgelegd. Iedere dataverbinding die de gebruiker van een mobiele telefoon aangaat wordt gelogd.
ZINGEN
Politiejargon voor het afleggen van een bekentenis door een verdachte.
ZULU
Politiejargon voor de politiehelicopter. In de meldkamer kunnen de centralisten met de beelden vanuit de Zulu meekijken.
ZWA-CRI
Het Team Zware Criminaliteit (intern ook wel "bloed en tranen" genoemd). In Amsterdam had het team lange tijd een eigen vleugel op het Hoofdbureau van Politie aan de Elandsgracht. Later was het ondermeer op Schiphol gevestigd, sinds een paar jaar zit Zwa-Cri met rond de 100 rechercheurs op het Bureau aan Kabelweg 25.
ZWACRI-PROCEDURE
De melding van een zwaar misdrijf komt binnen bij de centrale meldkamer en wordt doorgegeven aan Zwa-Cri. Daar krijgt een rechercheur van dienst de zaak toegewezen door de dienstdoende chef. Daarbij worden geen vaste criteria gehanteerd, de toewijzing wordt bepaald door de praktijk. Wie is beschikbaar, welke ervaring is beschikbaar? De betreffende rechercheur gaat als eerste naar de PD, is daar leidinggevend en verantwoordelijk voor het onderzoek. Gouden regel is dat hij overal vanaf blijft en de FO (die zo snel mogelijk na veiligstelling van de PD arriveert) absoluut niet voor de voeten loopt.
ZWART
Politiejargon voor iemand met suicide- of zelfmoordneigingen.