Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Politietaal

'Mensen die bij de politie werken, zowel recherche als blauw, gebruiken onderling een ontoegankelijke mix van afkortingen, formele vaktaal­ en beroepsjargon. Ooit is dat begonnen met portoprotocol, een poging om het meeluisteren met de hulpdiensten te ontmoedigen. Tegenwoordig hebben wij een recherchewoordenboek voor straattaal nodig om criminele communicatie te kunnen begrijpen.'

Maarten Severyn over vaktaal

Achter de woorden: je weet niet wat je leest

Achter-de-woorden-kaal

Politietaal: vaktermen uit de wereld van de politie

De interne communicatie bij de politie kent honderden ‘staande uitdrukkingen’ en sinds de vorming van de Nationale Politie is dat aantal fors omhoog gegaan. Om tijdens mijn research te kunnen begrijpen wat ik lees, hanteer ik inmiddels een lijst van ruim 520 termen en steekwoorden uit het politiejargon. Deze geheimtaal ga ik voor de geïnteresseerde lezer van Severyn & Govaert bijhouden in een groeiend bestand. Ik wil de wereld waarover ik schrijf wel kunnen begrijpen 😉…

Deze vaktermen, het ‘beroepsjargon’, zijn meestal alleen voor ingewijden begrijpelijk. In dit overzicht leg ik uit wat deze termen en steekwoorden uit de vaktaal van politie en justitie betekenen. Vaak actueel, soms van wat langer geleden, maar altijd een poging tot verheldering. En alles op alfabetische volgorde natuurlijk…

NB.: Dit overzicht wordtregelmatig aangevuld met nieuwe vaktermen uit de wereld van politie. Heb je aanvullingen of correcties?  Heel graag, twee weten meer dan één, toch? Stuur in dat geval alsjeblieft een mailtje naar All Fiction. Dank alvast! Veel leesplezier!

Kennisbank All Fiction - Politie: Vaktaal

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 14 begrippen in deze lijst die beginnen met de letter G.
G
G
GHB, harddrug op lijst 1 van de Opiumwet (vroeger gebruikt als narcosemiddel).
GBA
De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) was van 1 oktober 1994 tot 6 januari 2014 de benaming voor de Nederlandse registratie van de administratieve levensloop van alle natuurlijke personen die ingezetene (woonachtig in Nederland) of ingeschrevene (laatste woongemeente in Nederland) was. De bijhouding van de GBA vond decentraal plaats door de Nederlandse gemeenten. Per 6 januari 2014 is de GBA vervangen door de Basisregistratie Personen (BRP).
GBK
In de GBK (gemeenschappelijke BOB-kamer) worden alle BOB-verzoeken afgehandeld. De PVs waarmee BOB-bevoegdheden worden aangevraagd zijn vereenvoudigd, zo ook de opbouw van het BOB-dossier. Elke eenheid/parket heeft een GBK.
GG&GD
Gemeentelijke geneeskundige gezondheidsdienst
GGZ
Geestelijke gezondheidszorg
GHB
Drug op lijst 1 van de Opiumwet, vroeger gebruikt als narcosemiddel.
GHOR
Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GIS
Het Geografisch Informatie Systeem (GIS) is vergelijkbaar met Google Maps. Alle meldkamers maken er gebruik van. De software stelt de gebruiker in staat huisnummers te zien, kadastrale gegevens, straatnamen, GPS coördinaten, locatie van de eenheden, luchtfotos en nog veel meer. Er kunnen meerdere kaartlagen worden aangebracht om eigen data op de kaart te zetten (bv. bijzondere objecten). Vanuit het GMS worden locaties van incidenten op de kaart geplaatst en zichtbaar gemaakt. De posities van de noodhulpvoertuigen worden live op de kaart getoond. Zo kan de centralist eenvoudig een keuze maken welk voertuig de snelste aanrijtijd heeft.
GMK
Gemeenschappelijke meldkamer.
GMS
Geïntegreerd meldkamersysteem.
GMS
1. Geïntegreerd Meldkamer Systeem. 2. Groep motorsurveillance.
GOC
Georganiseerde en Ondermijnende Criminaliteit.
GRIP
Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure, vier niveaus: 1, 2, 3 en 4.
GSM JAMMER
Een kleine gsm/wifi/gps-stoorzender die mobiele telefoons, wifi-netwerken en gps-apparaten effectief uitschakelt zonder andere elektronische apparaten te storen.