Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Politietaal

'Mensen die bij de politie werken, zowel recherche als blauw, gebruiken onderling een ontoegankelijke mix van afkortingen, formele vaktaal­ en beroepsjargon. Ooit is dat begonnen met portoprotocol, een poging om het meeluisteren met de hulpdiensten te ontmoedigen. Tegenwoordig hebben wij een recherchewoordenboek voor straattaal nodig om criminele communicatie te kunnen begrijpen.'

Maarten Severyn over vaktaal

Achter de woorden: je weet niet wat je leest

Achter-de-woorden-kaal

Politietaal: vaktermen uit de wereld van de politie

De interne communicatie bij de politie kent honderden ‘staande uitdrukkingen’ en sinds de vorming van de Nationale Politie is dat aantal fors omhoog gegaan. Om tijdens mijn research te kunnen begrijpen wat ik lees, hanteer ik inmiddels een lijst van ruim 520 termen en steekwoorden uit het politiejargon. Deze geheimtaal ga ik voor de geïnteresseerde lezer van Severyn & Govaert bijhouden in een groeiend bestand. Ik wil de wereld waarover ik schrijf wel kunnen begrijpen 😉…

Deze vaktermen, het ‘beroepsjargon’, zijn meestal alleen voor ingewijden begrijpelijk. In dit overzicht leg ik uit wat deze termen en steekwoorden uit de vaktaal van politie en justitie betekenen. Vaak actueel, soms van wat langer geleden, maar altijd een poging tot verheldering. En alles op alfabetische volgorde natuurlijk…

NB.: Dit overzicht wordtregelmatig aangevuld met nieuwe vaktermen uit de wereld van politie. Heb je aanvullingen of correcties?  Heel graag, twee weten meer dan één, toch? Stuur in dat geval alsjeblieft een mailtje naar All Fiction. Dank alvast! Veel leesplezier!

Kennisbank All Fiction - Politie: Vaktaal

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 13 begrippen in deze lijst die beginnen met de letter V.
V
VAG
Vaardigheden aanhouden in groepsverband.
VEDOMI
Verdovende middelen, verouderde term, nu Ondermijning.
VERONA
Een softwaresysteem waarin wapenvergunningen van burgers centraal worden bijgehouden.
VG
Verzorgingsgebied.
VGW
Veilig en Gezond Werken.
VICLAS
Violent Criminal Linkage Analyses System is een verouderd systeem voor delictanalyses als het gaat om zedenmisdrijven. Viclas is nog wel operationeel maar wordt nog slechts door enkele korpsen gebruikt. Het voeden van dit systeem bleek direct na invoering arbeidsintensief, tijdrovend en weinig doeltreffend.
VIK
Bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten onderzoekt interne zaken bij de politie.
VKV
Verhoor Kwetsbare Verdachten: beroepsvaardigheidstraining.
VOA
Verkeersongevallen Analyse (onderdeel van Forensische Opsporing): ze treden op in mogelijk verwijtbare ongevallen.
VOG
Verklaring Omtrent het Gedrag: een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat jouw (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag wordt onderzocht of je strafbare feiten op je naam hebt staan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor je de VOG aanvraagt.
VROM-IOD
De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. De onderzoeken van deze dienst zijn gericht op personen en bedrijven die de regelgeving op het gebied van milieu en wonen stelselmatig en op een ernstige manier overtreden.
VUG
Voorbereiden en Uitvoeren Gecompliceerde Verhoren: beroepsvaardigheidstraining.
VVC
Veel Voorkomende Criminaliteit.