Skip to content
Skip to content
  1. Home
  2. /
  3. Politietaal

'Mensen die bij de politie werken, zowel recherche als blauw, gebruiken onderling een ontoegankelijke mix van afkortingen, formele vaktaal­ en beroepsjargon. Ooit is dat begonnen met portoprotocol, een poging om het meeluisteren met de hulpdiensten te ontmoedigen. Tegenwoordig hebben wij een recherchewoordenboek voor straattaal nodig om criminele communicatie te kunnen begrijpen.'

Maarten Severyn over vaktaal

Achter de woorden: je weet niet wat je leest

Achter-de-woorden-kaal

Politietaal: vaktermen uit de wereld van de politie

De interne communicatie bij de politie kent honderden ‘staande uitdrukkingen’ en sinds de vorming van de Nationale Politie is dat aantal fors omhoog gegaan. Om tijdens mijn research te kunnen begrijpen wat ik lees, hanteer ik inmiddels een lijst van ruim 520 termen en steekwoorden uit het politiejargon. Deze geheimtaal ga ik voor de geïnteresseerde lezer van Severyn & Govaert bijhouden in een groeiend bestand. Ik wil de wereld waarover ik schrijf wel kunnen begrijpen 😉…

Deze vaktermen, het ‘beroepsjargon’, zijn meestal alleen voor ingewijden begrijpelijk. In dit overzicht leg ik uit wat deze termen en steekwoorden uit de vaktaal van politie en justitie betekenen. Vaak actueel, soms van wat langer geleden, maar altijd een poging tot verheldering. En alles op alfabetische volgorde natuurlijk…

NB.: Dit overzicht wordtregelmatig aangevuld met nieuwe vaktermen uit de wereld van politie. Heb je aanvullingen of correcties?  Heel graag, twee weten meer dan één, toch? Stuur in dat geval alsjeblieft een mailtje naar All Fiction. Dank alvast! Veel leesplezier!

Kennisbank All Fiction - Politie: Vaktaal

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 13 begrippen in deze lijst die beginnen met de letter W.
W
WME
Wapens, Munitie en Explosieven.
WOB
Wet Openbaarheid van Bestuur: deze wet uit 1991 regelde de openbaarheid van bestuur door openbaarmaking van informatie door de Nederlandse overheid. De Wob is per 1 mei 2022 vervallen en opgevolgd door de Wet open overheid (Woo).
WOD
Werken Onder Dekmantel: niet te verwarren met de TCI, is een totaal andere aanpak en tak van sport.
WODC
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (minis- terie van Veiligheid en Justitie).
WOO
Wet Open Overheid, opvolger van de WOB.
WOS
Woninginbraak
WPBR
Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus
WPD
Wireless Protocol Detector: een softwaresysteem dat GSM’s, trackers, draadloze volg- en afluistersystemen en camera’s opspoort.
WPG
Wet Politiegegevens: politiegegevens zijn persoonsgegevens die in het kader van de politietaak worden verwerkt. Naast de politie moeten ook de bijzondere opsporingsdiensten (BOD) en de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zich aan de Wpg houden.
WSG
Wet Schadefonds Misdrijven.
WTP
Waarneming ter plaatse.
WVR
Wet op de Veiligheidsregios.
WWM
Wet Wapens en Munitie.