Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Politietaal

'Mensen die bij de politie werken, zowel recherche als blauw, gebruiken onderling een ontoegankelijke mix van afkortingen, formele vaktaal­ en beroepsjargon. Ooit is dat begonnen met portoprotocol, een poging om het meeluisteren met de hulpdiensten te ontmoedigen. Tegenwoordig hebben wij een recherchewoordenboek voor straattaal nodig om criminele communicatie te kunnen begrijpen.'

Maarten Severyn over vaktaal

Achter de woorden: je weet niet wat je leest

Achter-de-woorden-kaal

Politietaal: vaktermen uit de wereld van de politie

De interne communicatie bij de politie kent honderden ‘staande uitdrukkingen’ en sinds de vorming van de Nationale Politie is dat aantal fors omhoog gegaan. Om tijdens mijn research te kunnen begrijpen wat ik lees, hanteer ik inmiddels een lijst van ruim 520 termen en steekwoorden uit het politiejargon. Deze geheimtaal ga ik voor de geïnteresseerde lezer van Severyn & Govaert bijhouden in een groeiend bestand. Ik wil de wereld waarover ik schrijf wel kunnen begrijpen 😉…

Deze vaktermen, het ‘beroepsjargon’, zijn meestal alleen voor ingewijden begrijpelijk. In dit overzicht leg ik uit wat deze termen en steekwoorden uit de vaktaal van politie en justitie betekenen. Vaak actueel, soms van wat langer geleden, maar altijd een poging tot verheldering. En alles op alfabetische volgorde natuurlijk…

NB.: Dit overzicht wordtregelmatig aangevuld met nieuwe vaktermen uit de wereld van politie. Heb je aanvullingen of correcties?  Heel graag, twee weten meer dan één, toch? Stuur in dat geval alsjeblieft een mailtje naar All Fiction. Dank alvast! Veel leesplezier!

Kennisbank All Fiction - Politie: Vaktaal

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 9 begrippen in deze lijst die beginnen met de letter N.
N
NCSC
Het Nationaal Cyber Security Centrum werkt aan een digitaal veilige infrastructuur voor Nederland.
NCTV
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) beschermt Nederland tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. De NCTV is verantwoordelijk voor de coördinatie op het gebied van terrorismebestrijding, cybersecurity, nationale veiligheid, crisisbeheersing en weerbaarheid tegen statelijke dreigingen.
NDB
Nationaal Dreigingsbeeld.
NFI
Het Nederlands Forensisch Instituut is een aan het Ministerie van Justitie gelieerde organisatie die forensisch-technisch onderzoek verricht. Denk o.a. aan vingerafdrukken, DNA-onderzoek, medisch onderzoek en secties, stemvergelijkend onderzoek, computeronderzoek en vuurwapenonderzoek.
NP
Nationale Politie
NR
Nationale Recherche
NSGBO
De Nationale Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden is verantwoordelijk voor de landelijke coördinatie in geval van crises.
NSIS
Nationaal Schengen Informatie Systeem: een softwareprogramma van de Nationale Politie waarin (net als in de andere Schengen-landen) signaleringen over personen, voertuigen en voorwerpen zijn opgenomen en worden bijgehouden.
NVWA-IOD
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Inlichtingen- en Opsporingsdienst (NVWA-IOD) valt onder het ministerie van Economische Zaken.