Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Politietaal

'Mensen die bij de politie werken, zowel recherche als blauw, gebruiken onderling een ontoegankelijke mix van afkortingen, formele vaktaal­ en beroepsjargon. Ooit is dat begonnen met portoprotocol, een poging om het meeluisteren met de hulpdiensten te ontmoedigen. Tegenwoordig hebben wij een recherchewoordenboek voor straattaal nodig om criminele communicatie te kunnen begrijpen.'

Maarten Severyn over vaktaal

Achter de woorden: je weet niet wat je leest

Achter-de-woorden-kaal

Politietaal: vaktermen uit de wereld van de politie

De interne communicatie bij de politie kent honderden ‘staande uitdrukkingen’ en sinds de vorming van de Nationale Politie is dat aantal fors omhoog gegaan. Om tijdens mijn research te kunnen begrijpen wat ik lees, hanteer ik inmiddels een lijst van ruim 520 termen en steekwoorden uit het politiejargon. Deze geheimtaal ga ik voor de geïnteresseerde lezer van Severyn & Govaert bijhouden in een groeiend bestand. Ik wil de wereld waarover ik schrijf wel kunnen begrijpen 😉…

Deze vaktermen, het ‘beroepsjargon’, zijn meestal alleen voor ingewijden begrijpelijk. In dit overzicht leg ik uit wat deze termen en steekwoorden uit de vaktaal van politie en justitie betekenen. Vaak actueel, soms van wat langer geleden, maar altijd een poging tot verheldering. En alles op alfabetische volgorde natuurlijk…

NB.: Dit overzicht wordtregelmatig aangevuld met nieuwe vaktermen uit de wereld van politie. Heb je aanvullingen of correcties?  Heel graag, twee weten meer dan één, toch? Stuur in dat geval alsjeblieft een mailtje naar All Fiction. Dank alvast! Veel leesplezier!

Kennisbank All Fiction - Politie: Vaktaal

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 18 begrippen in deze lijst die beginnen met de letter S.
S
S.O.
Slachtoffer
SEH
Spoedeisende Hulp
SFO
Strafrechtelijk Financieel Onderzoek
SGBO
Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden. De leden van een SGBO hebben 1x per 6 weken piket.
SHN
Slachtofferhulp Nederland
SIN
Spoor Identificatie Nummer, het nummer van veiliggestelde sporen/sporendragers.
SIOD
Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Opsporingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Belast met de opsporing van fraude op het gebied van werk en inkomen, zoals uitkeringsfraude.
SITRAP
Situatierapportage: Waar (locatie), Wat (verdachten / daders), Hoe (wapens).
SKDB
Strafrechtketendatabank. De SKDB is het persoonsregister van de strafrechtketen. In dit register worden de administratieve persoonsgegevens van een justitiabele opgeslagen met hun SKN. De administratieve gegevens worden aangevuld met gegevens over de wijze waarop de identificatie heeft plaatsgevonden, zoals gegevens over gebruikte ID-documenten. Verder zijn in de SKDB fotos en aliassen te raadplegen en worden in de loop der tijd (wanneer een persoon vaker met de strafrechtketen in aanraking komt) meerdere frontale fotos opgeslagen van de justitiabele.
SKN
Het strafrechtsketennummer (SKN) uit de databank SKNB bestaat sinds 2010. Het SKN is de opvolger van het VIP-nummer uit de VerwijsIndex Personen.
Sr
Wetboek van Strafrecht.
SRO
Specialistische rechercheondersteuning.
SSV
Schriftelijke slachtofferverklaring.
STO
Specialistische en technische ondersteuning.
SUMM-IT
SummIT verzamelt opsporingsinformatie. Het is een politieregistratiesysteem van de Nationale Recherche voor de centrale verwerking van strafdossiers en onderzoeken. Het systeem ondersteunt het volledige werkproces in rechercheonderzoeken, van eerste melding tot en met digitaal procesdossier. Met de juiste autorisatie (je logt in met je dienstnummer en een persoonlijk wachtwoord) kun je ondermeer zoeken op personen, telefoonnummers, kentekens, burgerservicenummer, naam, adres of woonplaats. Dit informatiesysteem wordt gebruikt door het Team Criminele Inlichtingen (TCI), Informatie & Intelligence Schiphol (IIS), de Bijzondere Opsporingsdiensten en de Rijksrecherche. In SummIT zitten alleen strafrechtzaken.
Sv
Sv Wetboek van Strafvordering.
SVO
Stuk van overtuiging: FO stelt in het kader van de waarheidsvinding stukken van overtuiging (SVO), waaronder biologische sporen, veilig en neemt ze in beslag voor DNA-onderzoek.
SWOT
Analyse van Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats gebruikt door het Team Criminele Inlichtingen (TCI).